ISSN: 1309-2294
e-ISSN: 2148-8169
Founded: 2010
Period: Biannually
Publisher: European University of Lefke
Cover Image
       
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan iki hakemli bir dergidir. Derginin yelpazesi toplum bilimlerinin tüm disiplinlerini ve dallarını kapsamaktadır. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi yalnızca Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

2022 - Volume: 13 Issue: 1

Research Article

3. THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN PEACE-BUILDING IN CYPRUS: LESSONS FROM UNDP AND UNFICYP

Research Article

4. THE RELATIONSHIPS BETWEEN FOOD PREFERENCES, DARK TRIAD and PERSONALITY BELIEFS

Research Article

5. DETERMINANTS OF RESIDENTS’ QUALITY OF LIFE IN NEIGHBOURHOODS OF MINNA METROPOLIS, NIGER STATE, NIGERIA

User guide

  • Notes for contributors

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan iki hakemli bir dergidir. Derginin yelpazesi toplum bilimlerinin tüm disiplinlerini ve dallarını kapsamaktadır. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi yalnızca Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.  http://euljss.eul.edu.tr/euljss/