Al-Farabi International Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2564-7946 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği |Al Farabi International Journal of Social Sciences is available 4 times a year, is a refereed international academic journal. Al Farabi-Injosos is published by the Economic Development and Social Research Association. The aim of the journal is to encourage theoretical and research-oriented studies and to encourage sharing academic research nationally and internationally. Al Farabi-Injosos is an open access journal for free flow of information and publication of information. Although Al Farabi-Injosos has been published in a multidisciplinary focusing on applications from the academic community, it is an out-of-field and high-level postgraduate. Journal, English, Turkish, Chinese, Russian and Kazakh articles are accepted. Anthropology, Archeology, Business and Management Studies, Communication Studies, Economics, Educational Sciences, Geography, History, International Business Studies, International Relations, International Trade and Logistics, Law, Linguistics Literature, Philosophy and Sociology. The aim of Al Farabi-Injosos will aim to increase the quality in the social sciences. The submitted evaluation is evaluated by at least 2 referees through the blind-referee system. Acceptable.

Al-Farabi International Journal of Social Sciences

ISSN 2564-7946 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği |
Cover ImageAl Farabi International Journal of Social Sciences is available 4 times a year, is a refereed international academic journal. Al Farabi-Injosos is published by the Economic Development and Social Research Association. The aim of the journal is to encourage theoretical and research-oriented studies and to encourage sharing academic research nationally and internationally. Al Farabi-Injosos is an open access journal for free flow of information and publication of information. Although Al Farabi-Injosos has been published in a multidisciplinary focusing on applications from the academic community, it is an out-of-field and high-level postgraduate. Journal, English, Turkish, Chinese, Russian and Kazakh articles are accepted. Anthropology, Archeology, Business and Management Studies, Communication Studies, Economics, Educational Sciences, Geography, History, International Business Studies, International Relations, International Trade and Logistics, Law, Linguistics Literature, Philosophy and Sociology. The aim of Al Farabi-Injosos will aim to increase the quality in the social sciences. The submitted evaluation is evaluated by at least 2 referees through the blind-referee system. Acceptable.

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi [tr] Last Issue
Volume 5 - Issue 2 - Jun 25, 2020
 1. Is Migration Causes Rootlessness? From Kars to İstanbul!
  Pages 1 - 5
  Arzu DURUKAN
 2. ÖRGÜTLERDE İÇ ÇATIŞMALAR VE YÖNETİMİ
  Pages 6 - 17
  Ayla AVCI
 3. RUMELİ’DEKİ FETRET DEVRİ (1402-1413) ESERLERİ
  Pages 18 - 36
  Bahriye GÜRAY GÜLYÜZ
 4. Lise Öğretmenlerinin Duygusal Emek Davranışları İle İşle Bütünleşmeleri Arasındaki İlişki
  Pages 37 - 50
  Eda ÇARIKCI
 5. BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN YAŞADIĞI SELAMLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 51 - 69
  Filiz DURSUN , Gülden ABANOZ , Çiğdem DURSUN ÇALIŞAN
 6. Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Alışveriş Merkezi Seçimi: Konya Örneği
  Pages 70 - 84
  İlkay ALTINDAĞ , Canan EKİNCİLER
 7. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ: MARDİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 85 - 102
  İsmail GÜN
 8. Bir Taarruz, Üç Ricat: Sina-Filistin Cephesi Bozgunu ve Mustafa Kemal Paşa
  Pages 103 - 123
  İsmail ÖZER
 9. NAMIK KEMAL’İN KURMACA DÜNYASINDA ÖLÜMÜN DESTANLAŞTIRILMASI
  Pages 124 - 134
  Mehmet Ali GÜNDOĞDU
 10. THE IMPACT OF INTEREST RATE CHANGES BY FEDERAL RESERVE ON TURKEY
  Pages 135 - 145
  King BANAIAN , Mustafa Göktuğ KAYA , Orhan Kemal KAPLAN
 11. OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE VAKIF SİSTEMİNİN GELİŞİMİ
  Pages 146 - 160
  Perihan Hazel KAYA , Mevlüt KOCA
 12. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİ KOMÜNİZME KAZANDIRMA SÜRECİNDE TÜRK COĞRAFYASI PROPAGANDASI
  Pages 161 - 173
  Süleyman KÖKSAL
 13. Türkiye'deki Şehirlerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin İstatistiksel Analizi
  Pages 174 - 186
  Tayfun SERVİ , Ülkü ERİŞOĞLU
 14. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON İLE FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1980-2018 DÖNEMİ
  Pages 187 - 197
  Salih ÖZTÜRK , Müşerref ÖNER
 15. ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ VE MOTİVASYONLARI: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 198 - 209
  Utku ŞENDURUR