Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

Yazıların uzunluğu 5000 - 7500 sözcük arasında olmalıdır. Yazı “ Word for Windows”un değişik versiyonlarında (Word 2.0-7.0), Apple Macintosh’ta hazırlanıyorsa Microsoft World’ün değişik versiyonlarında .doc uzantısı veya Openoffice ile kaydedilmiş olarak yollanmalıdır. 

Yazının ana bölümlerinde 12 punto, sonnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünün ve Times (New Roman) karakterinin kullanılması gerekmektedir. Sonnot numarası ve tırnak işareti noktalama işaretlerinden sonra gelecektir. Ana metinde iki satır aralığı kullanılmalıdır. Paragraflar birbirine bitişik ve ilk satırı içeride, başlıklar küçük harfle ve numaralandılmamış olmalıdır. İlk alt başlıklar 12 punto kalın harflerle ve sola bitişik, takip eden metin de ilk paragrafta sola bitişik olmalıdır. Başlıktan önce iki, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. İkinci alt başlıklar 12 punto kalın harflerle, italik ve bir girinti içeride, takip eden metinin ilk satırı da aynı hizadan girintiyle başlamalıdır. Başlıktan önce bir, başlık ve paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Alıntılar da esas metin gibi 12 punto düz Times New Roman olmalı, kısa ise metin içinde çift tırnağa alınmalı, 30 kelimeden uzunsa blok halinde bir tab içerde olmalıdır.