Year 2020, Volume 5 , Issue 4, Pages 62 - 72 2020-12-29

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE HÜCRESEL ÜRETİM İLE SERİ ÜRETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI (ERKEK GÖMLEĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)

Nurdan KUMAŞ ŞENOL [1]


Hazır giyim sektöründe üretim sistemlerinin en önemli çıktısı olan ürün, gözle görülebilen ve ölçülebilen unsurdur. Bu unsurun belirli bir sistem şeklinde oluşturulabilmesi ise ancak belirlenen üretim sistemleri ile planlı bir şekilde meydana getirilebilinir. Sektörde kullanılan sistemlerden biri olan hücresel üretim sisteminin büyük ölçekli hazır giyim işletmelerinde uygulanması, işletmelerin pazar paylarını dengede tutabilmeleri, kriz dönemlerinde yeni stratejiler geliştirebilmeleri ve yeni durumlara geçiş sağlamaları için önemli görülmektedir. Seri üretim sisteminde ise bu durum; üretime girecek ürüne has geliştirilen makine ve bant sistemiyle hızlandırılmıştır. Düzenlenen bu sistemde amaç insan gücünü minimize ederek üretimde yaşanan zaman problemini ortadan kaldırmak ve verimliliği maksimum seviyeye çıkarmaktır. Bu çalışmada da hazır giyim endüstrisinin lokomotiflerinden biri olan erkek gömleğinin iş akış şeması hem hücresel üretim sistemi hem de seri üretim sistemi ile açıklanmaya çalışılmış, birbirinin benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur. Açıklanan bu veriler doğrultusunda erkek gömleğinin üretimi için en uygun sistemin hücresel üretim sistemi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Gerek insan faktörüne verdiği öncelik gerekse de üretilecek ürün çeşitliğine kolaylıkla geçilebilmesi hücresel üretim sistemi için birer artı değer olarak görülmüştür.
hazır giyim üretimi, üretim sistemleri, hücresel üretim, seri üretim, erkek gömleği
  • Altaş, S. & Atılgan, T. (2007), Hazır Giyim Sektöründe Parti Üretim Sistemleri İle Yığın Üretim Sistemlerinin Maliyet Avantajı Yönünden Değerlendirilmesi. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi 2. (76). Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/218013.
  • Aydoğan, E. & Semiz, S. (2004). İşletmelerde Teknoloji Yönetimi Bağlamında İleri Üretim Teknolojileri ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11.Erişim Adresi: https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRBd09UQXc
  • Mucuk, İ. (2008), Modern İşletmecilik. Türkmen Kitabevi, İstanbul s:197.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1161-2665
Author: Nurdan KUMAŞ ŞENOL (Primary Author)
Institution: Giresun üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 26, 2020
Acceptance Date : November 10, 2020
Publication Date : December 29, 2020

APA Kumaş Şenol, N . (2020). HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE HÜCRESEL ÜRETİM İLE SERİ ÜRETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI (ERKEK GÖMLEĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA) . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (4) , 62-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/58908/800573