e-ISSN: 1309-128X
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi

2021 - Cilt: 13 Sayı: 2