Dergi Kurulları

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Dergi Sahibi

Uzman Selahattin ŞEN veteriner kontrol merkez araştırma enstitüsü 0000-0003-0841-0103 Türkiye
Veteriner Mikrobiyolojisi

Baş Editör

selahattin şen 

Uzman Selahattin ŞEN veteriner kontrol merkez araştırma enstitüsü 0000-0003-0841-0103 Türkiye
Veteriner Mikrobiyolojisi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN YAPICIER Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü 0000-0003-3579-9425 Türkiye
Veteriner Mikrobiyolojisi

Yardımcı Editörler

Dr. Özlem KARDOĞAN TARIM ORMAN BAKANLIĞI 0000-0002-6457-3292 Türkiye
Veteriner Cerrahi, Veteriner Mikrobiyolojisi
Dr. Selçuk PEKKAYA Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 0000-0002-8291-9592 Türkiye
Veteriner Bilimleri, Veteriner Hekimlik, Veteriner İç Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN YAPICIER Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü 0000-0003-3579-9425 Türkiye
Veteriner Mikrobiyolojisi

Dil ve Yazım Editörü

yeliz.yikilmaz@tarimorman.gov.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN YAPICIER Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü 0000-0003-3579-9425 Türkiye
Veteriner Mikrobiyolojisi
Uzman Yusuf Ziya KAPLAN Merkez Veteriner Kontrol Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0003-0769-0190 Türkiye
Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Dr. Yeliz KÖKSAL Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 0000-0003-4943-3176 Türkiye
Hayvan Beslenmesi
Tuğba Buket MERMER Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Kuzey Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
Yüksek Lisans Deniz ACUN YILDIZ Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye
Veteriner Bilimleri
Dr. Yetiş YAYVAN Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik

Bilimsel Kurul

Dr. Yeliz KÖKSAL Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 0000-0003-4943-3176 Türkiye
Hayvan Beslenmesi
Uzman Yusuf Ziya KAPLAN Merkez Veteriner Kontrol Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0003-0769-0190 Türkiye
Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Dr. Mihriban Hatun AKSOY Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 0000-0002-4154-2821 Türkiye
Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Dr. Özlem ALTINTAŞ Merkez Veteriner Kontrol Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veteriner Mikrobiyolojisi
Dr. Elvin ÇALIŞKAN Veteriner kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye
Veteriner Viroloji
Dr. Özden KABAKLI etlik veteriner kontrol merkez araştırma enstitüsü Türkiye
Veteriner Mikrobiyolojisi, Veteriner Viroloji
Doktora Çağla KORKMAZ Veteriner Kontol Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye
Veteriner Bilimleri
Dr. Gülşah UYUNMAZ SAKLI Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye
Veteriner Viroloji

Bilimsel Danışma Kurulu

Martin BACHMANN Martin Luther University Halle-Wittenberg Almanya
Matematik
Prof. Dr. Tanay BİLAL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Hayvan Beslenmesi
Dr. Erdim Ozan ÇAKIR Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 0000-0003-2816-1466 Türkiye
Veteriner Farmakoloji
Dr. Aysel EKİNCİ Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye
Veteriner Parazitoloji
Doç. Dr. Funda EŞKİ Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 0000-0002-9242-9271 Türkiye
Veteriner Doğum ve Jinekoloji
Dr. Öğretim Görevlisi Ufuk EROL SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ 0000-0002-6766-1335 Türkiye
Veteriner Parazitoloji
Dr. Öğr. Üyesi Müge FIRAT Çankırı Karatekin Üniversitesi 0000-0002-3899-8078 Türkiye
Genomik, Moleküler Evrim, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji, Viroloji, Veteriner Viroloji
Dr. Müge DOĞAN Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü 0000-0002-0593-5476 TürkiyeKimlik Bilgileri:


Adı ve Soyadı : Müge DOĞAN
Doğum Yeri : KONYA / Selçuklu
Doğum Tarihi : 09.05.1982
Mesleği/Uzmanlık alanları :Veteriner Hekim / Biyokimya, Moleküler Genetik, Moleküler Mikrobiyoloji, Moleküler Viroloji, Filogenetik Analizler
(Bioedit, A MegaX, DNAsp Arlequin, Phylip, Phylogenetic Network programları)
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 505 7011684
Email: muge.dogan@tarimorman.gov.tr
Eğitim Durumu:
İlkokul: :Mehmet Nuri Küçükköylü İlkokulu (Konya- 1993)
Ortaokul: :Şükriye Onsun İlöğretim Okulu(Konya- 1996)
Lise: :Atatürk Kız Lisesi(Konya- 2000)
Lisans : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi (2005)
Lisansüstü (Doktora) : Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Vet) (2013)
Yabancı dil: İngilizce, 72,25 (Temmuz-2017 YÖKDİL)

