Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1016-3573 | e-ISSN 2717-8099 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Menu/135/Etlik-Veteriner-Mikrobiyoloji-Dergisi


Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi (Etlik Vet Mikrobiyol Derg), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteri­ner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün en az çift kör hakem tarafından değerlendirilen, bilimsel makalelerin yayınlandığı EBSCO, ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini veritabanları kapsamında bulunan ulusal ve hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi’nde veteriner hekimlik alanında yapılan, başka bir yerde yayınlanmamış olan orijinal araştırmalar, olgu sunumları, kısa bildiriler, güncel ve davetli derlemeler ve editöre mektup türünde yazılar yayınlanır. Derleme şeklindeki yazılar; orijinal olması, en son yenilikleri içermesi, klasik bilgilerin tekrarı olmaması durumunda kabul edilir. Derlemeyi hazırlayan yazarın, o konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde orijinal yayın ve araştır­malar yapmış olması koşulu aranır. Dergimiz tüm ülkelerden gelen bilimsel yazılara açıktır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. Yayın ilkeleri, etik, hakemleme ve yasal sorumluluklarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

ISSN 1016-3573 | e-ISSN 2717-8099 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Menu/135/Etlik-Veteriner-Mikrobiyoloji-Dergisi
Kapak Resmi


Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi (Etlik Vet Mikrobiyol Derg), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteri­ner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün en az çift kör hakem tarafından değerlendirilen, bilimsel makalelerin yayınlandığı EBSCO, ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini veritabanları kapsamında bulunan ulusal ve hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi’nde veteriner hekimlik alanında yapılan, başka bir yerde yayınlanmamış olan orijinal araştırmalar, olgu sunumları, kısa bildiriler, güncel ve davetli derlemeler ve editöre mektup türünde yazılar yayınlanır. Derleme şeklindeki yazılar; orijinal olması, en son yenilikleri içermesi, klasik bilgilerin tekrarı olmaması durumunda kabul edilir. Derlemeyi hazırlayan yazarın, o konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde orijinal yayın ve araştır­malar yapmış olması koşulu aranır. Dergimiz tüm ülkelerden gelen bilimsel yazılara açıktır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. Yayın ilkeleri, etik, hakemleme ve yasal sorumluluklarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi Cilt:31, Sayı:1 Son Sayı
Cilt 31 - Sayı 1 - 7 Haz 2020
 1. Serological evaluation of precolostral Bovine Parainfluenza 3 Virus infection in an organised dairy herd
  Sayfalar 1 - 6
  Sibel GÜR , Ayşe GENCAY GÖKSU , Fatih Mehmet BİRDANE
 2. Determination of the effects of Enrofloxacin, Linco-Spectin and Florphenicol antibiotics on BHK-21 cell culture and FMD 146S Virus particles-infective titers
  Sayfalar 7 - 19
  Banu BAYRİ ÖZBİLĞE , Veli GÜLYAZ , Neslihan TAŞÇENE , Şükran YILMAZ , Yasemin GÜLTEKİN , Ayşenur ULUSOY , Mustafa HASÖKSÜZ , Gonca ÖZTAP
 3. Gıda ve yem mikrobiyoloji laboratuvarlarında seçilmiş riskler ile risk kaynaklarına ilişkin kontrol mekanizmaları
  Sayfalar 20 - 28
  Nuray Gamze Gamze YÖRÜK , Erdem DANYER
 4. Balıklardan izole edilen bakteriyel etkenler: Beş yıllık değerlendirme
  Sayfalar 29 - 33
  Zeynep ŞIK , Özlem ALTINTAŞ , Enes Gazi ATICI
 5. Determination of presence and prevalence of Bovine Viral Diarrhea Virus infection in cattle herds in Bingol province
  Sayfalar 34 - 38
  Metin GÜRÇAY , Hakan KECECİ , Merve ÖZTÜRK
 6. Van yöresinde koyun klinik mastitis olgularından izole edilen bakteri türlerinin prevalansı ve antimikrobiyel duyarlılıkları
  Sayfalar 39 - 46
  Mehmet Salih Sercan GÖKHAN , Özgül GÜLAYDIN
 7. Investigation of Nasal Staphylococcus aureus carriage in hospital employees and rapid detection of PVL and mecA genes by RT-PCR
  Sayfalar 47 - 51
  Dilek DÜLGER , Seda EKİCİ , Özgür ALBUZ , Ahu PAKDEMİRLİ
 8. Sığırlarda farklı pnömoni tiplerinde Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNFα), Malondialdehit (MDA), Prokalsitonin ve Neopterin düzeylerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 52 - 61
  Nevin TUZCU , Mehmet TUZCU , Gökhan AKÇAKAVAK
 9. Adaptation of Contagious Ecthyma vaccine strain to MDBK cell culture and immunity-stability studies in lambs
  Sayfalar 62 - 69
  Veli GÜLYAZ , Fahriye SARAÇ , Esra SATIR , Serdar UZAR , Eray ATIL
 10. Türkiye’nin Muğla ili Datça ilçesinde sahipli köpeklerde pire enfestasyonları
  Sayfalar 70 - 74
  Mehmet ACIÖZ , Mehmet Fatih AYDIN
 11. The Use of Rabbits in Studies of Immunity and Safety of Contagious Ecthyma (CE) Vaccine
  Sayfalar 75 - 81
  Veli GÜLYAZ , Fahriye SARAÇ , Mustafa HASÖKSÜZ , Serdar UZAR
 12. Malignant Catarrhal Fever caused by Ovine Herpesvirus-2 in a cow
  Sayfalar 82 - 86
  Hamdi AVCI , Emrah İPEK , Ali Rıza BABAOĞLU , Erkmen EKİPMEN , Ahmet AYDOĞAN
 13. Taze tavuk etlerinde aktif ambalajlama uygulamaları
  Sayfalar 87 - 92
  Özlem KIZILIRMAK ESMER , Özge ÖZER , Farnaz NASERİFAR
 14. Kanatlı Hayvanlarda Mukozal Bağışıklık
  Sayfalar 93 - 100
  Zeynep ŞIK
 15. Yeterli ve sağlıklı gıda temininde Veteriner Hekimliğin önemi ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitülerinin rolü
  Sayfalar 101 - 105
  Özcan YILDIRIM , Cevdet YARALI , Erdem DANYER
Dizinler
Tarihçe ve Arşiv

1960-1976 yılları arasında Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Dergisi,

1977-1986 yılları arasında Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Dergisi,

1987 yılından günümüze kadar Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi adıyla yayınlamıştır.

Arşive buradan ulaşabilirsiniz.