Aim & Scope

Eğitim Yönetimi ve Politikaları dergisi, eğitim yönetimi kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip araştırmalara yönelik akademik bir platform olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda eğitim yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmaları bir araya getirerek araştırmacı ve uygulayıcılara yeni bakış açıları kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi, Eğitim Yönetimi alanında; eğitim politikaları, eğitim yönetimi, eğitim felsefesi, yükseköğretim yönetimi, kalite yönetimi, karşılaştırmalı eğitim, eğitimde yenileşme, yönetimde etik, kurum kültürü ve liderlik kapsamında özgün çalışmaları yayınlamaktadır. Bu bağlamda eğitim yönetimi ve eğitim politikaları alanında tüm eğitim kademelerinde  bilimsel ve özgün çalışmalar kabul edilmektedir.