Research Article
BibTex RIS Cite

YEREL LİGDE MÜCADELE EDEN FUTBOLCULARIN SPRİNT, ÇEVİKLİK VE DİKEY SIÇRAMA ÖZELLİKLERİNİN MEVKİSEL KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2023, Volume: 3 Issue: 3, 67 - 73, 29.10.2023

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Yerel ligde mücadele eden futbolcuların sprint, çeviklik ve dikey sıçrama özelliklerinin mevkisel karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın araştırma grubunu Erzurum ilinde yerel liginde mücadele eden futbol takımının U-16 takım futbolcuları oluşturmuştur. Çalışmaya savunma (defans ve ön libero ), hücum (orta saha ve forvet ) oyuncuları olmak üzere toplam 20 sporcu katılmıştır. Elde edilen verilerin hesaplanması ve değerlendirilmesinde SPSS for Windows 22.0 paket programı kullanılacaktır. Ölçülen parametrelerin normallik dağılımı Skewness, Kurtosis ve Shapiro-Wilks testleriyle sınandıktan sonra verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden mevkiler arasındaki farklılıkların tespit edilmesinde Bağımsız Örneklem t testi uygulanmıştır. Bu çalışmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, mevkiler arası karşılaştırma yapıldığında, 10 m. sürat (1,88 > 1,78) ve güç (29,33<33,93) değerlerinde savunma oyuncuları lehine, 30 m.sürat (4,65>4,25) ve çeviklik (15,69<16,83) değerlerinde ise hücum oyuncuları lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0,05). Sıçrama yükseklik (cm) testinde ise mevkiler arasında istatistiksel olarak herhangi anlamlı fark olmadığı görülmektedir (p>0,05). Araştırma sonunda elde edilen verilere göre, mevkiler arasında farklılığın futbolcuların oynadıkları mevki gereği baskın olarak olması gereken motorik özellikten kaynaklandığı düşünülmektedir.

References

  • Ingebrigtsen, J., Dalen, T., Hjelde, G. H., Drust, B., & Wisløff, U. (2015). Acceleration and sprint profiles of a professional elite football team in match play. European journal of sport science, 15(2), 101- 110.
  • Jovanovic, M., Sporis, G., Omrcen, D., & Fiorentini, F. (2011). Effects of speed, agility, quickness training method on power performance in elite soccer players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(5), 1285-1292.
Year 2023, Volume: 3 Issue: 3, 67 - 73, 29.10.2023

Abstract

References

  • Ingebrigtsen, J., Dalen, T., Hjelde, G. H., Drust, B., & Wisløff, U. (2015). Acceleration and sprint profiles of a professional elite football team in match play. European journal of sport science, 15(2), 101- 110.
  • Jovanovic, M., Sporis, G., Omrcen, D., & Fiorentini, F. (2011). Effects of speed, agility, quickness training method on power performance in elite soccer players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(5), 1285-1292.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Training
Journal Section Research Articles
Authors

Gökhan Atasever 0000-0003-3222-9486

Fatih Kıyıcı 0000-0003-1982-3894

Early Pub Date October 28, 2023
Publication Date October 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA Atasever, G., & Kıyıcı, F. (2023). YEREL LİGDE MÜCADELE EDEN FUTBOLCULARIN SPRİNT, ÇEVİKLİK VE DİKEY SIÇRAMA ÖZELLİKLERİNİN MEVKİSEL KARŞILAŞTIRILMASI. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 67-73.