Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 51 - 69 2020-06-25

BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN YAŞADIĞI SELAMLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN İNCELENMESİ

Filiz DURSUN [1] , Gülden ABANOZ [2] , Çiğdem DURSUN ÇALIŞAN [3]


Giyim; İnsanın var oluşuyla birlikte ortaya çıkmış uzun bir geleneğe dayanan, belirleyici ve iz bırakan bir olgudur. Önceleri insan vücudunu koruyan küçük deri ve bitki parçaları, zamanla, toplumsal ve kişisel değer yargılarının, kültürel ve ekonomik koşulların, teknolojinin biçimlendirdiği önemli bir kültürel öğeye dönüşmüştür. Bu kültürel öğe, savaşlar ve göçler neticesinde çeşitlenerek değişime uğramıştır. Türkiye, siyasi ve jeopolitik pozisyonuna bağlı olarak, tarih boyunca, çok sayıda göç hareketine sahne olmuş ülkelerden birdir. Türkiye’ye göç eden topluluklara bakıldığında; Tatar, Çerkez, Gürcü, Dağıstanlı, Çeçen, Suriyeli ve Bulgaristanlı Türklerin bulunduğu, bu göçmenlerin birçoğunun geleneklerini devam ettirdikleri ve özellikle Bulgaristan’dan göç eden Türklerin maddi kültür ve manevi değer öğesi olarak giyim-kuşam kültürlerini Türkiye’de hala yaşayıp, yaşatmaya çalıştıkları bilinmektedir. Araştırmanın amacı; Düzce ili Selamlar Köyüne yerleşmiş olan Balkan göçmeni Bulgaristan Türklerinin geleneksel kadın giysilerinin kumaş, kesim, model, renk, desen ve süsleme özelliklerini incelemek, geleneksel giysileri tanımak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır.
Muhacir, Bulgaristan Göçmeni, Urba, iç göynek
  • Referans1
  • Koca, E. ve Komanlar, S. (2019). “İzmit Balkan Kültür Evi’nde Sergilenen Bulgaristan Göçmeni Kadın Halk Giyim Kuşamı”. İdil, 59: 932-942.
  • Referans 2
  • Koçu, R. E. (1969). Türk Giyim Kuşam Ve Süsleme Sözlüğü, Ankara: Sümerbank Kültür Yayınları.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Mevcut Sayı
Authors

Orcid: 0000-0002-1340-9062
Author: Filiz DURSUN (Primary Author)
Institution: Düzce Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4233-8830
Author: Gülden ABANOZ
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1845-7837
Author: Çiğdem DURSUN ÇALIŞAN
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Düzce Üniversitesi
Project Number 2307148
Dates

Publication Date : June 25, 2020

APA Dursun, F , Abanoz, G , Dursun Çalışan, Ç . (2020). BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN YAŞADIĞI SELAMLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN İNCELENMESİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 51-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/55179/734726