PDF EndNote BibTex Cite

BENLİKTEN KAÇIŞIN ÖYKÜSÜ: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI

Year 2010, Volume 16, Issue 61, 105 - 120, 01.04.2010

Abstract

Ahmet Hamdi Tanpınar, Modern Türk Edebiyatının güçlü yazarlarındandır. O, Türk edebiyatına şiir, roman, deneme ve öykü türlerinde çok sayıda eser kazandırmıştır. Abdullah Efendi’nin Rüyaları da Tanpınar’ın önemli öykülerinden biridir. Benlikten Kaçışın Öyküsü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları başlıklı bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, benliğinden kurtulmak isteyen bir insanın açmazını dile getiren Abdullah Efendi’nin Rüyaları adlı öyküsü içerik yönünden incelenecektir.

References

 • Ayaydın, Kibar (2005). Tanpınar’ın Dünyasında Bursa Taşlarda Gülen Rüya, “Tanpınar’ın Dünyasında Bursa Taşlarda Gülen Rüya”, İstanbul: Osmangazi Belediyesi Yayınları.
 • Enginün, İnci (2003). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 4. Basım, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Gürsel, Nedim (31 Temmuz 2006). “Mutlu Kambur”, Milliyet.
 • Kolcu, Ali İhsan (2008). Edebiyat Kuramları, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları
 • Memet Fuat (1992). Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul: Adam Yayınları.
 • Okay, Orhan (1998). Sanat ve Edebiyat Yazıları, II. Baskı, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Taner, Haldun (1983). Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (1943). Abdullah Efendi’nin Rüyaları, İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (1970). Yaşadığım Gibi, Haz.: Birol Emil, İstanbul: Türkiye Kültür Enstitüsü Yayınları.
 • Tosun, Necip (Ağustos-Eylül 2005), “Yaralı Bilinç’te Müzik, Zaman ve Rüya Estetiği: Ahmet Hamdi Tanpınar Öykücülüğü”, Hece Öykü, Yıl:2, Sayı: 10, s.66-77.

Year 2010, Volume 16, Issue 61, 105 - 120, 01.04.2010

Abstract

Ahmet Hamdi Tanpınar is one of the distinguished auther of modern Turkish Literature. Very precious poets, novels and stories were won to Turkish Literature by Ahmet Hamdi Tanpınar. One of his important stories is Abdullah Efendi’nin Rüyaları. In this study Abdullah Efendi’nin Rüyaları will be analysed content.

References

 • Ayaydın, Kibar (2005). Tanpınar’ın Dünyasında Bursa Taşlarda Gülen Rüya, “Tanpınar’ın Dünyasında Bursa Taşlarda Gülen Rüya”, İstanbul: Osmangazi Belediyesi Yayınları.
 • Enginün, İnci (2003). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 4. Basım, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Gürsel, Nedim (31 Temmuz 2006). “Mutlu Kambur”, Milliyet.
 • Kolcu, Ali İhsan (2008). Edebiyat Kuramları, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları
 • Memet Fuat (1992). Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul: Adam Yayınları.
 • Okay, Orhan (1998). Sanat ve Edebiyat Yazıları, II. Baskı, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Taner, Haldun (1983). Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (1943). Abdullah Efendi’nin Rüyaları, İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (1970). Yaşadığım Gibi, Haz.: Birol Emil, İstanbul: Türkiye Kültür Enstitüsü Yayınları.
 • Tosun, Necip (Ağustos-Eylül 2005), “Yaralı Bilinç’te Müzik, Zaman ve Rüya Estetiği: Ahmet Hamdi Tanpınar Öykücülüğü”, Hece Öykü, Yıl:2, Sayı: 10, s.66-77.

Details

Other ID JA64SK93ZK
Journal Section Article
Authors

Tülin ARSEVEN This is me
?

Publication Date April 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 16, Issue 61

Cite

APA Arseven, T. (2010). BENLİKTEN KAÇIŞIN ÖYKÜSÜ: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI . Folklor/Edebiyat , 16 (61) , 105-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fe/issue/26024/274076

Journal website: https://folkloredebiyat.org
The journal’s publication languages are both English and Turkish. Also despite articles in Turkish, the title, abstract, and keywords are also in English. Turkish articles approved by the reviewers are required to submit an extended summary (750-1000 words) in English.
The journal is indexed by TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ, and many other indexes and datebases.
Within the scope of TR DIZIN 2020 Ethical Criteria and as of the year 2020, studies requiring ethics committee approval must indicate Ethics Committee Approval details (committe-date-issue) in the article’s methods section. With this in mind, we request from our author candidates to edit their article accordingly before sending it to the journal.