Year 2019, Volume 4 , Issue 4, Pages 68 - 78 2019-12-30

İNTERNETTE KURUMSAL RAPORLAMA BİST 100 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Gülçin YILDIRIM [1] , Tuğçe Uzun KOCAMIŞ [2]


İşletmeler tarafından finansal bilgilerin yayınlanmasında internetin küresel bir uygulama olarak benimsenmesi, dünya genelinde halka açık şirketler arasında yaygın olarak görülmektedir. İnternet, mevcut hissedarlarla sürekli iletişim kurabilmek ve potansiyel şirketleri çekebilmek amacıyla halka açık şirketler için yeni bir raporlama ortamı yaratmaktadır.

Türkiye’de şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarını baz alan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik konusundaki uygulamalarının arttırılmasını amaçlamaktadır. BIST Sürdürülebilirlik Endeksine alınacak şirketler Ethical Investment Research Services Limited (EIRIS) tarafından değerlemeye tabi tutulmakta olup değerlemede tek kriter olarak kamuya açık bilgi ele alınmaktadır.

Çalışmamızda BIST 100 endeksinde yer alan fakat BİST Sürdürülebilirlik Endeksi ve değerlemeye tabi şirketler listesinde yer almayan 39 şirketin internet siteleri değerleme çalışmasında dikkate alınacak kaynaklar açısından analiz edilerek endeks kriterlerini karşılamaları amacıyla internet sitelerinde yayınlamaları gereken ilave bilgilerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda çalışma kapsamındaki 39 şirketin internet siteleri üzerinden yatırımcılara ve ilgi duyanlara şirket hakkında genel bilgiler, ürün ve hizmetler, yatırımcı ilişkileri, insan kaynakları, kurumsal yönetim ve finansal sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaştıkları, sürdürülebilirlik uygulamalarına 
İnternette Kurumsal Raporlama, Sürdürülebilirlik Endeksi
  • Ahmed, A., Burton, B., & Dunne, T. (2017). The determinants of corporate internet reporting in Egypt: an exploratory analysis. Journal of Accounting in Emerging Economies, 7(1), 35-60.Al-Htaybat, K. (2011). Corporate online reporting in 2010: a case study in Jordan. Journal of Financial Reporting and Accounting, 9(1), 5-26.Aly, D., Simon, J., & Hussainey, K. (2009). Determinants of corporate internet reporting: evidence from Egypt. Managerial Auditing Journal, 25(2), 188-202.BIST. (2014). Şirketler İçin Sürdülebilirlik Rehberi. İstanbul: Borsa İstanbul.Boubaker, S., Lakhal, F., & Nekhili, M. (2012). The determinants of web-based corporate reporting in France. Managerial Auditing Journal, 27(2), 126-155.Bozcuk, A. (2012). Internet financial reporting: Turkish companies adapt to change. Managerial Finance, 38(8), 786-800.Çıtak, L., & Ersoy, E. (2016). Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması Ve Ortalama Testleri İle Bir Analiz. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 43-57.EIRIS. (2015). BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Araştırma Metodolojisi. İstanbul: EIRIS. http://www.borsaistanbul.com adresinden alındıhttps://cgf.ku.edu.tr/tr/content/kurumsal-yonetim-nedir. (2017). 10 5, 2017 tarihinde https://cgf.ku.edu.tr/tr/content/kurumsal-yonetim-nedir adresinden alındıKnox, S., & Maklan, S. (2006). Corporate social responsibility : moving beyond investment towards measuring outcomes. 22(5), 508-516. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.595.5062&rep=rep1&type=pdf adresinden alındıKoç Üniversitesi. (2017, Eylül 20). Kurumsal Yönetim Nedir? Koç Üniversitesi: https://cgf.ku.edu.tr/tr/content/kurumsal-yonetim-nedir adresinden alındıMitra, R., Hossain, D., & Mazumder, M. (2017). Web-based Corporate Reporting: An Exploratory Study on the Bangladeshi Companies. Middle East Journal Of Business, 12(3), 25-30.Momany, M., & Al-Shorman, S.-D. (2006). Web-Based Voluntary Financial Reporting of Jordanian Companies. International Review of Business Research Papers, 2(2), 127-139.Momany, M., Al-Malkawi, H.-A., & Mahdy, E. (2014). Internet financial reporting in an emerging economy: evidence from Jordan. Journal of Accounting in Emerging Economies, 4(2), 158-174.Özsözgün Çalışkan, A., & Güler, H. (2013). Şeffaflık ve Kamuyu Aydınlatma Ekseninde İnternette Finansal Raporlama. Mali Çözüm, 57-84.Özsözgün Çalışkan, A., & Güler, H. (2014). Corporate Reporting On The Internet: An Investigation On Turkısh Listed Companies. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, XXXVI(II), 251-274.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Mevcut Sayı
Authors

Orcid: 0000-0002-3877-6774
Author: Gülçin YILDIRIM (Primary Author)
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7769-2621
Author: Tuğçe Uzun KOCAMIŞ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

APA YILDIRIM, G , KOCAMIŞ, T . (2019). İNTERNETTE KURUMSAL RAPORLAMA BİST 100 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR İNCELEME. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (4) , 68-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/51269/597201