Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Serological Comparison of Sensitivity of Cattle, Sheep and Goats to Bovine Parainfluenza 3 Virus Infection in Field Conditions

Year 2019, Volume 30, Issue 1, 7 - 13, 30.06.2019
https://doi.org/10.35864/evmd.586535

Abstract

References

 • Afshar A, Terlecki S, (1979). Experimental infection of goats with parainfluenza virus type 3. Zentralbl Veterinarmed B. 26, 641-651.
 • Alkan F, Özkul, A, Karaoğlu MT, Bilge S, Akça Y, Burgu İ, Yesilbağ K, Oğuzoğlu TÇ, (1997). Sığırlarda viral nedenli solunum sistemi enfeksiyonlarının seroepidemiyolojisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 44, 73-80.
 • Ataseven VS, Başaran Z, Yılmaz V, Bilge-Dağalp S, (2010). Van Bölgesi Keçilerinde Parainfluenza Virus-3 (PIV-3) ve Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı.Y YUniv Vet Fak Derg. 21, 7-9.
 • Autio T, Pohjanvirta T, Holopainen R, Rikula U, Pentikainen J, Huovilainen A, Rusanen H, Soveri T, Sihvonen L, Pelkonen S, (2007). Etiology of respiratory disease in non-vaccinated, non-medicated calves in rearing herds. Vet Microbiol. 119, 256-265.
 • Bryson DG, McNulty MS, Ball HJ, Neill SD, Connor TJ, Cush PF, (1979). The experimental production of pneumonia in calves by intranasal inoculation of parainfluenza type III virus. Vet Rec. 105, 566-573.
 • Burgu İ, Öztürk F, Akça Y, Toker A, (1984). Karacebey harası sığırlarında parainfluenza-3 virusunun neden olduğu viral pnömoni olayı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 31, 180-185.
 • Çabalar M, Can- Şahna K, (2000). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süt Sığırlarında Parainfuenza Virus-3, Bovine Herpes Virus-1 ve Respiratory Syncytial Virus Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi. Y Y Ü Vet Fak Derg. 11, 101-105.
 • Caldow GL, Edwards S, Peters AR, Nixon P, Ibata G, Sayers R, (1993). Associations between viral infections and respiratory disease in artificially reared calves. Vet Rec. 133, 85-89.
 • Callan RJ, Garry FB, (2002). Biosecurity and bovine respiratory disease. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 18, 57-77.
 • Ellis JA, (2009). Update on viral pathogenesis in BRD. Anim Health Res Rev. 10, 149-153.
 • Erol N, Gür S, Yıldırım Y, Tan MT, (2007). Serological Investigation on Parainfluenza-3 (PI-3) and Bovine Adenovirus (BAV) Infections in Dairy Cow Enterprises in Aydın Province. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 13, 43-47.
 • Fulton RW, Purdy CW, Confer AW, Saliki JT, Loan RW, Briggs RE, Burge LJ, (2000). Bovine viral diarrhea viral infections in feeder calves with respiratory disease: interactions with Pasteurella spp., parainfluenza-3 virus, and bovine respiratory syncytial virus. Can J Vet Res. 64, 151-159.
 • Gay E, Barnouin J, (2009). A nation-wide epidemiological study of acute bovine respiratory disease in France. Prev Vet Med. 89, 265-271.
 • Gür S, Erol N, Yapıcı O, (2009). Afyon, Konya ve Eskişehir İllerinde Keçilerde Pestivirus ve Parainfluenzavirus Tip 3 Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması. Kocatepe Vet J. 2, 23-27.
 • Gürses E, (2008). Sığırların viral solunum yolu Enfeksiyonlarının Serolojik olarak araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Hartel H, Nikunen S, Neuvonen E, Tanskanen R, Kivela SL, Aho R, Soveri T, Saloniemi H, (2004). Viral and bacterial pathogens in bovine respiratory disease in Finland. Acta Vet Scand. 45, 193-200.
 • Hay KE, Barnes, TS, Morton JM, Gravel JL, Commins MA, Horwood PF, Ambrose RC, Clements ACA, Mahony TJ, (2016). Associations between exposure to viruses and bovi-ne respiratory disease in Australian feedlot cattle. Prev Vet Med. 127, 121-133.
 • Henrickson KJ, (2003). Parainfluenza Viruses. Clin Microbiol Rev. 16, 242-264.
 • Jericho KWF, Darcel Cle Q, Langford EV, (1982). Respiratory Disease in Calves Produced with Aerosols of Parainfluenza-3 Virus and Pasteurella haemolytica. Can J Comp Med. 46, 293-301.
 • Kandil M, Özdarendeli A, Metin N, Gülcü BH, (1996). Elazığ ve Malatya illerinde Koyunlarda ve Keçilerde Parainfluenzavirus Tip-3’e Karşı Hemaglutinasyonu Önleyici Antikorlar Üzerinde Serolojik Araştırma. VHAG- Proje No: 1038.
 • Lamontagne L, Descoteaux JP, Roy R, (1985). Epizootiological survey of parainfluenza-3, reovirus-3, respiratory syncytial and infectious bovine rhinotracheitis viral antibodies in sheep and goat flocks in Quebec. Can J Comp Med. 49, 424-428.
 • Lehmkuhl HD, Cutlip RC, (1983). Experimental parainfluenza type 3 infection in young lambs: clinical, microbiological, and serological response. Vet Microbiol. 8, 437- 442.
 • Neill JD, Ridpath JF, Valayudhan BT, (2015). Identification and genome characterization of genotype B and genotype C bovine parainfluenza type 3 viruses isolated in the United States. BMC Vet Res. 11, 112.
 • Norstrom M, Skjerve E, Jarp J, (2000). Risk factors for epidemic respiratory disease in Norwegian cattle herds. Prev Vet Med. 44, 87-96.
 • Oem JK, Lee EY, Lee KK, Kim SH, Lee MH, Hyun BH, (2013). Molecular characterization of a Korean bovine parainfluenza virus type 3 isolate. Vet Microbiol. 162, 224- 227.
 • Özdarendeli A, Kandil M, (2001). Malatya’da Sığırlarda Parainfluenzavirus Tip-3 Enfeksiyonu Üzerinde Serolojik Araştırma. Turk J Vet Anim Sci. 25, 223-226.
 • Qiao D, Janke BH, Elankumaran S, (2009). Molecular characterization of glycoprotein genes and phylogenetic analysis of two swine paramyxoviruses isolated from United States. Virus Genes. 39, 53-65.
 • Reisinger RC, Heddleston KL, Manthei CA, (1959). A myxovirus (SF-4) associated with shipping fever of cattle. J Am Vet Med Assoc. 135, 147-152.
 • Richer L, Marois P, Lamontagne L, (1988). Association of bovine viral diarrhea virus with multiple viral infections in bovine respiratory disease outbreaks. Can Vet J. 29, 713-717.
 • Şimsek A, Gürçay M, Parmaksiz A, İçen H, Sekin S, Koçhan A, Çelik ÖY, Çakmak F, (2017). Diyarbakır Yöresindeki Sığırların Sindirim ve Solunum Sistemi roblemlerinde Enzootik Bovine Leukosis (EBL), Bovine Viral Diare (BVD), Infeksiyöz Bovine Rhinotracheitis (IBR) ve Mavi Dil (BT) Enfeksiyonlarının Rollerinin Araştırılması. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 10, 13-18.
 • Snowder GD, Van Vleck LD, Cundiff LV, Bennett GL, (2006). Bovine respiratory disease in feedlot cattle: Environmental, genetic, and economic factors. J Anim Sci. 84, 1999-2008.

