e-ISSN: 1309-128X
Başlangıç: 2009
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi


Fe Dergi: Feminist Eleştiri Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM) uluslararası hakemli dergisidir, senede iki kez çıkar.


Dergimiz İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanmakta, her iki dilden de yazılar kabul etmektedir.


Toplumsal cinsiyet konularıyla ilgilenen tüm bilim dallarına açıktır.

Görsel malzemelerin yazılarla bütünleşmiş kullanımlarını desteklemektedir. 

Fe Dergi, akademik makaleler dışında saha notları, politik anlatılar, kişisel anlatılar ve kitap incelemelerine de yer vermektedir. 

Dergimiz aşağıdaki veritabanları ve indekslerce taranmaktadır:

Altıncı sayımız itibariyle ULAKBİM TR Dizin

Dokuzuncu sayımız itibariyle Proquest/ Genderwatch

EBSCO Publishing

DOAJ Açık Erişimli Dergiler Kataloğu