ISSN: 1016-3573
e-ISSN: 2717-8099
Başlangıç: 1960
Yayıncı: Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Kapak Resmi
       

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteri­ner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün editorial değerlendirme sonrası en az çift kör hakem tarafından değerlendirilen, bilimsel makalelerin yayınlandığı EBSCO, ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini veri tabanları kapsamında bulunan ulusal ve hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi’nde veteriner hekimlik alanında yapılan, başka bir yerde yayınlanmamış olan orijinal araştırmalar, olgu sunumları, kısa bildiriler, güncel ve davetli derlemeler ve editöre mektup türünde yazılar yayınlanır. Derleme şeklindeki yazılar; orijinal olması, en son yenilikleri içermesi, klasik bilgilerin tekrarı olmaması durumunda kabul edilir. Derlemeyi hazırlayan yazarın/ların, konu ile ilgili ulusal ya da uluslararası düzeyde en az beş tane orijinal yayın ve araştır­ma yapmış olması koşulu aranır. Dergimiz tüm ülkelerden gelen bilimsel yazılara açıktır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. Yayın ilkeleri, etik, hakemleme ve yasal sorumluluklarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Dergimize göndereceğiniz yazılarınız için https://www.equator-network.org/ bağlantısından ulaşabileceğiniz makale yazımıyla ilgili rehber dokümanları kullanabilirsiniz. 

2023 - Cilt: 34 Sayı: 1

Tarihçe ve Arşiv

1960-1976 yılları arasında Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Dergisi,

1977-1986 yılları arasında Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Dergisi,

1987 yılından günümüze kadar Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi adıyla yayınlamıştır.


15430