Makale Değerlendirme Süreci

ÖNEMLİ DUYURULAR:


1. Dergimize gönderdiğiniz çalışmalarınızda lütfen yazar ismi belirtmeyiniz.

2. Dergimizin formatına uygun Word şablon dosyasını indirmek için lütfen tıklayınız: Al Farabi-Injosos Formatlı Word Dökümanı

3. Okurlarımıza tüm dergi bölümlerinin APA yazım kurallarına göre hazırlaması gerekmektedir. Buna uyulmaması, otomatik red nedenidir.

4. Değerli yazarlar, lütfen birden çok yazarın gönderdiği yazarların sırasının, Dergipark tarafından üretilen son yayın ve alıntı sırasının gerçek sırasının olduğunu unutmayın.

5. Çalışmanıza ORCİD no almak için www.orcid.org adresini ziyaret ediniz.

6. iThenticate benzerlik raporu kaynakça hariç %20’i (aynı kaynaktan en fazla %2 benzerlik olmalı) geçmemektedir.


7. Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve dergimizin yazım kurallarına uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Dergimizin yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir.


8. Makalenizi dergimiz yazım kurallarına uygun olarak biçimlendirdikten emin olduktan sonra göndermenizi rica ederiz.

9. Alanında çok sıklıkla kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmalar ve oldukça yoğun biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmalar, eğer yeni bir yönelim ortaya koymuyorsa, geri çevrilmektedir.

10. Araştırma türlerinin tamamında verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.

11. Ön değerlendirme sonucunda çalışmalar derginin yazım kurallarına uymuyorsa ve genel kriterleri karşılamıyorsa, çalışmanın yazarına gerekçeli ya da gerekçesiz bir biçimde, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı yönündeki Yayın Kurulu kararı bildirilmektedir.

12. Al Farabi dergisine gönderilen makaleler, konusu ve alanına özgü 2 uzman hakem tarafından gözden geçirilmektedir. Hakemler dergi editörleri tarafından etik kurallar göz önünde bulundurularak atanmaktadır. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik ortamda teslim edilir. Yazar isimleri, çift kör hakem gözden geçirme sürecinin bütünlüğünü korumak için dergi tarafından saklanır. Talep üzerine, incelemeye katkılarını gösteren yazılı raporlar verilebilir. Yayınlanan tüm yazarlar gelecek konular için yorumcu olarak hareket etmeyi kabul eder. Gönderilen tüm yazılar, derginin başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde APA yazma ve atıf standartlarına uygun olmalıdır. Yayıncı, tüm akademik etik değerlere açık bir şekilde bağlıdır ve bu nedenle, yayınlanmış içeriği dünya çapında akademik topluluğun tüm bölümleri tarafından kalıcı olarak ve serbestçe erişilebilir kılma görevini kabul eder. Yayıncı, yayınlanmış içeriğine gelecekteki özgür ve evrensel erişimi taahhüt etmektedir.