Year 2016, Volume 26 , Issue 2, Pages 313 - 336 2016-07-30

Faith-Based Approach in the Fight Against Drug Addiction: Kardelen Rehabilitation Center Example
MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ

Zahir KIZMAZ [1] , Muhammet ÇEVİK [2]


The subject of this study is the role of faith-based approach in the fight against crime and addiction. The aim of the study is to investigate the effect of faith-based approaches to the prevention of drug addiction. In the research it was dealt with the case of Kardelen Rehabilitation Center which is serving within a religious group (It refers to the community known as Menzil)  in Adıyaman province. Interviews were conducted face-to-face with the individuals who have admitted voluntarily to the center and remaining as a boarder at the center. As a qualitative study, in this research it is tried to understand what kind of program the addicts were subject to in getting rid of addiction and the effect of the religious motivation and activities in the abandonment of substance abuse. In the study the results obtained are that religious motivation, the presence of religious peers and circles, affirmation by the society and the construction of a new identity based on a religious basis are effective in the termination of substance abuse.

Bu çalışmanın konusunu, suç ve bağımlılıkla mücadelede inanç odaklı yaklaşımın rolü oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, madde bağımlılığının önlenmesinde inanç odaklı yaklaşımının etkisini saptamaktır. Araştırma kapsamında, dini bir grup bünyesinde (Menzil olarak adlandırılmaktadır) Adıyaman ilinde hizmet veren Kardelen Rehabilitasyon Merkezi ele alınmıştır.  Bu merkeze gönüllü olarak başvurmuş ve bu merkezde yatılı olarak kalan bireylerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.  Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, madde bağımlısı olanların bu bağımlılıktan kurtulmaları için nasıl bir programa tabi tutuldukları ve madde bağımlılığının terkedilmesinde dinsel motivasyonun ve aktivitelerinin etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada, madde bağımlılığının sonlanmasında, dinsel motivasyonun, dindar akran ve çevrenin varlığının, toplum tarafından olumlanmanın ve dinsel temelde yeni bir kimlik inşasının etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. 

 • Baier, Colin J. (2001) “ If You Love Me, Keep My Commandments: A Meta-Analysis of The Effect of Religion On Crime”, Journal of Research in Crime&Delinquency, 38 (1): 3-21.
 • Becioğlu, A. (2014, Ocak 17). Menzil'i Bilir misiniz? 05 29, 2015 tarihinde Fatsa Güneş Gazetesi: http://www.gunesgazetesi.net/koseyazilari/2219/2528/ahmet-becioglu-menzili-bilir-misiniz.html adresinden alındı
 • Bock, E. Wilbur, John Cochran and Leonard Beeghley (1987), “Moral Messages: The Relative Influence of Denomination on the Religiosity-Alcohol Relationship”, The Sociological Quarterly 28: 89-103.
 • Brantingham, P., & Faust, F. (1976). A conceptual model of crime prevention. Crime and Delinquency 22, 284-296.
 • Burkett, Steven and Bruce Warren (1987), “Religiosity, Peer Associations, And Adolescent Marijuana Use: A Panel Study of Underlying Causal Structures”, Criminology 25: 109-131.
 • Canbulat, M. (2006). Tövbe içinde, Dini Kavramlar Sözlüğü. Ankara: DİB Yayınları.
 • Chadwick, Bruce A; Top, Brent L. (1993), “Religiosity and Delinquency Among LDS Adolescent”, Journal For Scientific The Study of Religion, 33 (1): 51-67.
 • Diyanet İslam Ansiklopedisi. (1995). EROL, Muhammed Râşid . Anonim içinde, Diyanet İslam Ansiklopedisi Cilt:11 (s. 305). Türkiye Diyanet Vakfı.
 • İlk Haber Gazetesi. (2014, 02 13). Alkolü bırakmak için Menzil’e gittiler. 06 02, 2015 tarihinde http://ilkhabergazetesi.tv: http://ilkhabergazetesi.tv/alkolu-birakmak-icin-menzile-gittiler/ adresinden alındı
 • Kızmaz, Zahir (2005a ). Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri Üzerine Bir Değerlendirme. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29(2), 149-174.
 • Kızmaz, Zahir (2005).“Din ve Suçluluk: Suç teorileri Açısından Kuramsal Bir Yaklaşım”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı:1.
 • Kızmaz, Zahir (2010), “Din ve Suç: Cezaevinde Hükümlü Bulunan Bazı Suçluların Dindarlık Durumları” Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 16: 27-58
 • Ögel, K. (2010). Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. İstanbul: Yeniden Yayınları.
 • Öngören, R. (2011). Tarikat. Diyanet İslam Ansiklopedisi (s. 95-105). içinde Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Park, Sunyoung ve Hüseyin Akdoğan (2011), “Mükerrer Suçun Önlenmesinde ve Hükümlülerin Topluma Tekrar Kazandırılmasında İnanç Odaklı Cezaevi Programlarının Rolü” Suç Önleme: Teorik, Pratik ve Değerlendirme içinde (Edt: M. Alper Sözer ve Daniel R. Lee), Ankara: Seçkin yay.
 • Parlatır, İ. (2011), Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara, Yargı Yayınları
 • Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: applications to addictive behaviors. American psychologist, 47(9), 1102-1104.
 • Stark, Doney (1996), “Religion as Context: Helfire and Delinquency One More Time, Sociology of Reigion 57: 163-173.
 • Uludağ, S. (1999), Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Marifet Yayınları
 • Yaşar, A.N. (2013, Ocak). Yola Gelmek, Yolda Olmak. Semerkand Dergisi.
 • Yaşar, A.N. (2011, Temmuz). Yolumuzu Aydınlatan Kandiller: On Bir Esas. Semerkand Dergi.
 • Yeni Aktüel Dergisi. (tarih yok). İşte Menzil Dergahı. 06 02, 2015 tarihinde yeniaktuel.com.tr: http://www.yeniaktuel.com.tr/tur105,71@2100.html adresinden alındı
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Zahir KIZMAZ

Author: Muhammet ÇEVİK

Dates

Publication Date : July 30, 2016

Bibtex @research article { firatsbed346941, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {26}, pages = {313 - 336}, doi = {10.18069/firatsbed.346941}, title = {MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KIZMAZ, Zahir and ÇEVİK, Muhammet} }
APA KIZMAZ, Z , ÇEVİK, M . (2016). MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 26 (2) , 313-336 . DOI: 10.18069/firatsbed.346941
MLA KIZMAZ, Z , ÇEVİK, M . "MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016 ): 313-336 <https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/31635/346941>
Chicago KIZMAZ, Z , ÇEVİK, M . "MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016 ): 313-336
RIS TY - JOUR T1 - MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ AU - Zahir KIZMAZ , Muhammet ÇEVİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.346941 DO - 10.18069/firatsbed.346941 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 336 VL - 26 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.346941 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.346941 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ %A Zahir KIZMAZ , Muhammet ÇEVİK %T MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 26 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.346941 %U 10.18069/firatsbed.346941
ISNAD KIZMAZ, Zahir , ÇEVİK, Muhammet . "MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 / 2 (July 2016): 313-336 . https://doi.org/10.18069/firatsbed.346941
AMA KIZMAZ Z , ÇEVİK M . MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 313-336.
Vancouver KIZMAZ Z , ÇEVİK M . MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE İNANÇ ODAKLI YAKLAŞIM: KARDELEN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 336-313.