Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 40 - 47 2020-09-30

COĞRAFYA GERÇEKTEN BİR KADER Mİ: BOTSVANA ÜLKESİ ÖRNEĞİ

Salih BARIŞIK [1] , Kubilay ERGEN [2]


ÖZET Botsvana’nın Sahra Altı Afrika ülkelerinin aksine yüksek büyüme oranlarına ulaşması Afrika Mucizesi olarak ifade edilmektedir. Botsvana büyüme mucizesinin arkasında iki görüş vardır. Bunların ilki elmas ve diğer kıymetli maden ticaretinin ülkenin gayri safi milli hasılasını hızlı bir şekilde artırmasıdır. İkincisi ülkenin sahip olduğu başarılı kurumları ve geliştirdiği politikaları ön plana çıkaran düşüncelerdir. Bu iki farklı görüşe karşın gerçek olan ülkenin elde ettiği gelir artışının toplumun bütün kesimlerine yayılamamasıdır. Zengin maden yatakları işletimi ülkenin gelirini artmasına rağmen toplumun gelirinin artmaması benzer özelliklere sahip Sierre Leon için çok daha trajik bir durumdur. Bu çalışmada 1965-1995 dönemi için Sahra Altı ülkelerinden farklı olarak Botsvana büyüme performansının belirleyicilerini ortaya koyan çözümleme modeli oluşturulmuştur. Çözümleme sonucunda büyümeyi kişi başına sermaye stokunun ve modele dahil edilemeyen değişkenlerin büyük ölçüde belirlediği bulunmuştur. Ayrıca ülkenin katılımcı yapısı ve kurumsal yapının niteliğinin büyüme mucizesinin açıkladığına dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Sahra Altı Afrika, elmas ticareti, Botsvana
Anahtar Kelimeler: Sahra Altı Afrika, , elmas ticareti
  • Acemoglu, Daron and Johnson, Simon and Robinson, James A., An African Success Story: Botsvana (July 2001). MIT Department of Economics Working Paper No. 01-37. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=290791 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.290791 Adom, P, K. (2011). Electricity consumption-economic growth nexus: The Ghanaian case. International Journal of Energy Economics and policy, 1(1), pp 18-31 Birleşmiş Milletler (2009) https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/undp-rba_Income%20Inequality%20in%20SSA_Infographic%20Booklet_EN.pdf Barro, R. J. (1996). Determinants of economic growth: A cross-country empirical study (No. w5698). National Bureau of Economic Research. Canning, D. and Pedroni, P. (2004), The effects of infrastructure on long run economic growth. Available at: http://web.williams.edu/Economics/wp/pedroniinfrastructure.pdf (Accessed on 05 November 2016) Jagadeesh, D. (2015). The impact of savings in economic growth: an empirical study based on Botswana. International Journal, 10. Jerven, M. (2008). African economic growth reconsidered: Measurement and performance in east-central Africa, 1965-1995 (Doctoral dissertation, London School of Economics and Political Science (United Kingdom)). Lean, H. H., & Song, Y. (2009). The domestic savings and economic growth relationship in China. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 2(1), 5–17. Lohi J. (2019) Property Rights and Economic Development: The Case of Sub-Saharan African Countries. In: Hall J., Harper S. (eds) Economic and Political Institutions and Development. Springer, Cham Mberu, B. U., & Ezeh, A. C. (2017). The population factor and economic growth and development in sub-saharan African countries. African Population Studies, 31(2). Olufemi, O, J. (2015), The effects of electricity consumption on industrial growth in Nigeria, Journal of economics and sustainable development, 6(13), pp 54-59 Wolassa.L K. (2011), Investment Efficiency, Savings and Economic Growth in Sub Saharan Africa, retrieved on 5th September 2011, from http://www.politicalarticles .net/blog/ 2011/09/05/ investment- efficiency-savings-and-economic-growth-in-sub-saharan-africa/.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3029-2206
Author: Salih BARIŞIK
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6033-5625
Author: Kubilay ERGEN (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 14, 2020
Acceptance Date : September 10, 2020
Publication Date : September 30, 2020

APA Barışık, S , Ergen, K . (2020). COĞRAFYA GERÇEKTEN BİR KADER Mİ: BOTSVANA ÜLKESİ ÖRNEĞİ . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3) , 40-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/57080/737091