Çalıştığı kurumlar:
1- Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya A.D. Araştırma Görevlisi (2011-2013)
2- Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü - Moleküler Mikrobiyoloji Lab. (2013- Halen)

Tez Projesi: Türkiye’de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarında Mitokondrial DNA (mtDNA) Polimorfizminin Belirlenmesi

AKADEMİK FAALİYETLER:
Ulusal Makaleler
1- ŞEVİK M, GÜLCÜ Y, DOĞAN M, Dual Infection of Sheep Aborted Foetus with Peste des Petits Ruminants Virus and Brucella melitensis Abort Olmuş Koyun Fötusunun Peste des Petits Ruminants Virus ve Brucella melitensis ile İkili Enfeksiyonu, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 2017, (Vaka takdimi, Ulusal, Hakemli).
2- ŞEVİK M, GÜLCÜ Y, DOĞAN M, Co-infection with Border Disease Virus and Brucella melitensis in an Aborted Sheep Foetus Bir Koyun Abort Fötusunun Border Disease Virusu ve Brucella melitensis ile Koenfeksiyonu Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 2017, (Vaka takdimi, Ulusal, Hakemli).
3- ŞAHİN İ, BULUT Z, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, Türkiye’de bulunan bazı sığır ırklarının DGAT1 ve PRNP gen polimorfizminin araştırılması, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 2016, (Ulusal, Hakemli).
4- ÖZ G, ÇAKIR S, KURHAN İ, DOĞAN M, ŞAHİN E, KURAR E,Mikrosatellit lokuslarının tavuk ve güvercinlerde karşılaştırmalı analizi, Eurasian J Vet Sci, 2014, (Araştırma Makalesi, Ulusal, Hakemli).
5- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, NİZAMLIOĞLU M, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, ALTUNOK V, Genetic Characterization of Turkish Cattle Breeds by Microsatellite Markers Usefulness for Parentage Testing, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2014, (Uluslararası, Hakemli, Endeks: SCI-Expanded)
6- BULUT Z, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, NİZAMLIOĞLU M, GARİP M, YILMAZ A, ÇAĞLAYAN T, DERE S, KURTOĞLU V, DOĞAN M, Determination of chromosomal regions affecting body weight and egg production in Denizli X White Leghorn F2 populations, Eurasian J Vet Sci, 2013, (Araştırma Makalesi, Ulusal, Hakemli).
7- KURAR E, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, DNA Teknolojisi ile Rendering Ürünlerinde Tür Tespiti Bir Vaka Raporu, Eurasian J Vet Sci, Yıl: 2012, (Vaka takdimi, Ulusal, Hakemli).
8- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Türkiye de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının STR Markörler İle Genetik Karakterizasyonu, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2010, (Araştırma Makalesi, Ulusal, Hakemli).

Uluslararası Makaleler
1- OZ ME, TORLAK E, AVCI A, DOĞAN M, UNCU AT, A new molecular approach to the diagnosis of small ruminant morbillivirus with EvaGreen based assay, Turkish Journal Of Veterinary Anımal Sciences, 2021, (Hakemli, Uluslararası, Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale).
2- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, NİZAMLIOĞLU M, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, Phylogenetic relationships of native Turkish cattle breeds using microsatelllite markers, Turkish Journal Of Veterinary Anımal Sciences, 2019, (Hakemli, Uluslararası, Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale).
3- DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, ÖZŞENSOY Y, KURAR E, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, Maternal phylogenetic of some Anatolian cattle breeds, Universal Journal of Agricultural Research, 2017, (Uluslararası, SCI, Hakemli, Özgün Makale).
4- ŞEVİK M, AVCI O, DOĞAN M, İNCE Ö, B, Serum Biochemistry of Lumpy Skin Disease Virus-Infected Cattle, Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International, 2016, (Hakemli, Uluslararası, Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale).
5- SEVİK M, DOĞAN M, Epidemiological and Molecular Studies on Lumpy Skin Disease Outbreaks in Turkey during 2014–2015, Transboundary and Emerging Diseases, 2016, (Hakemli, Uluslararası, Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale).

