Year 2020, Volume , Issue 14, Pages 116 - 133 2020-12-30

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Murat ÖZDEMİR [1]


Medya, toplumsal cinsiyet rollerinin üretiminde ve topluma aktarılmasında etken bir role sahiptir. Medya araçları içerisinde televizyon ve diziler toplumsal cinsiyet rollerinin üretiminde ve pekiştirilmesinde sunmuş olduğu temsiller aracılığıyla ön plana çıkmaktadır. Özellikle televizyon dizileri en çok izlenen program türü olarak hegemonik erkeklik temsillerini yaymada etkili olmaktadır. Bu durumdan hareketle çalışmanın amacı, Stuart Hall’un ortaya koyduğu kodlama-kod açımı modeli çerçevesinde katılımcıların Çukur dizisini toplumsal cinsiyet temsilleri açısından nasıl alımladığını ortaya koymaktır. Çalışmada, Çukur dizisinin ötekileştirici, cinsiyetçi temsilleri ürettiği ve izleyicilerin bu temsilleri alımladığı varsayımından yola çıkılmıştır. Bu çerçevede amaca yönelik olarak farklı demografik özelliklere sahip olan 5 katılımcıya derinlemesine mülakat tekniği yoluyla belirli sorular sorulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda Çukur dizisinin toplumda kalıplaşmış cinsiyetçi temsilleri yeniden ürettiği ve bu temsillerin izleyiciler tarafından egemen okuma yapılarak alımlandığı tespit edilmiştir.
Kültürel Çalışmalar, Kodlama-Kod Açımı, Televizyon, Toplumsal Cinsiyet, Çukur
 • AĞAOĞLU ERCAN, E. - ÇAKAR BİKİÇ, N. (2019). Kadın Rollerinin Televizyon Dizilerinde Yer Alma Biçimlerine İlişkin Bir Karşılaştırma: Paramparça ve Medcezir Örneği. İnsan ve İnsan Dergisi, 6, 165-183.
 • ALVER, F. (2012). Kültürel Çalışmalarda Sosyal Düzenleme Olarak Televizyon Alımlaması ve Yorumcu Cemaat. Ömer Özer (Der.), Haberi Eleştirmek Araştırma Alanlarına Göre Eleştirel Haber Çalışmaları içinde (s. 247-304). Konya: Literatürk Yayınları.
 • ANG, I. (1991). Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination. D. Couling (Çev.). Londra ve New York: Routledge.
 • Ay Yapım (2020). (https://www.ayyapim.com/tr-tr/cukur Erişim tarihi: 15.04.2020).
 • AYDIN, O. Ş. (2007). Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar Geleneğinin Katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11): 119-131.
 • BARKER, C. (1999). Television, Globalization and Cultural Identities. Philedelphia: Open University Press.
 • FISKE, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. S. İrvan (Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • GÖKSEL, A. B. - GÜLTEKİN, B. (2008). Medya Analizleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • HALL, S. (2006). Encoding/ Decoding. In: Durham M. G. and Kellner D. M. (eds) Media and Cultural Studies (s. 163-174). Blackwell Publishing.
 • HERMES, J. (2006). Practicing Embodiment: Reality, Respect, and Issues of Gender in Media Reception. Angharad N. Valdivia (Der.), A Companion to Media Studies içinde (s. 382-398.). Oxford & Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • HOBSON, D. (1982). Crossroads: The Drama of a Soap Opera. Londra: Methuen.
 • HOIJER, B. (2005). İzleyicilerin Televizyon Programlarına Alımlayışı: Kuramsal ve Metodolojik Değerlendirmeler. Şahinde Yavuz (Der.), Medya ve İzleyici Bitmeyen Tartışma içinde (s.105-131), Şahinde Yavuz (Çev.), Ankara: Vadi Yayınları.
 • İNAL, M. A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları.
 • İRVAN, S. (1997). Eleştirel Yaklaşımlarda İzleyici Araştırmaları: Bir Yöntem Olarak Alımlama Çözümlemesi, İlef Yıllık’94 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, (7).