Sığır, Koyun ve Keçilerin Bovine Parainfluenza 3 Virus Enfeksiyonuna Duyarlılıklarının Saha Şartlarında Serolojik Olarak Karşılaştırılması

Year 2019, Volume 30, Issue 1, 7 - 13, 30.06.2019
https://doi.org/10.35864/evmd.586535

Abstract

Sığır Parainfluenza tip 3 virusu (BPI3V), tüm ruminantlarda özellikle sığırlarda solunum bozukluklarına neden 
olan en önemli etkenler arasındadır. Koyun, keçi ve sığırların bu enfeksiyona duyarlılık seviyelerini karşılaştırmak için 
aynı çiftlik koşullarında en az bir yıl veya daha fazla bir süredir birlikte yetiştirilen hayvanlardan kan örnekleri alındı. 
Örnekler Kütahya, Manisa ve Afyonkarahisar illerindeki 12 küçük-orta ölçekli özel çiftliklerden elde edildi. 117 sığır, 
432 koyun ve 302 keçinin serumları BPI3V için Serum Nötralizasyon Testi ile incelendi. Test sonuçlarına göre, seropo-
zitiflik sığır, koyun ve keçilerde sırasıyla%76.9, %21.9 ve %27.8 olarak belirlendi. Antikor titrelerinin geometrik orta-
laması sığırlarda 1:28, koyunlarda 1:10.9 ve keçilerde 1:10 idi. Enfeksiyona maruz kalmanın tüm türlerde, özellikle de 
sığırlarda yaygın olduğu bulundu. Koyun ve keçilerin duyarlılığı neredeyse aynıydı ancak sığırlardan daha azdı. Sonuç 
olarak, koyun ve keçilerin sığırlar için rezervuar konakçı olamayacağı, ancak sığırların bu diğer iki tür için daha yüksek 
risk potansiyeline sahip olabileceği belirlendi. 