Ulusal Bildiriler
1- AVCI O, DOĞAN M, ÖZ ME, Arılıkları Tehdit Eden Asemptomatik Bal Arısı Hastalığı: İç Anadolu ve Akdeniz’de Siyah Kraliçe Hücre Virusu (SKHV)'nun Prevalans ve Moleküler Epidemiyolojik Değerlendirmesi, 14. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 13-16 Ekim 2020, Konya, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri).
2- ŞEVİK M, DOĞAN M, ÖZ M E, The rate of mutation of fusion and nucleocapsid genes of peste des petits ruminants virüs, 5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 18-21. 07. 2016, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri).
3- NİZAMLIOĞLU M, BULUT Z, KURAR E, BULUT O, DOĞAN M, İLGAR E G, Türkiye'de Bulunan Bazı At Irklarında Major Histocompatibility Complex (MHC) ve Mikrosatellit Poliformizmi, VI. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Sözlü Bildiri, 25-27. 06. 2013, Kars, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri).
4- DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, BULUT Z, Türkiye Yerli Sığır Irklarının Mitokondrial Genetik Çeşitliliği, XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi 25-28. 09. 2012, Konya, (Ulusal, Özet bildiri, ISBN).
5- ŞAHİN İ, NİZAMLIOĞLU M, DOĞAN M, KURAR E, BULUT Z, ÖZŞENSOY Y, Türkiye de Bulunan Bazı Sığır Irklarının DGAT1 ve PRNP Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi 06-08.09.2011, Aydın, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri ISBN)
6- BULUT Z, NİZAMLIOĞLU M, KURAR E, BULUT O, DOĞAN M, İLGAR EG (2011) Türkiye’de Bulunan Bazı At Irklarında ECA20 STR Lokuslarının Polimorfizmi, V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Sözlü Bildiri, 06-08. 09. 2011, Aydın (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri ISBN).
7- DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, Türkiye de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının mtDNA D Loop Polimorfik Bölgelerinin Araştırılması, V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi 06-08.09.2011, Aydın, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri ISBN).
8- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Türkiye de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının STR Markörler ile Genetik Karakterizasyonu, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 07-10.10.2009, (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
9- KURAR E, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, DNA Teknolojisi İle Rendering Ürünlerinde Tür Tespiti Bir Vaka Takdimi, III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-23.06.2007, (Ulusal, Özet bildiri ISBN).

Uluslararası Bildiriler
1- GÜLCÜ Y, DOĞAN M, ÖZ ME, AKBABA S, The Detection of Chlamydophila abortus from Small Ruminant Abortions Using Real-Time PCR, 3rd International GAP Food, Agrİculture and Veterinary Sciences Congress, 18.12.2020, (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri).
2- DOĞAN M, NİZAMLIOĞLU M, ÖZŞENSOY Y, KURAR E, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, Maternal phylogenetic of some Anatolian cattlebreeds, 2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30-03.10.2015, (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri).
3- NIZAMLIOGLU M, BULUT Z, KURAR E, BULUT O, DOGAN M, ILGAR EG, Microsatellite Polymorphısm of Equine MHC Class II Gene Region, Molecular Immunology & Immunogenetics Congress, 2012, (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri).
4- KURAR E, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Autosomal and mitochondrial genetic diversity of Turkish native cattle breeds, RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, 04-08.10.2011, (Uluslararası, Sözlü sunum, Tam metin bildiri, ISBN)
5- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Genetic diversity of six Anatolian native cattle breeds, 32nd Conference of the International Society for Animal Genetics, 26-30.07.2010, (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
6- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M, Genetic diversity of six Anatolian native cattle breeds
32nd Conference of the International Society for Animal Genetics, (26.07.2010-30.07.2010), (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
7- DOĞAN M, KURAR E, ÖZŞENSOY Y, BULUT Z, ALTUNOK V, DEMİRHAN İ, NİZAMLIOĞLU M, Genetic characterization of mitochondrial DNA D loop region in Turkish native cattle breeds, 32nd Conference of the International Society for Animal Genetics, (26.07.2010-30.07.2010), (Uluslararası, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
8- ÖZŞENSOY Y, KURAR E, DOĞAN M, BULUT Z, ALTUNOK V, IŞIK A, ÇAMLIDAĞ A, NİZAMLIOĞLU M Mikrosatellit Markörlerinin Türkiye Yerli Sığır Irklarının Tanımlanması ve Kimliklendirme Çalışmalarında Kullanılabilirliği, III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (15.07.2010-17.07.2010), (Ulusal, Sözlü sunum, Özet bildiri, ISBN).
9- BULUT Z, KURAR E, NİZAMLIOĞLU M, ÖZŞENSOY Y, GARİP M, YILMAZ A, ÇAĞLAYAN T, KURTOĞLU V, DERE S, DOĞAN M, Determination of chromosomal regions affecting some production traits in F2 intercross chickens, The FEBS Journal, (04.07.2009-09.07.2009), (Uluslararası, Özet bildiri ISBN)

10- NİZAMLIOĞLU M, GARİP M, YILMAZ A, ÇAĞLAYAN T, KURAR E, BULUT Z, KURTOĞLU V, DERE S, ÖZŞENSOY Y, DOĞAN M, Development of Denizli x White Leghorn F2 population for quantitative trait loci mapping, The FEBS Journal, (04.07.2009-09.07.2009), (Uluslararası, Özet bildiri ISBN).

