Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1306-1003 | e-ISSN 2636-8463 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ege University |


Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2005 yılının Haziran ayında ulusal hakemli dergi olarak çıkarılan Yeni Düşünceler, önceleri basılı olarak yayınlanmıştır. Bir süre yayın hayatına ara vermiş olan dergi, 2017 yılı sonunda ulusal hakemli elektronik dergi olarak tekrar yayınlanmaya başlamıştır. Dergide, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarını iletişim bilimleri ile birleştiren özgün araştırma makalesi, derleme, kitap incelemesi ve çeviri yayınlara yer verilmektedir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. 


Aralık 2020 sayısı için, 16 Kasım 2020'ye kadar makale kabul edilecektir.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi

ISSN 1306-1003 | e-ISSN 2636-8463 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ege University |
Cover Image


Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2005 yılının Haziran ayında ulusal hakemli dergi olarak çıkarılan Yeni Düşünceler, önceleri basılı olarak yayınlanmıştır. Bir süre yayın hayatına ara vermiş olan dergi, 2017 yılı sonunda ulusal hakemli elektronik dergi olarak tekrar yayınlanmaya başlamıştır. Dergide, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarını iletişim bilimleri ile birleştiren özgün araştırma makalesi, derleme, kitap incelemesi ve çeviri yayınlara yer verilmektedir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. 


Aralık 2020 sayısı için, 16 Kasım 2020'ye kadar makale kabul edilecektir.