References

 • Afshar A, Terlecki S, (1979). Experimental infection of goats with parainfluenza virus type 3. Zentralbl Veterinarmed B. 26, 641-651.
 • Alkan F, Özkul, A, Karaoğlu MT, Bilge S, Akça Y, Burgu İ, Yesilbağ K, Oğuzoğlu TÇ, (1997). Sığırlarda viral nedenli solunum sistemi enfeksiyonlarının seroepidemiyolojisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 44, 73-80.
 • Ataseven VS, Başaran Z, Yılmaz V, Bilge-Dağalp S, (2010). Van Bölgesi Keçilerinde Parainfluenza Virus-3 (PIV-3) ve Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı.Y YUniv Vet Fak Derg. 21, 7-9.
 • Autio T, Pohjanvirta T, Holopainen R, Rikula U, Pentikainen J, Huovilainen A, Rusanen H, Soveri T, Sihvonen L, Pelkonen S, (2007). Etiology of respiratory disease in non-vaccinated, non-medicated calves in rearing herds. Vet Microbiol. 119, 256-265.
 • Bryson DG, McNulty MS, Ball HJ, Neill SD, Connor TJ, Cush PF, (1979). The experimental production of pneumonia in calves by intranasal inoculation of parainfluenza type III virus. Vet Rec. 105, 566-573.
 • Burgu İ, Öztürk F, Akça Y, Toker A, (1984). Karacebey harası sığırlarında parainfluenza-3 virusunun neden olduğu viral pnömoni olayı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 31, 180-185.
 • Çabalar M, Can- Şahna K, (2000). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süt Sığırlarında Parainfuenza Virus-3, Bovine Herpes Virus-1 ve Respiratory Syncytial Virus Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi. Y Y Ü Vet Fak Derg. 11, 101-105.
 • Caldow GL, Edwards S, Peters AR, Nixon P, Ibata G, Sayers R, (1993). Associations between viral infections and respiratory disease in artificially reared calves. Vet Rec. 133, 85-89.
 • Callan RJ, Garry FB, (2002). Biosecurity and bovine respiratory disease. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 18, 57-77.
 • Ellis JA, (2009). Update on viral pathogenesis in BRD. Anim Health Res Rev. 10, 149-153.
 • Erol N, Gür S, Yıldırım Y, Tan MT, (2007). Serological Investigation on Parainfluenza-3 (PI-3) and Bovine Adenovirus (BAV) Infections in Dairy Cow Enterprises in Aydın Province. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 13, 43-47.
 • Fulton RW, Purdy CW, Confer AW, Saliki JT, Loan RW, Briggs RE, Burge LJ, (2000). Bovine viral diarrhea viral infections in feeder calves with respiratory disease: interactions with Pasteurella spp., parainfluenza-3 virus, and bovine respiratory syncytial virus. Can J Vet Res. 64, 151-159.
 • Gay E, Barnouin J, (2009). A nation-wide epidemiological study of acute bovine respiratory disease in France. Prev Vet Med. 89, 265-271.
 • Gür S, Erol N, Yapıcı O, (2009). Afyon, Konya ve Eskişehir İllerinde Keçilerde Pestivirus ve Parainfluenzavirus Tip 3 Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması. Kocatepe Vet J. 2, 23-27.
 • Gürses E, (2008). Sığırların viral solunum yolu Enfeksiyonlarının Serolojik olarak araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Hartel H, Nikunen S, Neuvonen E, Tanskanen R, Kivela SL, Aho R, Soveri T, Saloniemi H, (2004). Viral and bacterial pathogens in bovine respiratory disease in Finland. Acta Vet Scand. 45, 193-200.
 • Hay KE, Barnes, TS, Morton JM, Gravel JL, Commins MA, Horwood PF, Ambrose RC, Clements ACA, Mahony TJ, (2016). Associations between exposure to viruses and bovi-ne respiratory disease in Australian feedlot cattle. Prev Vet Med. 127, 121-133.
 • Henrickson KJ, (2003). Parainfluenza Viruses. Clin Microbiol Rev. 16, 242-264.
