Aim

Derginin amacı, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları teşvik etmek, araştırmada mükemmelliği teşvik etmek ve akademik araştırmaları ulusal ve uluslararası alanda karşılıklı olarak paylaşmayı teşvik etmektir. Al Farabi-Injosos, serbest bilgi akışına ve bilginin yayılmasına yönelik açık erişimli bir dergidir. Al Farabi-Injosos, akademik çevreden gelen katkılara odaklanan çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alan dışı ve üst düzey lisansüstü öğrencilerden gelen başvuruları da teşvik etmektedir. Dergi, İngilizce, Türkçe, Çince, Rusça ve Kazakça yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Al Farabi-Injosos aşağıdaki alanlarda başvuru ve önerileri kabul etmektedir:


Scope

.Al  Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi,yılda 4 kez yayınlanan , hakemli  uluslararası bir akademik dergidir. Al Farabi-Injosos,İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği tarafından yayınlanmaktadır. Sosyal Bilimler alanındaki her türlü makale kabul edilmektedir.