ISSN: 1306-1003
e-ISSN: 2636-8463
Founded: 2017
Period: Biannually
Publisher: Ege University
Cover Image
       

Haziran 2022 sayısı için, 09 Mayıs 2022 tarihine kadar makale kabul edilecektir.

 17. sayı itibariyle gönderilecek çalışmalardan benzerlik raporu istenmektedir. Gerekli bilgiye yayın politikası ve yazım kurallarından ulaşılabilir.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2005 yılının Haziran ayında ulusal hakemli dergi olarak çıkarılan Yeni Düşünceler, önceleri basılı olarak yayınlanmıştır. Bir süre yayın hayatına ara vermiş olan dergi, 2017 yılı sonunda ulusal hakemli elektronik dergi olarak tekrar yayınlanmaya başlamıştır. Dergide, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarını iletişim bilimleri ile birleştiren özgün araştırma makalesi, derleme, kitap incelemesi ve çeviri yayınlara yer verilmektedir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Yazarlar Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgileri Etik İlkeler sekmesinde bulabilirler.