Dergi Kurulları

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Dergi Sahibi

Dr. Cevdet YARALI Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 0000-0002-0391-9456 Türkiye
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik, Temel İmmünoloji, Veterinerlik Parazitolojisi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yüksek Lisans Özcan YILDIRIM Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0002-1113-6136 Türkiye
Veteriner Hekimlik

Editör

Dr. Erdem DANYER Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0002-7922-7384 Türkiye
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Veteriner Hekimlik, Veterinerlik Parazitolojisi, Kalite Yönetimi
Dr. Selçuk PEKKAYA Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 0000-0002-8291-9592 Türkiye
Veterinerlik İç Hastalıkları, Veterinerlik Biyokimyası

Dil ve Yazım Editörü

Dr. Yeliz YIKILMAZ Merkez Veteriner Kontrol Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Dr. İpek KESKİN Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye
Veteriner Hekimlik, Halk Sağlığı, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN YAPICIER Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü 0000-0003-3579-9425 Türkiye
Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Bilimsel Kurul

Dr. Erhan AKCAY Merkez Veteriner Kontrol Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Dr. Özlem ALTINTAŞ Merkez Veteriner Kontrol Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Doç. Dr. Burhan TOPRAK YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ 0000-0003-1082-4559 Türkiye
Veterinerlik Anatomisi
Dr. Ali ERKURT T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Türkiye
Veteriner Hekimlik, Veterinerlik Biyokimyası
Dr. Sabri HACİOGLU Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0002-5493-0807 Türkiye
Veterinerlik Virolojisi
Uzman Bahadır KILINÇ Veteriner Kontrol Merkez Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0003-3426-2116 Türkiye
Veterinerlik Patolojisi
Doktora Çağla KORKMAZ Veteriner Kontol Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye
Veteriner Hekimlik
Uzman Yusuf Ziya KAPLAN Merkez Veteriner Kontrol Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0003-0769-0190 Türkiye
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Dr. Yeliz YIKILMAZ Merkez Veteriner Kontrol Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Uzman Neslihan AKBULUT TOSUN Merkez Veteriner Kontrol Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veterinerlik Patolojisi

Bilimsel Danışma Kurulu

Ertan AĞTÜRK Şap Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veteriner Hekimlik
Dr. Ayşe ATEŞOĞLU T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Türkiye
Mikrobiyoloji
İsmail AYDIN Samsun Veterinary Control Institute Türkiye
Veteriner Hekimlik
Martin BACHMANN Martin Luther University Halle-Wittenberg Almanya
Fen Bilimleri ve Matematik
Prof. Dr. Tanay BİLAL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Dr. Erdim Ozan ÇAKIR Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 0000-0003-2816-1466 Türkiye
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi
Dr. Fethiye ÇÖVEN Bornova Veterinary Control Institute Türkiye
Dr. Müge DOĞAN Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü 0000-0002-0593-5476 TürkiyeKimlik Bilgileri:


Adı ve Soyadı : Müge DOĞAN
Doğum Yeri : KONYA / Selçuklu
Doğum Tarihi : 09.05.1982
Mesleği/Uzmanlık alanları :Veteriner Hekim / Biyokimya, Moleküler Genetik, Moleküler Mikrobiyoloji, Moleküler Viroloji, Filogenetik Analizler
(Bioedit, A MegaX, DNAsp Arlequin, Phylip, Phylogenetic Network programları)
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 505 7011684
Email: muge.dogan@tarimorman.gov.tr
Eğitim Durumu:
İlkokul: :Mehmet Nuri Küçükköylü İlkokulu (Konya- 1993)
Ortaokul: :Şükriye Onsun İlöğretim Okulu(Konya- 1996)
Lise: :Atatürk Kız Lisesi(Konya- 2000)
Lisans : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi (2005)
Lisansüstü (Doktora) : Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Vet) (2013)
Yabancı dil: İngilizce, 72,25 (Temmuz-2017 YÖKDİL)

Çalıştığı kurumlar:
1- Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya A.D. Araştırma Görevlisi (2011-2013)
2- Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü - Moleküler Mikrobiyoloji Lab. (2013- Halen)

Tez Projesi: Türkiye’de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarında Mitokondrial DNA (mtDNA) Polimorfizminin Belirlenmesi

