Year 2019, Volume , Issue 12, Pages 44 - 60 2019-12-31

KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK

Deniz DEMİR [1]


Dijitalleşme, internet, ekonomik krizler ve sahiplik yapısı kaynaklı problemler gazetecilik pratiklerini sarsmakta ve alternatif bir gelir modeli arayışını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma bağımsız dijital gazeteciliğin ihtiyaç duyduğu finansal kaynağın sağlanmasında kitlesel fonlamanın umut vaat eden bir finansman modeli olma potansiyeline odaklanan betimleyici bir çalışmadır. Çalışmada gazeteciliğin içinde bulunduğu durumun sebepleri ve sonuçları irdelenmiş, dijital gazeteciliğin başvurduğu reklam, abonelik, ödeme duvarı, kamu sübvansiyonları ve vakıf fonları gibi gelir kaynaklarının bağımsız gazeteciliği fonlamada yetersiz kaldığı tespiti yapılmıştır. Medya için devletten ve piyasadan bağımsız yeni bir gelir modellemesi oluşturmanın önemi belirtilerek alternatif bir finansman modeli sunan kitlesel fonlamanın başarılı bir şekilde uygulandığı gazetecilik platformları incelenmiştir. Daha sonra Türkiye’de kitlesel fonlama yöntemini kullanan dijital gazetecilik platformlarına ve serbest çalışan gazetecilere değinilmiştir. Çalışmada T24, Medyascope ve 140journos’un kurucularıyla yapılan derinlemesine görüşmeler, bahsi geçen diğer gazetecilerin röportajları ve patreon hesaplarındaki destek çağrı metinleri veri olarak kabul edilmiştir. Bağımsız dijital gazetecilik için okuyucu/izleyicileri odak noktasına alan bir gelir modeli yaratmanın yalnızca finansman anlamında değil ayrıca topluluk oluşturma anlamında da bu gazetecilik modelini destekleyeceği sonucuna varılmıştır.

kitlesel fonlama, dijital medya, bağımsız gazetecilik
 • Aitamurto, T. (2011). “The Impact of Crowdfunding on Journalism: Case study of Spot.Us, a platform for community-funded reporting.” Journalism Practice, 5(4), 429-445.
 • Aitamurto, T. (2015). “Motivation Factors in Crowdsourced Journalism: Social Impact, Social Change, and Peer-learning”. International Journal of Communication, 9 (2015), 3523–3543.
 • Akın, D. (2017). 25.11.2017’de T24 kurucusu ile yapılan görüşme.
 • Brogan, C. (2010). Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online, Hoboken, NJ, Wiley&Sons Inc.
 • Carvajal, M., García-Avilés, J. A., & González, J. L. (2012). “Crowdfunding and Non-Profit Media: The Emergence of New Models for Public Interest Journalism”. Journalism Practice, 6(5-6), 638-647.
 • Chyi, H.I. (2005). “Willingness to Pay for Online News: An Empirical Study on the Viability of the Subscription Model”, Journal of Media Economics, 18:2, 131-142.
 • Currah, A. (2009). What’s Happening to Our News. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
 • Çakır, R. (2017). 30.11.2017’de Medyascope.tv kurucusu ile yapılan görüşme.
 • Danmayr, F. (2014). Archetypes of Crowdfunding Platforms. Steyr, Austria, Gabler Verlag.
 • Doyle, G. (2002). Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media. London: Sage.
 • Escolar, I. (2019). Te necesitamos más que nunca: las cuentas de eldiario.es en el primer semestre de 2019. https://www.eldiario.es/escolar/necesitamos-cuentas-eldiarioes-primer-semestre_6_957564289.html. Erişim tarihi 13.11.2019.
 • Gellenbeck, K. (2017). journo.com.tr/taz-modeli-gazetecilik. Erişim tairihi 07.09.2019.
 • Giles, R.H. (2010). “New economic models for U.S. journalism”. Daedalus, 139, 2, 26-38.
 • Howe, J. (2006). “The Rise of Crowdsourcing”. http://www.wired.com/2006/06/crowds/ son erişim tairihi 07.09.2018.