Kitaplar
Zoonoz Hastalıklar, (Editör, Kitapta Bölüm Yazarlığı), Mart 2014 ISBN: 978–605–4672-54-7
Projeler
1-Türkiye yerli evcil hayvan genetik kaynaklarından bazılarının in vitro korunması ve ön moleküler tanımlanması–I (Türkhaygen–I) TÜBİTAK-KAMAG-106G005, 2011, (Tez Projesi bu projenin bir parçasıdır).
2-Türkiye'de bulunan bazı at ırklarında Major Histocompatibility Complex (MHC) ve mikrosatellit polimorfizmi., TÜBİTAK-TOVAG-109O752, 2010, Burslu Araştırmacı.
3-Peste des Petits Ruminants Virusunun (PPRV) aşı ve saha suşlarının moleküler ayrımı, TAGEM, Temmuz- 2018 (Yürütücü).
4-Küçük Ruminantlarda Görülen Abortlarda Border Disease Enfeksiyonunun Araştırılması, TAGEM/HSGYAD/2016/A07/P02/71, Aralık- 2018 (Koordinatör, Yürütücü).
5- Kuzu ve Oğlakların Yenidoğan İshallerinde Rotavirus, Coronavirus ve Cryptosporidium parvum’un İmmunopatoloji, FFPE PCR ve Doku Mikroarray Teknikleri ile Tespiti TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/87, 2017- (Devam ediyor), (Yürütücü).
6- Bal arılarında Siyah kraliçe hücre virusu (BQCV) varlığının moleküler teşhis ve karakterizasyonu. BAP Projesi, 2020, (Araştırmacı).
7- Ruminant Akciğerlerinden İzole Edilen Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ve Histophilus somni’nin Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Araştırılması TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/2821, 2021- (Devam ediyor), (Yürütücü).
8- İşçi Bal Arılarında (Apis Mellifera) Akut Arı Felci Virusunun Moleküler Epidemiyolojık Değerlendirilmesi, BAP Projesi, 2021 (Devam ediyor), (Araştırmacı).
9- Deforme Kanat Virusunun Genotipik Özelliklerinin Klinik Belirtilerle İlişkisinin Araştırılması, BAP Projesi, 2021 (Devam ediyor), (Araştırmacı).

Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji, Veteriner Bilimleri
Yasin GÜLCÜ Konya Veterinary Control Institute Türkiye
Veteriner Bilimleri
Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Veteriner Bilimleri
Prof. Dr. Murat GÜZEL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, VETERİNER PR. 0000-0002-8937-5428 Türkiye
Veteriner Hekimlik, Veteriner İç Hastalıkları
Günel İSMAİLOVA Independent Researcher İtalya
Veteriner Bilimleri
Doktora Bünyamin İREHAN Elazığ veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü Türkiye
Veteriner Bilimleri, Veteriner Parazitoloji
Prof. Dr. Ziya İLHAN Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Türkiye
Veteriner Bilimleri
Doç. Dr. İnci Başak MÜŞTAK Ankara Üniversitesi Türkiye
Veteriner Mikrobiyolojisi
Ediz Kağan ÖZGEN Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 0000-0002-5665-6864 Türkiye
Veteriner Bilimleri, Veteriner Mikrobiyolojisi
Giulia RONCON Independent Researcher İtalya
Veteriner Bilimleri
Dr. Öğretim Görevlisi Yasemin SEZGİN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, VETERİNER PR. Türkiye
Veteriner Farmakoloji
Doktora Osman SEZER Adana Veterinary Control Institute 0000-0002-4938-9761 Türkiye
Tıbbi Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Hakan TAVŞANLI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Özhan TÜRKYILMAZ Bornova Veterinary Control Institute Türkiye
Veteriner Bilimleri
Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK University of Çukurova, Faculty of Veterinary 0000-0002-7986-3583 Türkiye
Veteriner Parazitoloji
Ender YARSAN Ankara University Veterinary Faculty Türkiye
Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM ERCIYES UNIVERSITY VETERİNARY FACULTY Türkiye
Halk Sağlığı, Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi


15430