Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Year 2021, Volume 31, Issue 2, 929 - 941, 20.05.2021
https://doi.org/10.18069/firatsbed.897321

Abstract

Kentler bireyler ve küresel medeniyet arasında etkileşimi sağlayan canlı organizmalardır. İnsanoğlunun medeniyet ilerleyişi içerisinde kurduğu mahallelerden büyük kentlere uzanan yolculuğu birçok faktörün etkisi ile şekillenmektedir. Kent yaşamı ilkel anlamda güvenlik ve sağlık gibi en temel ihtiyaçlar çerçevesinde gerçekleşmiş olsa da günümüz çağı için çok daha karmaşık sorunlarla karşılaşmakta ve çözümler aramaktadır. Zira artık güvenlik kavramı can ve mal için değil dijital veriler, siber saldırılar gibi yeni ve ciddi sorunları da ifade edecek şekilde genişlemiştir. Akıllı kentler dijital bağlantı yoluyla kitlelere daha yüksek bir yaşam kalitesi getirecek ve kentlerde verimlilik ve erişilebilirliğe yol açacaktır. Akıllı şehirler, vatandaşlarının katılımını sağlamak için bireysel mahremiyet ve güvenliği de sağlamalıdır. Vatandaşlar katılmaya isteksizse, akıllı bir şehrin temel avantajları ortadan kalkacaktır. 21.yüzyıl kent yaşamını anlamak için güncel sorunları ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla kullanılan akıllı kent uygulamaları, bu uygulamaların malzemesi olan veri, büyük veri, açık veri ve nihayetinde akıllı kent uygulamalarında kullanılan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği kavramlarını anlamak gereklidir. Bu makalede akıllı kent uygulamalarının hangi tür veriyi kullandığı ve bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un çizdiği sınırlar referans alınarak; kişisel verilerin ihlal edilme durumunun değerlendirilmesi yapılmaktadır.