 • Hunter, A. (2016). “Crowdfunding independent and freelance journalism: Negotiating journalistic norms of autonomy and objectivity”. New Media & Society, 17(2), 272-288.
 • Lian Jian & Jieun Shin. (2015). “Motivations Behind Donors' Contributions to Crowdfunded Journalism”, Mass Communication and Society, 18:2, 165-185.
 • Kaye, J and Quinn, S. (2010). Funding Journalism In The Digital Age Business Models, Strategies, Issues and Trends. Peter Lang New York.
 • Kejanlıoğlu, B. (2004). Türkiye’de Medyanın Dönüşümü, Ankara, İmge Kitabevi.
 • Lambert, T. and Schwienbacher, A. (2010). An Empirical Analysis of Crowdfunding, Louvain-la-Neuvwe, Louvain School of Management, Catholic University of Louvain. Lawton, K. & Marom, D. (2013). The Crowdfunding Revolution: Social Networking Meets Venture Finance, McGrawHill. NewYork.
 • M. Lehner, Othmar & Nicholls, Alex. (2014). “Social finance and crowdfunding for social enterprises: a public–private case study providing legitimacy and leverage.” Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance.
 • Levy, D.A.L. & Nielsen, R.K. (2010). “The Changing Business of Journalism and its Implications for Democracy”. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, Department of Politics and International Relations, University of Oxford.
 • McChesney, R.W. & Nichols, C. (2010). The death and life of American journalism: The media revolution that will begin the world again. Philadelphia, PA: Nation Books.
 • McChesney, R.W. (2013). Digital disconnect: How capitalism is turning the Internet away from democracy. Boston: New Press.
 • McKinsey&Company. (2015). Global Media Report. 2015. mckinsey.com/industries/media-and-entertainment/our-insights/global-media-report-2015 son erişim tarihi 10.10.2018.
 • Media Ownership Monitor Turkey. (2019). turkey.mom-rsf.org/. son erişim tarihi 11.11.2019.
 • Myllylahti, M. (2014). “Newspaper Paywalls—the Hype and the Reality”, Digital Journalism, 2:2, 179-194.
 • Nevill, G. (2014). “Funding news freedom: How reporting is paying its way”. Index on Censorship. 43. 63-66.
 • Newman, N. & David A. L. Levy & Nielsen, R. K. (2015). Reuters Institute Digital News Report 2015: “Tracking the Future of News”. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
 • Nielsen, R. K. (2016). “The Business of News.” In The SAGE Handbook of Digital Journalism, ed. Tamara Witschge, Chris W. Anderson, David Domingo ve Alfred Hermida, 51–67. Los Angeles, CA: SAGE.
 • Önder, E. (2016). 29.11.2016’da 140Journos’un kurucusu ile yapılan görüşme.
 • Önder, E. (2017). 140Journos’un Üretime Dönmesine Yardımcı Olun. https://www.indiegogo.com/projects/140journos-un-uretime-donmesine-yardimci-olun--2#/. Erişim tarihi 12.11.2019.
 • Özdemir, C. (2019). About Cüneyt Özdemir. https://www.patreon.com/cuneytozdemir. Erişim tarihi 10.10.2019.
 • Pecquerie, B. (2018). “After 10 years, could French independent publisher Mediapart be a model for the whole news industry?” https://medium.com/global-editors-network/after-10-years-could-french-independent-publisher-mediapart-be-a-model-for-the-whole-news-e88bd04f31e1 son erişim tarihi 20.11.2018.
 • Pew Research. (2016). State of News Media 2016. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2016/06/30143308/state-of-the-news-media-report-2016-final.pdf son erişim tarihi 19.11.2018.
 • Pfauth, E.-J. (2013). “How we turned a world record in journalism crowd-funding into an actual publication”. https://medium.com/de-correspondent/how-we-turned-a-world-record-in-journalism-crowd-funding-into-an-actual-publication-2a06e298afe1#.jlo9o7gmk son erişim tarihi 24.06.2018.
