Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 6 - 17 2020-06-25

ÖRGÜTLERDE İÇ ÇATIŞMALAR VE YÖNETİMİ

Ayla AVCI [1]


Çatışma genel anlamıyla olumsuz bir durumu ifade etmektedir. Toplum, aile ya da kurumlar, hangi alanda yaşanırsa yaşansın çatışma sorunların habercisidir. Herhangi negatif bir durumun ortaya çıkmasında bireyler arası çatışma ortamı oluşmaya başlamaktadır. Herkesin aynı fikri düşünceyi, yöntemi benimsemesi elbette ki mümkün değildir. İnsanlar farklı kişilik özelliklere sahip olarak yaratılmıştır. Dünyadaki huzur ve barış birliğinin sağlanması da ortak bir kural ve kanunlar bütünüyle sağlanmaktadır. Çatışma ortamı karşılıklı çıkar çatışmaları sonucu baş göstermektedir. Özellikle kurumlar, şirketler arasındaki bu sorun çözüm üretme arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Makalede şirketlerde yaşanan çatışmaların nedenleri sonuçları ve çözüm yöntemleri incelenmiştir.
Örgüt, Çatışma
 • Aksun, Z. N. (2010). II. Abdulhamid Han. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 3. Basım
 • Aytürk, N. (2007). Yönetim Sanatı. Ankara: Nobel Yayın. 5. Basım.
 • Baltaş, A. (2016). Türk kültüründe yönetmek. İstanbul: Remzi kitabevi. 9. Basım.
 • Budak, G. ve Budak, G. (2010). İşletme yönetimi. İzmir: Barış yayınları.
 • Can, H. , Aşan, Ö. , ve Aydın, E. M. (2010). Örgütsel Davranış. İstanbul: Arıkan Basım yayım.
 • Daft, L. R. (2015). Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak. Çev. Ed. Özmen. T. N. Ö. Ankara: Nobel Akademik Yayın. 10. Basım.
 • Ertürk, M. (2013). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Basım 7. Basım.
 • Eren, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Basım. 9. Basım.
 • Genç, N. (2007). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Seçkin yayıncılık. 3. Basım.
 • Gerzon, M. (2006). Çatışmalı ortamda liderlik. Çev. Kardam, A. İstanbul: bzd Yayın. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası.
 • Gümüş, M. (1999). Yönetimde Başarı Altın Kurallar. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • İnalcık, İ. (2009). Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar II. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Karalar, R. (2009). Genel İşletme. İzmir: Meta Basım.
 • Karip, E. (2013). Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. 5. Baskı.
 • Kavrakoğlu, İ. (1998). Değişim ve yaratıcılık. İstanbul: KalDer yayınları.
 • Kotter, J. P. (2011). Liderler gerçekte ne yapar?. Liderlik Harvard Business Review’den en etkili liderlik fikirleri. HBR’S 10 must reads içinde. Çev, İnan. M. İstanbul: Optimist yayın grubu.
 • Luecke, R. (2009). Kriz Yönetimi. Çev. Ed. Sarıkaya, Ö. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Memduhoğlu, H. B., ve Yılmaz, K. (2010). Yönetimde yeni yaklaşımlar. Ankara: Pegem akademi.
 • Özer, M. A. (2011). 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sığrı, Ü. ve Gürbüz, S. (2015). Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Basım. 3. Basım
 • Tengilimoğlu, D. , Atilla A. E. Ve Bektaş, M. (2016). İşletme Yönetimi. İstanbul: Seçkin yayıncılık 6. Basım.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Mevcut Sayı
Authors

Orcid: 0000-0002-1871-4090
Author: Ayla AVCI (Primary Author)
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 25, 2020

APA Avcı, A . (2020). ÖRGÜTLERDE İÇ ÇATIŞMALAR VE YÖNETİMİ . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 6-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/55179/719183