AKADEMİK FAALİYETLER:
Ulusal Makaleler
1- ŞEVİK M, GÜLCÜ Y, DOĞAN M, Dual Infection of Sheep Aborted Foetus with Peste des Petits Ruminants Virus and Brucella melitensis Abort Olmuş Koyun Fötusunun Peste des Petits Ruminants Virus ve Brucella melitensis ile İkili Enfeksiyonu, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 2017, (Vaka takdimi, Ulusal, Hakemli).
2- ŞEVİK M, GÜLCÜ Y, DOĞAN M, Co-infection with Border Disease Virus and Brucella melitensis in an Aborted Sheep Foetus Bir Koyun Abort Fötusunun Border Disease Virusu ve Brucella melitensis ile Koenfeksiyonu Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 2017, (Vaka takdimi, Ulusal, Hakemli).
3- ŞAHİN İ, BULUT Z, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, Türkiye’de bulunan bazı sığır ırklarının DGAT1 ve PRNP gen polimorfizminin araştırılması, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 2016, (Ulusal, Hakemli).
4- ÖZ G, ÇAKIR S, KURHAN İ, DOĞAN M, ŞAHİN E, KURAR E,Mikrosatellit lokuslarının tavuk ve güvercinlerde karşılaştırmalı analizi, Eurasian J Vet Sci, 2014, (Araştırma Makalesi, Ulusal, Hakemli).
5- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, NİZAMLIOĞLU M, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, ALTUNOK V, Genetic Characterization of Turkish Cattle Breeds by Microsatellite Markers Usefulness for Parentage Testing, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2014, (Uluslararası, Hakemli, Endeks: SCI-Expanded)
6- BULUT Z, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, NİZAMLIOĞLU M, GARİP M, YILMAZ A, ÇAĞLAYAN T, DERE S, KURTOĞLU V, DOĞAN M, Determination of chromosomal regions affecting body weight and egg production in Denizli X White Leghorn F2 populations, Eurasian J Vet Sci, 2013, (Araştırma Makalesi, Ulusal, Hakemli).
7- KURAR E, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, DNA Teknolojisi ile Rendering Ürünlerinde Tür Tespiti Bir Vaka Raporu, Eurasian J Vet Sci, Yıl: 2012, (Vaka takdimi, Ulusal, Hakemli).
8- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Türkiye de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının STR Markörler İle Genetik Karakterizasyonu, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2010, (Araştırma Makalesi, Ulusal, Hakemli).

Uluslararası Makaleler
1- OZ ME, TORLAK E, AVCI A, DOĞAN M, UNCU AT, A new molecular approach to the diagnosis of small ruminant morbillivirus with EvaGreen based assay, Turkish Journal Of Veterinary Anımal Sciences, 2021, (Hakemli, Uluslararası, Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale).
2- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, NİZAMLIOĞLU M, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, Phylogenetic relationships of native Turkish cattle breeds using microsatelllite markers, Turkish Journal Of Veterinary Anımal Sciences, 2019, (Hakemli, Uluslararası, Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale).
3- DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, ÖZŞENSOY Y, KURAR E, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, Maternal phylogenetic of some Anatolian cattle breeds, Universal Journal of Agricultural Research, 2017, (Uluslararası, SCI, Hakemli, Özgün Makale).
4- ŞEVİK M, AVCI O, DOĞAN M, İNCE Ö, B, Serum Biochemistry of Lumpy Skin Disease Virus-Infected Cattle, Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International, 2016, (Hakemli, Uluslararası, Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale).
5- SEVİK M, DOĞAN M, Epidemiological and Molecular Studies on Lumpy Skin Disease Outbreaks in Turkey during 2014–2015, Transboundary and Emerging Diseases, 2016, (Hakemli, Uluslararası, Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale).