 • Picard, Robert G. (2007). "The Challenges of Public Functions and Commercialized Media," pp. 211-229 Doris A. Graber, Denis McQuail, and Pippa Norris, ed. The Politics of News: The News of Politics. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
 • Picard, Robert G. (2010). “Value Creation and the Future of News Organizations: Why and How Journalism Must Change to Remain Relevant in the Twenty-First Century”. Lisbon: Media XXI.
 • Picard, Robert G. (2011). The Economics and Financing of Media Companies. 2nd ed. New York: Fordham University Press.
 • Picard, Robet G. (2014). “Twilight or New Dawn of Journalism?”, Journalism Studies, 15:5, 500-510.
 • Plenel, E. (2008). “Comment Mediapart a construit son indépendance?” https://www.mediapart.fr/journal/france/090308/comment-mediapart-construit-son-independance son erişim tarihi 20.11.2018.
 • Radoff, Jon. (2009). “A Brief History of Paywalls.” Jon Radoff’s Internet Wonderland, http://radoff.com/blog/2009/11/30/a-brief-history-of-paywalls/ son erişim tarihi 30.11.2018.
 • Reuters Institute Digital News Report. (2018). Oxford. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
 • Digital News Report, (2019). Oxford. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
 • Rubinton, Brian J. (2011). Crowdfunding: Disintermediated Investment Banking https://ssrn.com/abstract=1807204 son erişim tairihi 05.11.2018.
 • Sirkunnen ve Cook (2012). Chasing Sustainability on the Net. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66378/chasing_sustainability_on_the_net_2012.pdf son erişim tarihi 20.09.2019.
 • Sözeri, C. (2011). Türkiye’de Medya Sektöründe Uluslararası Şirket Birleşmeleri. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora tezi.
 • T24. (2014). T24 Okur Fonu. http://t24.com.tr/okurfonu. Erişim tarihi 12.08.2018.
 • The Membership Puzzle Project. (2019). https://membershippuzzle.org/tools/database. Erişim tarihi 13.11.2019.
 • Ünlü, Ü. (2019). About Ünsal Ünlü. https://www.patreon.com/unsalunlu. Erişim tarihi 11.10.2019.
 • Van der Haak, B., Parklar, M.&Castells, M. (2012). “The Future of Journalism: Networked Journalism”. International Journal of Communication, 6 (2012), 2923–2938.
 • Warner, A. (2013). Krautfunding. Deutschland entdeckt die Dankeschön-Ökonomie. Berlin: Ebooknews press.
 • Wenzlaff, L. (2014). “Crowdfunding: The Current State Of Research”. International Journal of Economics and Business Research, 14(3):407-416.
 • Zaripova, A. (2017). “MY BOSS IS 18,000 PEOPLE: Journalism practices in crowdfunded media organizations”. MedieKultur 2017, 62, 100-118
 • Zeit.de. (2014). Finanziert von Lesern: Online-Magazin Krautreporter startet . http://www.zeit.de/news/2014-06/13/medien-finanziert-von-lesern-online-magazin-krautreporter-startet-13161802 son erişim tarihi 24.10.2018.
 • Zivkovic, Milan F., (2016). “Who will pay for journalism?” http://mediaobservatory.net/sites/default/files/Alternative%20Models%20for%20Media%20Funding%20-Who%20Will%20Pay%20for%20Journalism.pdf son erişim tairihi 15.08.2018.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7773-0763
Author: Deniz DEMİR (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { euifydhed647166, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {44 - 60}, doi = {}, title = {KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK}, key = {cite}, author = {DEMİR, Deniz} }
APA DEMİR, D . (2019). KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (12) , 44-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/51506/647166
MLA DEMİR, D . "KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019 ): 44-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/51506/647166>
Chicago DEMİR, D . "KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2019 ): 44-60
RIS TY - JOUR T1 - KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK AU - Deniz DEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 60 VL - IS - 12 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK %A Deniz DEMİR %T KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK %D 2019 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 12 %R %U
ISNAD DEMİR, Deniz . "KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 12 (December 2020): 44-60 .
AMA DEMİR D . KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK. Yeni Düşünceler Dergisi. 2019; (12): 44-60.
Vancouver DEMİR D . KİTLESEL FONLAMALI DİJİTAL GAZETECİLİK. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2019; (12): 60-44.