 • JENSEN, K. B. - ROSENGREN, K. E. (2005). İzleyicinin Peşindeki Beş Gelenek. Şahinde Yavuz (Der.), Medya ve İzleyici Bitmeyen Tartışma içinde (s. 55-85), Şahinde-Yiğit Yavuz (Çev.), Ankara: Vadi Yayınları.
 • KALAN, Ö. G. (2010). Reklamda Çocuğun Toplumsal Cinsiyet Teorisi Bağlamında Konumlandırılışı: ‘Kinder’ Reklam Filmleri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (38), 75-90.
 • KURUOĞLU, H. - AYDIN, B. (2014). Toplumsal Cinsiyet ve Medya. Ankara: Detay Yayınları.
 • LULL, J. (1980). The Social Uses of Television. Human Communication Research, 6(3), 197– 207.
 • MORLEY, D. (1980). The Nationwide Audience: Structure and Decoding. Londra: BFI.
 • MORLEY, D. (1990). Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. Londra ve New York: Routledge.
 • MUTLU, E. (1991). Televizyonu Anlamak. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • NİSAN, F. - BORAL ASLAN, N. (2018). Poligamik İlişkilerdeki Kadın Temsillerinde Patriarkal Kodların Çözümlenmesi: “Yeni Gelin” Dizisini Alımlama Analizi Örneği. TRT Akademi, 3 (6), 520-541.
 • ÖZBUDUN, S. (1994). Türkiye’de Kadın Olmak. İstanbul: Yazın Yayınları.
 • RADWAY, J. (1984). Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. NC ve Londra: University of North Carolina Press.
 • ŞEKER, T. - BALCI, E. V. (2013). Yeni Türk Çocuk Dizi Fenomeni "Pepee" Çizgi Dizisinin Alımlama Analizi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 243-263.
 • TEKİN, H. H. (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, (13), 101-116.
 • TOMBUL, I. (2020). Türk Sinemasında Kadın Temsilinin Tarihsel Seyri. Geçmişten Günümüze Kadın Çalışmalarında Yansımalar içinde (s. 125-139), Gülşah Sarı- Işıl Tombul (Ed.), İstanbul: Hiperyayın.
 • YAYLAGÜL, L. (2018). Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • YÜCEL, A. (2013). Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Alımlama Analizi: Kadın ve Erkek İmajı Üzerine Okumalar. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E- Dergisi, 1-33.
 • https://dizihaberi.tv/cukur-2-sezon-yeni-dovmesi-ne-anlama-geliyor-ne-demek-istiyor/ Erişim tarihi: 25.05.2020).
 • https://www.ayyapim.com/tr-tr/cukur Erişim tarihi: 15.05.2020)
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5421-8828
Author: Murat ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI (DR)
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 3, 2020
Acceptance Date : December 2, 2020
Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { euifydhed820567, journal = {Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi}, issn = {1306-1003}, eissn = {2636-8463}, address = {yenidusunceler@mail.ege.edu.tr}, publisher = {Ege University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {116 - 133}, doi = {}, title = {KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Özdemir, Murat} }
APA Özdemir, M . (2020). KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi , (14) , 116-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/58510/820567
MLA Özdemir, M . "KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2020 ): 116-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/euifydhed/issue/58510/820567>
Chicago Özdemir, M . "KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2020 ): 116-133
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Murat Özdemir Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 133 VL - IS - 14 SN - 1306-1003-2636-8463 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Murat Özdemir %T KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi %P 1306-1003-2636-8463 %V %N 14 %R %U
ISNAD Özdemir, Murat . "KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi / 14 (December 2020): 116-133 .
AMA Özdemir M . KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Yeni Düşünceler Dergisi. 2020; (14): 116-133.
Vancouver Özdemir M . KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi. 2020; (14): 116-133.
IEEE M. Özdemir , "KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR PERSPEKTİFİNDEN ÇUKUR DİZİSİNİN ALIMLAMASI: ERKEKLİK VE KADINLIK TEMSİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, no. 14, pp. 116-133, Dec. 2021