Research Article
BibTex RIS Cite

‘Dünyayı Yeniden Dokumak’ Shiva ve Mies’den Ekofeminizm

Year 2021, Volume: 13 Issue: 1, 101 - 106, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946958

Abstract

Ekofeminizm, modernitenin, kapitalizmin ve neoliberalizmin eleştirisini içinde barındıran farklı
feminist yaklaşımlarla ve çevreye dair araştırmalarla şekillenmiştir. Maria Mies ve Vandana Shiva
tarafından hazırlanan Ekofeminizm kitabı ise 1993’deki ilk baskısının ardından, mevcut sisteme
getirmiş oldukları eleştiriler ile bir çok feministe ilham kaynağı olmuştur. Yazarlar, ekofeminizmi
hem ataerkil bilim anlayışının hem de doğaya yapılan tahribatın eleştirisi olarak görmüş ve bu ikisi
arasında bağlar kurmuşlardır. Mies ve Shiva’nın perspektifinden ekofeminizm sadece akademik
araştırma alanı değil aynı zamanda bir siyaset yapma yoludur. İlk basımından beri ekofeminizm
kadın çalışmaları için ilham verici bir kaynak olarak önemli rol almışt ve bugün hala doğanın
yıkımına karşı mücadeleler için bir kılavuz olarak önemini korumaktadır. Bu metinde, Ekofeminizm
kitabı temel temalar etrafında incelenmekte ve ekofeminist ekonomik yaklaşımların getirdiği bütünsel
eleştirilere dikkatler yöneltilmektedir.

References

  • Agarwal, Bina. “The Gender and Environment Debate: Lessons from India”, Feminist Studies, 18(1), 1992, 119-158.
  • Harding, Sandra. Whose Science? Whose Knowledge?, London: Open University Press, 1991. -------- Feminism and Methodology, Bloomington: Indiana University Press, 1987.
  • Mies, Maria. Patriarchy and Accumulation on A World Scale: Women in the International Devision of Labour, London: Zed Books,1986. ....
Year 2021, Volume: 13 Issue: 1, 101 - 106, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946958

Abstract

References

  • Agarwal, Bina. “The Gender and Environment Debate: Lessons from India”, Feminist Studies, 18(1), 1992, 119-158.
  • Harding, Sandra. Whose Science? Whose Knowledge?, London: Open University Press, 1991. -------- Feminism and Methodology, Bloomington: Indiana University Press, 1987.
  • Mies, Maria. Patriarchy and Accumulation on A World Scale: Women in the International Devision of Labour, London: Zed Books,1986. ....

Details

Primary Language Turkish
Subjects Women's Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Gamze TOKSOY This is me 0000-0002-7506-897X

Publication Date June 10, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 13 Issue: 1

Cite

Chicago TOKSOY, Gamze. “‘Dünyayı Yeniden Dokumak’ Shiva Ve Mies’den Ekofeminizm”. Fe Dergi 13, no. 1 (June 2021): 101-6. https://doi.org/10.46655/federgi.946958.