Ulusal Bildiriler
1- AVCI O, DOĞAN M, ÖZ ME, Arılıkları Tehdit Eden Asemptomatik Bal Arısı Hastalığı: İç Anadolu ve Akdeniz’de Siyah Kraliçe Hücre Virusu (SKHV)'nun Prevalans ve Moleküler Epidemiyolojik Değerlendirmesi, 14. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 13-16 Ekim 2020, Konya, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri).
2- ŞEVİK M, DOĞAN M, ÖZ M E, The rate of mutation of fusion and nucleocapsid genes of peste des petits ruminants virüs, 5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 18-21. 07. 2016, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri).
3- NİZAMLIOĞLU M, BULUT Z, KURAR E, BULUT O, DOĞAN M, İLGAR E G, Türkiye'de Bulunan Bazı At Irklarında Major Histocompatibility Complex (MHC) ve Mikrosatellit Poliformizmi, VI. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Sözlü Bildiri, 25-27. 06. 2013, Kars, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri).
4- DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, BULUT Z, Türkiye Yerli Sığır Irklarının Mitokondrial Genetik Çeşitliliği, XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi 25-28. 09. 2012, Konya, (Ulusal, Özet bildiri, ISBN).
5- ŞAHİN İ, NİZAMLIOĞLU M, DOĞAN M, KURAR E, BULUT Z, ÖZŞENSOY Y, Türkiye de Bulunan Bazı Sığır Irklarının DGAT1 ve PRNP Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi 06-08.09.2011, Aydın, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri ISBN)
6- BULUT Z, NİZAMLIOĞLU M, KURAR E, BULUT O, DOĞAN M, İLGAR EG (2011) Türkiye’de Bulunan Bazı At Irklarında ECA20 STR Lokuslarının Polimorfizmi, V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Sözlü Bildiri, 06-08. 09. 2011, Aydın (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri ISBN).
7- DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, Türkiye de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının mtDNA D Loop Polimorfik Bölgelerinin Araştırılması, V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi 06-08.09.2011, Aydın, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri ISBN).
8- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Türkiye de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının STR Markörler ile Genetik Karakterizasyonu, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 07-10.10.2009, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
9- KURAR E, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, DNA Teknolojisi İle Rendering Ürünlerinde Tür Tespiti Bir Vaka Takdimi, III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-23.06.2007, (Ulusal, Özet bildiri ISBN).

Uluslararası Bildiriler
1- GÜLCÜ Y, DOĞAN M, ÖZ ME, AKBABA S, The Detection of Chlamydophila abortus from Small Ruminant Abortions Using Real-Time PCR, 3rd International GAP Food, Agrİculture and Veterinary Sciences Congress, 18.12.2020, (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri).
2- DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, ÖZŞENSOY Y, KURAR E, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, Maternal phylogenetic of some Anatolian cattlebreeds, 2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30-03.10.2015, (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri).
3- NIZAMLIOGLU M, BULUT Z, KURAR E, BULUT O, DOGAN M, ILGAR EG, Microsatellite Polymorphısm of Equine MHC Class II Gene Region, Molecular Immunology & Immunogenetics Congress, 2012, (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri).
4- KURAR E, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Autosomal and mitochondrial genetic diversity of Turkish native cattle breeds, RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, 04-08.10.2011, (Uluslararası, Sözlü sunum, Tam metin bildiri, ISBN)
5- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Genetic diversity of six Anatolian native cattle breeds, 32nd Conference of the International Society for Animal Genetics, 26-30.07.2010, (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
6- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Genetic diversity of six Anatolian native cattle breeds
32nd Conference of the International Society for Animal Genetics, (26.07.2010-30.07.2010), (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
7- DOĞAN M, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, BULUT Z, ALTUNOK V, DEMİRHAN İ, NİZAMLIOĞLU M, Genetic characterization of mitochondrial DNA D loop region in Turkish native cattle breeds, 32nd Conference of the International Society for Animal Genetics, (26.07.2010-30.07.2010), (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
8- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M Mikrosatellit Markörlerinin Türkiye Yerli Sığır Irklarının Tanımlanması ve Kimliklendirme Çalışmalarında Kullanılabilirliği, III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (15.07.2010-17.07.2010), (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
9- BULUT Z, KURAR E, NİZAMLIOĞLU M, ÖZŞENSOY Y, GARİP M, YILMAZ A, ÇAĞLAYAN T, KURTOĞLU V, DERE S, DOĞAN M, Determination of chromosomal regions affecting some production traits in F2 intercross chickens, The FEBS Journal, (04.07.2009-09.07.2009), (Uluslararası, Özet bildiri ISBN)

10- NİZAMLIOĞLU M, GARİP M, YILMAZ A, ÇAĞLAYAN T, KURAR E, BULUT Z, KURTOĞLU V, DERE S, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, Development of Denizli x White Leghorn F2 population for quantitative trait loci mapping, The FEBS Journal, (04.07.2009-09.07.2009), (Uluslararası, Özet bildiri ISBN).

