Year 2019, Volume 10 , Issue 1, Pages 19 - 55 2019-06-30

Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler

Ahmet Ulusoy [1] , Mustafa Tekdere [2]


Öz: Kamu yönetiminde hem merkezi boyutta hem de yerel boyutta reform yapılması gerektiği birçok plan, program, rapor ve kanun tasarısında ifade edilmektedir. Ancak çalışmalarda yerel yönetimlerin mali yapılarının düzenlenmesi konusu genellikle göz ardı edilmiş veya ikinci planda kalmıştır. Bir diğer ifadeyle Türkiye’de yerel finansman yöntemlerine dair çalışmalar yerel yönetim reformunun gecikmiş bir parçası ve idari reform sürecinin en zayıf halkası olmuştur. Yerel yönetimlerin ve özellikle yerel düzeyde en büyük görev ve sorumluluğunu üstlenen belediyelerin, öz gelirleri ile (özellikle vergiler) harcamaları arasında ciddi bir tutarsızlık bulunmaktadır. Bu çalışmada; söz konusu tutarsızlığın acilen ele alınması gereken bir konu olduğunu daha iyi anlama adına kurumsal bazı raporlar, planlar ve programlar incelenmiştir. Yapılan kurumsal çalışmaların neredeyse hepsinde, yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin içinde bulunduğu sorunların çözümü açısından mali özerkliğin önemli olduğu vurgusu yapılmıştır. Ayrıca ilgili kurumsal çalışmalarda ortaya konulan amaç ve hedeflerin büyük kısmına ulaşılamadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetim, belediye, mali özerklik, öz gelir, vergi

Yerel yönetim, belediye, mali özerklik, öz gelir, vergi
 • Acar, F. ve Aydın, F. (2015), “Tüm Yönleri ile Belediye Gelirleri”, TBB, http://www.tbb.gov.tr/online/yayinlar/tum_yonleri_ile_belediye_gelirleri/files/web%20 belediye%20gelirleri.pdf, Erişim Tarihi: 18.08.2016.
 • Ağcakaya, S. ve Berkay, F. (2014), “Türkiye’de Belediyelerin Borç Yapısının İncelenmesi: 1980-2013”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2689-2719.
 • Alkan, A. T. (2005), “Şehir ve Şehir Kavramlarını Yeniden Yorumlamakta Belediyelerin Yeni Görevleri Üzerine Düşünceler”, Vecdi Akyüz (Ed.), İslam Geleneğinden Günümüze Şehir Hayatı ve Yerel Yönetimler, II, İlke Yayıncılık, 281-285.
 • Arıkboğa, Ü. (2016), “Türkiye’de Belediyelerin Gelir Yapısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33): 276-297.
 • Bağlı, M. S. (2014), “Mali Yerelleşme Düzeyinin Ölçümü (Mali Özerklik Derecesi)”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(2): 124-132.
 • Bahl, R. (1998), “Implementation Rules for Fiscal Decentralization”, International Seminar on Land Policy and Economic Development, Land Reform Training Institute”, Taiwan, 1-30.
 • Bahl, R. (2008), “The Pillars Of Fiscal Decentralization”, CAF Working Paper, 1-55, https://www.caf.com/media/3961/200807Bahl.pdf, Erişim Tarihi: 05.05.2016.
 • Bailey, S. J. (1999), Local Government Economics: Principles and Practice, London: Macmillan Press Limited.
 • Blöchliger, H. ve King, D. (2006), “Less Than You Thought: The Fiscal Autonomy Of Sub-Central Governments”, OECD Economic Studies, 155-188, http:// www.oecd.org/dataoecd/62/59/40507581.pdf, Erişim Tarihi: 04.02.2017.
 • Boschmann, N. (2009), “Fiscal Decentralization and Options for Donor Harmonisation”, DPWG-LGD, 100-101, https://delog.org/web/wp-content/uploads/2018/ 04/Fiscal-Decentralisation.pdf, Erişim Tarihi: 04.02.2017.
 • Bülbül, D. (2013), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri”, IAAOJ Social Science, 1(2): 48-69.
 • Cheema G. S. ve Rondinelli, D. A. (2007), “From Government Decentralization to Decentralized Governance”, Cheema G. S. and Rondinelli, D. (Ed.), Decentralized Governance: Emerging Concepts and Practices, Washington: Brookings Institution Press.
 • Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (2019), http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/2019_Yili_Cumhurbaskanligi_Yillik_Programi.pdf Erişim Tarihi: 02.04.2019. Çelik, A. (2013), “Yerel Özerklik Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Genel Bir Değerlendirmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1): 17-28.
Primary Language tr
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-8407-2770
Author: Ahmet Ulusoy

Author: Mustafa Tekdere

Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { euljss598152, journal = {LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1309-2294}, eissn = {2148-8169}, address = {}, publisher = {European University of Lefke}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {19 - 55}, doi = {}, title = {Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler}, key = {cite}, author = {Ulusoy, Ahmet and Tekdere, Mustafa} }
APA Ulusoy, A , Tekdere, M . (2019). Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 19-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/euljss/issue/47409/598152
MLA Ulusoy, A , Tekdere, M . "Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler". LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2019 ): 19-55 <https://dergipark.org.tr/en/pub/euljss/issue/47409/598152>
Chicago Ulusoy, A , Tekdere, M . "Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler". LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2019 ): 19-55
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler AU - Ahmet Ulusoy , Mustafa Tekdere Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 55 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-2294-2148-8169 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler %A Ahmet Ulusoy , Mustafa Tekdere %T Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler %D 2019 %J LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi %P 1309-2294-2148-8169 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Ulusoy, Ahmet , Tekdere, Mustafa . "Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler". LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 1 (June 2019): 19-55 .
AMA Ulusoy A , Tekdere M . Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 19-55.
Vancouver Ulusoy A , Tekdere M . Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 55-19.