e-ISSN: 2757-9905
Founded: 2021
Publisher: Fenerbahçe University
Cover Image

Fenerbahçe University aims to publish original scientific articles in Turkish and English in the field of health sciences in Fenerbahçe University Journal of Health Sciences (FBU-JOHS), which is part of the periodicals academic publications. Within the scope of the journal, short reports, case studies, original research articles, letters to the editor and review articles in the fields of Nutrition and Dietetics, Occupational Therapy, Physiotherapy and Rehabilitation, Nursing, Midwifery, Language and Speech Therapy, Medicine, Dentistry and Pharmacy are evaluated. The languages of the journal are Turkish and English.

2023 - Volume: 3 Issue: 3

Research Article

DOĞUM EYLEMİNDE KADINLARIN VAJİNAL MUAYENE DENEYİMLERİ

Clinical Research

The Effect of Psychodrama on the Level of Assertiveness in Neglected and Abused Adolescents

Clinical Research

The Knowledge and Attitudes of Nursing Students about Pain Management

Research Article

TÜRKİYE BESLENME REHBERİNDE YAŞ GRUPLARINA ÖZGÜ ÖNERİLEN MENÜLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ GÖSTERGELERİYLE İNCELENMESİ: SU VE KARBON AYAK İZİ

Clinical Research

Evidence-Based Practices during Spontaneous and Cesarean Delivery

Research Article

Kadınların Yaşam Dönemlerine Göre Dismenore Şiddeti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Research Article

Gebelere Verilen Biyolojik Besleme Eğitiminin Emzirme Durumuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Protokolü

Review

Bağlanma Stillerinin İletişim Üzerine Etkisi

Research Article

The Opinions and Experiences of Nurses Regarding the First Year of the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study

Research Article

The Effect of Childhood Pain Experiences of Nursing Students on Fear of Pain in Adulthood

Research Article

Merhamet Yorgunluğunun Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi

Research Article

Birth Simulation and Birth Environment Experiences of Midwifery Students: A Semi-Experimental Study

Review

Türkiye’de Uyuz Tedavisi ve Tedavide Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler

Clinical Research

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yol Açan Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Direnç Dağılımı: 5 Yıllık Deneyim

Research Article

Çocukların Ekran Bağımlılığı ile Yeme Davranışı Arasındaki İlişki: Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma

Case Report

Cri Du Chat Sendromlu Bir Olguda Yapılandırılmış Ergoterapi Müdahalesinin Etkisi

Research Article

Kanser ve Ağız Bakımı: Bibliyometrik Analiz

Sosyal Medya Adreslerimiz

                        25877       

           Linkedin hesabımıza erişmek için tıklayınız.

                       

                                       25876                                 

          Twitter hesabımıza erişmek için tıklayınız.