 • Jericho KWF, Darcel Cle Q, Langford EV, (1982). Respiratory Disease in Calves Produced with Aerosols of Parainfluenza-3 Virus and Pasteurella haemolytica. Can J Comp Med. 46, 293-301.
 • Kandil M, Özdarendeli A, Metin N, Gülcü BH, (1996). Elazığ ve Malatya illerinde Koyunlarda ve Keçilerde Parainfluenzavirus Tip-3’e Karşı Hemaglutinasyonu Önleyici Antikorlar Üzerinde Serolojik Araştırma. VHAG- Proje No: 1038.
 • Lamontagne L, Descoteaux JP, Roy R, (1985). Epizootiological survey of parainfluenza-3, reovirus-3, respiratory syncytial and infectious bovine rhinotracheitis viral antibodies in sheep and goat flocks in Quebec. Can J Comp Med. 49, 424-428.
 • Lehmkuhl HD, Cutlip RC, (1983). Experimental parainfluenza type 3 infection in young lambs: clinical, microbiological, and serological response. Vet Microbiol. 8, 437- 442.
 • Neill JD, Ridpath JF, Valayudhan BT, (2015). Identification and genome characterization of genotype B and genotype C bovine parainfluenza type 3 viruses isolated in the United States. BMC Vet Res. 11, 112.
 • Norstrom M, Skjerve E, Jarp J, (2000). Risk factors for epidemic respiratory disease in Norwegian cattle herds. Prev Vet Med. 44, 87-96.
 • Oem JK, Lee EY, Lee KK, Kim SH, Lee MH, Hyun BH, (2013). Molecular characterization of a Korean bovine parainfluenza virus type 3 isolate. Vet Microbiol. 162, 224- 227.
 • Özdarendeli A, Kandil M, (2001). Malatya’da Sığırlarda Parainfluenzavirus Tip-3 Enfeksiyonu Üzerinde Serolojik Araştırma. Turk J Vet Anim Sci. 25, 223-226.
 • Qiao D, Janke BH, Elankumaran S, (2009). Molecular characterization of glycoprotein genes and phylogenetic analysis of two swine paramyxoviruses isolated from United States. Virus Genes. 39, 53-65.
 • Reisinger RC, Heddleston KL, Manthei CA, (1959). A myxovirus (SF-4) associated with shipping fever of cattle. J Am Vet Med Assoc. 135, 147-152.
 • Richer L, Marois P, Lamontagne L, (1988). Association of bovine viral diarrhea virus with multiple viral infections in bovine respiratory disease outbreaks. Can Vet J. 29, 713-717.
 • Şimsek A, Gürçay M, Parmaksiz A, İçen H, Sekin S, Koçhan A, Çelik ÖY, Çakmak F, (2017). Diyarbakır Yöresindeki Sığırların Sindirim ve Solunum Sistemi roblemlerinde Enzootik Bovine Leukosis (EBL), Bovine Viral Diare (BVD), Infeksiyöz Bovine Rhinotracheitis (IBR) ve Mavi Dil (BT) Enfeksiyonlarının Rollerinin Araştırılması. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 10, 13-18.
 • Snowder GD, Van Vleck LD, Cundiff LV, Bennett GL, (2006). Bovine respiratory disease in feedlot cattle: Environmental, genetic, and economic factors. J Anim Sci. 84, 1999-2008.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Sciences
Journal Section Original Article
Authors

Sibel GÜR (Primary Author)
AFYON HEALTH ACADEMY
Türkiye

Supporting Institution Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu
Project Number 17.KARİYER.117
Thanks Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu tarafından 17.KARİYER.117 nolu proje olarak desteklenmiştir. Yazar, çalışmaya istatistiksel analiz konusunda destek veren Doç.Dr.İbrahim KILIÇ’a teşekkür eder.
Publication Date June 30, 2019
Application Date February 9, 2019
Acceptance Date March 29, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 30, Issue 1

Cite

APA Gür, S. (2019). Sığır, Koyun ve Keçilerin Bovine Parainfluenza 3 Virus Enfeksiyonuna Duyarlılıklarının Saha Şartlarında Serolojik Olarak Karşılaştırılması . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 30 (1) , 7-13 . DOI: 10.35864/evmd.586535

download