Kitaplar
Zoonoz Hastalıklar, (Editör, Kitapta Bölüm Yazarlığı), Mart 2014 ISBN: 978–605–4672-54-7
Projeler
1-Türkiye yerli evcil hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması–I (Türkhaygen–I) TÜBİTAK-KAMAG-106G005, 2011, (Tez Projesi bu projenin bir parçasıdır).
2-Türkiye'de bulunan bazı at ırklarında Major Histocompatibility Complex (MHC) ve mikrosatellit polimorfizmi., TÜBİTAK-TOVAG-109O752, 2010, Burslu Araştırmacı.
3-Peste des Petits Ruminants Virusunun (PPRV) aşı ve saha suşlarının moleküler ayrımı, TAGEM, Temmuz- 2018 (Yürütücü).
4-Küçük Ruminantlarda Görülen Abortlarda Border Disease Enfeksiyonunun Araştırılması, TAGEM/HSGYAD/2016/A07/P02/71, Aralık- 2018 (Koordinatör, Yürütücü).
5- Kuzu ve Oğlakların Yenidoğan İshallerinde Rotavirus, Coronavirus ve Cryptosporidium parvum’un İmmunopatoloji, FFPE PCR ve Doku Mikroarray Teknikleri ile Tespiti TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/87, 2017- (Devam ediyor), (Yürütücü).
6- Bal arılarında Siyah kraliçe hücre virusu (BQCV) varlığının moleküler teşhis ve karakterizasyonu. BAP Projesi, 2020, (Araştırmacı).
7- Ruminant Akciğerlerinden İzole Edilen Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ve Histophilus somni’nin Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Araştırılması TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/2821, 2021- (Devam ediyor), (Yürütücü).
8- İşçi Bal Arılarında (Apis Mellifera) Akut Arı Felci Virusunun Moleküler Epidemiyolojık Değerlendirilmesi, BAP Projesi, 2021 (Devam ediyor), (Araştırmacı).
9- Deforme Kanat Virusunun Genotipik Özelliklerinin Klinik Belirtilerle İlişkisinin Araştırılması, BAP Projesi, 2021 (Devam ediyor), (Araştırmacı).

Veteriner Hekimlik, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doç. Dilek DÜLGER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3640-5686 Türkiye
Mikrobiyoloji
Dr. Aysel EKİNCİ Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veterinerlik Parazitolojisi
Yasemin ERDOĞAN Erzurum Veterinary Control Institute Türkiye
Veteriner Hekimlik
Dr. Öğretim Görevlisi Ufuk EROL SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ 0000-0002-6766-1335 Türkiye
Veterinerlik Parazitolojisi
Yasin GÜLCÜ Konya Veterinary Control Institute Türkiye
Veteriner Hekimlik
Tolga GÜVENÇ Samsun 19 Mayıs University- Veterinary Faculty Türkiye
Veteriner Hekimlik
Prof. Dr. Murat GÜZEL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, VETERİNER PR. 0000-0002-8937-5428 Türkiye
Veterinerlik İç Hastalıkları
Doktora Bünyamin İREHAN Elazığ veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü Türkiye
Veteriner Hekimlik, Veterinerlik Parazitolojisi
Günel İSMAİLOVA Independent Researcher İtalya
Veteriner Hekimlik
Hamza KADI Samsun Veterinary Control Institute Türkiye
Veteriner Hekimlik
Mehmet KARAKAYA Şap Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veteriner Hekimlik
Yrd. Doç. Dr. Emre OZAN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9872-8152 Türkiye
Veterinerlik Virolojisi, Veteriner Hekimlik
Ediz Kağan ÖZGEN Erzurum Veterinary Control Institute Türkiye
Veteriner Hekimlik
Doç. Ahu PAKDEMİRLİ University of Health Sciences, Gulhane School of Medicine, Department of Physiology 0000-0001-9224-3007 Türkiye
Fizyoloji, Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri, Tıp
Giulia RONCON Independent Researcher İtalya
Veteriner Hekimlik
Dr. Fahriye SARAÇ Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 0000-0001-5854-1676 Türkiye
Veterinerlik Virolojisi
Doktora Osman SEZER Adana Veterinary Control Institute 0000-0002-4938-9761 Türkiye
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mehmet Ali SÖZMEN Adana Veterinary Control Institute Türkiye
Veteriner Hekimlik
Özhan TÜRKYILMAZ Bornova Veterinary Control Institute Türkiye
Veteriner Hekimlik
Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK University of Çukurova, Faculty of Veterinary 0000-0002-7986-3583 Türkiye
Veterinerlik Parazitolojisi
Ender YARSAN Ankara University Veterinary Faculty Türkiye
Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM ERCIYES UNIVERSITY VETERİNARY FACULTY Türkiye
Halk Sağlığı, Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Dr. İlke KARAYEL HACIOĞLU ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ 0000-0003-1566-630X Türkiye
Veterinerlik Virolojisi


15430