Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1016-3573 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Menu/135/Etlik-Veteriner-Mikrobiyoloji-Dergisi


Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi (Etlik Vet Mikrobiyol Derg), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteri­ner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün çift kör

hakem tarafından değerlendirilen, bilimsel makalelerin yayınlandığı ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini veritabanları kapsamında bulunan ulusal ve hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi’nde veteriner hekimlik alanında yapılan, başka bir yerde yayınlanmamış olan orijinal araştırmalar, olgu sunumları, kısa bildiriler, güncel ve davetli derlemeler ve editöre mektup türünde yazılar yayınlanır. Derleme şeklindeki yazılar; orijinal olması, en son yenilikleri içermesi, klasik bilgilerin tekrarı olmaması durumunda kabul edilir. Derlemeyi hazırlayan yazarın, o konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde orijinal yayın ve araştır­malar yapmış olması koşulu aranır. Dergimiz tüm ülkelerden gelen bilimsel yazılara açıktır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. Yayın ilkeleri, etik, hakemleme ve yasal sorumluluklarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Yazıların Türkçe ve İngilizce tam metinlerinin gönderilmesi ve yayına kabul edilmesi halinde tek bir yazı olarak kabul edilerek sırasıyla Türkçesi ve İngilizcesi yayınlanır. Bu şekilde yazılan yazıların yaklaşık 640 milyon kişiye ulaşma şansı bulunmaktadır.


 Yazı gönderimleri sadece DergiPark üzerinden yapılabilir, e-posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.


Yazım Kuralları Değişmiştir. Lütfen yeni yazım kurallarına göre yazınızı hazırlayarak gönderiniz.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

ISSN 1016-3573 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez/Menu/135/Etlik-Veteriner-Mikrobiyoloji-Dergisi
Kapak Resmi


Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi (Etlik Vet Mikrobiyol Derg), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteri­ner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün çift kör

hakem tarafından değerlendirilen, bilimsel makalelerin yayınlandığı ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini veritabanları kapsamında bulunan ulusal ve hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi’nde veteriner hekimlik alanında yapılan, başka bir yerde yayınlanmamış olan orijinal araştırmalar, olgu sunumları, kısa bildiriler, güncel ve davetli derlemeler ve editöre mektup türünde yazılar yayınlanır. Derleme şeklindeki yazılar; orijinal olması, en son yenilikleri içermesi, klasik bilgilerin tekrarı olmaması durumunda kabul edilir. Derlemeyi hazırlayan yazarın, o konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde orijinal yayın ve araştır­malar yapmış olması koşulu aranır. Dergimiz tüm ülkelerden gelen bilimsel yazılara açıktır. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. Yayın ilkeleri, etik, hakemleme ve yasal sorumluluklarla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Yazıların Türkçe ve İngilizce tam metinlerinin gönderilmesi ve yayına kabul edilmesi halinde tek bir yazı olarak kabul edilerek sırasıyla Türkçesi ve İngilizcesi yayınlanır. Bu şekilde yazılan yazıların yaklaşık 640 milyon kişiye ulaşma şansı bulunmaktadır.


 Yazı gönderimleri sadece DergiPark üzerinden yapılabilir, e-posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.


Yazım Kuralları Değişmiştir. Lütfen yeni yazım kurallarına göre yazınızı hazırlayarak gönderiniz.

Cilt 30 - Sayı 2 - 27 Ara 2019
 1. Investigation of Anaplasma marginale and Anaplasma centrale in Cattle in Adana Province by Serological and Molecular Methods
  Sayfalar 109 - 114
  Tülin GUVEN GOKMEN , Elçin GÜNAYDIN , Osman SEZER , Pınar AYVAZOĞLU DEMİR , Armağan Erdem ÜTÜK
 2. A serological survey on ınfectious pancreatic necrosis virus (IPNV), viral hemorrhagic septicemia virus (VHSV) and ınfectious hematopoietic necrosis virus (IHVN) from rainbow trout in Turkey
  Sayfalar 115 - 119
  Cüneyt TAMER , Yüksel DURMAZ , Hasan Sercan PALANCI , Emre ÖZAN , Hamza KADI , Zafer YAZICI , Harun ALBAYRAK
 3. Aşılı Köpeklerin İdrarlarında Leptospira spp. Varlığının PCR Yöntemi İle Araştırılması
  Sayfalar 120 - 126
  Özgür AKGÜL , Özer AKGÜL , Naciye Yakut ÖZGÜR
 4. Koyunlarda Postpartum Dönemde Vaginal Svap Örneklerinden Elde Edilen Bakteri İzolasyonu ve Antibiyogram
  Sayfalar 127 - 131
  Ufuk ÜLKER , M.ayşe DEMİREL
 5. Samsun’da 2004-2019 yılları arasında incelenen köpek meme tümörleri
  Sayfalar 132 - 136
  Nilüfer KURUCA , Mustafa Yavuz GÜLBAHAR , Mahmut SÖZMEN , Murat YARIM , Yonca Betil KABAK , Efe KARACA , Sinem İNAL , Tolga GÜVENÇ
 6. Salmonella Gallinarum ve Salmonella Pullorum için qPCR Tanı Kitinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 137 - 142
  Özlem ŞAHAN YAPICIER
 7. Sıcaklık Stresi ile İndüklenen Broilerde Farklı Oranlarda Uygulanan Bitkisel Eksraktların Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 143 - 148
  Bülent BAYRAKTAR , Emre TEKCE
 8. Tavuk Dışkıları ve Çevresel Örneklerden Salmonella Infantis Fajlarının İzolasyonu ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 149 - 157
  Ebru TORUN , Hamit Kaan MÜŞTAK
 9. Kanatlı İntestinal Spiroketozis
  Sayfalar 158 - 164
  Yavuz ÇOKAL , Elçin GÜNAYDIN
 10. Lumpy Skin Disease
  Sayfalar 165 - 172
  Arif KARAOTCU , Yakup YILDIRIM
Dizinler
Tarihçe ve Arşiv

1960-1976 yılları arasında Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Dergisi,

1977-1986 yılları arasında Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Dergisi,

1987 yılından günümüze kadar Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi adıyla yayınlamıştır.

Arşive buradan ulaşabilirsiniz.

Hakemlik Başvurusu

Dergimizin hakem havuzuna yeni üyeler eklenecektir. Doktora eğitiminizi bitirmiş olmak koşuluyla hakemlik havuzumuza katılabilirsiniz. Bunun için etlikdergi@tarimorman.gov.tr adresine ad, soyad ve hakemlik yapabileceğiniz konuları belirten bir e-posta göndermeniz yeterli olacaktır.