References

 • Akıncı, A.Ş. (2019). Büyük Veri Uygulamalarında Kişisel Veri Mahremiyeti. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Aktan, E. (2018). Büyük Veri: Uygulama Alanları, Analitiği ve Güvenlik Boyutu. Bilgi Yönetimi Dergisi, 1(1), 1-22.
 • Albino, U. ve Berardi, R.M. (2015). Dangelico Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1), 3-21.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (2021, Ocak). Erişim adresi https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/tur&c.
 • Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J. ve Williams, P. (2010). " Foundations for Smarter Cities ". IBM Journal of Research and Development, 54(4), 1-16. doi: 10.1147 / JRD.2010.2048257.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (2021, Ocak). Erişim adresi https://www.balikesir.bel.tr.
 • Ballas, D. (2013). " 'Mutlu Şehri' Ne Yapar? ” Şehirler, 32(1), 39-50. doi: 10.1016 / j.cities.2013.04.009
 • Dameri, R.P. (2013). Searching for smart city definition: a comprehensive proposal. Int J Comput Technology, 11(5), 2544‐ 2551.
 • Dirks, S. ve Keeling, M. (2009). A Vision Of Smarter Cities: How Cities Can Lead The Way Into A Prosperous And Sustainable Future, IBM Institute for Business Value (s. 1-6), June. (Retrieved from http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/ibm_podcast_smarter_cities.pdf)
 • Doğan, K. ve Arslantekin, S. (2016). Büyük Veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum. DTCF Dergisi, 56(1), 15-36. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001461
 • Elmaghraby, A. ve Losavio, M. (2014). Cyber security challenges in Smart Cities: safety, security and privacy. J Adv Res. 5(4): 491‐ 497.
 • Forsberg, I. ve Jabbari, M.M. (2013). Big Data and the Big Gap (Lisans Tezi). University of Gothenburg, Gothenburg. Garfinkel S. Digital forensics. Am. Science, 101(5), 370.
 • Greenstone, M. ve Horbeck, R. (2010). Identifying Agglomeration Spillovers: Evidence from Winners and Losers of Large Plant Openingsi. Journal of Political and Economy, 18 (3), 50-55.
 • Gürel, B. (2021). WhatsApp’da Onaylatılmak İstenen Yeni Gizlilik Sözleşmesi ve Değerlendirmeler, Adalet Medya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2021, Ocak). İstanbul Büyükşehir Belediyesi itaksi Uygulamaları. Erişim adresi https://www.itaksi.com
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2021, Ocak). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Sistemi. Erişim adresi https://www.opendata.edp.com
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (2019). Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması (Yayın no.29). Ankara
 • Kitchin, R. (2016a). Theethics of smart cities and Urban science. Phil.Trans.R. Soc., 1-15.
 • Kitchin, R. (2016b). Reframing, reimagining and remaking smart cities. Routledge.
 • Lim, C. ve Maglio, P. (2018). Data-Driven Understanding of Smart Service Systems Through Text Mining, 10(2), 154-180.
 • Lim, C. ve Maglio, P.P. (2018). Data-Driven Understanding of Smart Service Systems Through Text Mining, Service Science, 10(2), 154-180.
 • Losavio, M. ve Keeling, D. (2014). Evidentiary power and propriety of digital identifiers and the impact on privacy rights in the United States. J Digit Foren Secur Law. 9(2): 197‐ 203.
 • Memiş, L. ve Güç, M. (2020). Akıllı Kentlerde Verinin Gizliliği ve Güvenliği: İlkeler ve Yaklaşımlar. Güvenlik Bilimleri Dergisi, UGK Özel Sayısı, 95-112.
 • Nam, T. ve Pardo T.A. (2011). Conceptualizing Smart City With Dimensions Of Technology, People, And Institutions, Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference On Digital Government Innovation In Challenging Times, 10.1145/2037556.2037602.
 • Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A.C., Mangano, G. ve Scorrano, F. (2014). Current Trends in Smart City Initiatives: Some Stylised Facts, Cities, 38, 25–36.
 • Şener, B.Ş. (2019). Kamu Hizmeti Anlayışındaki Değişim ve Akıllı Kentler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi (2021). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Erişim adresi https://www.kvkk.gov.tr
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi (2021). Erişim adresi https://www.mevzuat.gov.tr.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2021, Ocak). Akıllı Şehirler Uygulaması. Erişim adresi https://www.akillisehirler.gov.tr/
 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi (2021, Ocak). Şehrim İçin Fikrim Var. Erişim adresi https://www.trabzon.bel.tr/sehrim-icin-fikrim-var.aspx.
 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi (2021, Ocak). Erişim adresi https://www.trabzon.bel.tr.
 • Türkiye Bilişim Vakfı. (2019). Açık Veri. İstanbul: Set Pozitif Matbaa.
 • Woods, E. (2013). Smart Cities. Infrastructure, Information, and Communication Technologies for Energy, Transportation, Buildings, and Government: City and Supplier Profiles, Market Analysis, and Forecasts, Pike Research.
 • Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide. (2021). Analyze the Future. Erişim adresi https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P33195

The Privacy and Security of Personal Data In Smart City Implementations

Year 2021, Volume 31, Issue 2, 929 - 941, 20.05.2021
https://doi.org/10.18069/firatsbed.897321

Abstract

Cities are living organisms that facilitate the interaction between individuals and the global civilization. The journey of humanity within the progression of civilization from neighborhoods to large cities it has established is being shaped by the effect of several factors. While urban life has been realized around the most basic needs such as security and health in the primitive sense, it is encountering much more complicated problems in today’s era and demanding solutions. That is, the concept of security has now expanded to refer to not only lives and property but also new and serious problems involving digital data and cyberattacks. Through digital connections, smart cities will bring a higher quality of life to masses and pave the way for efficiency and accessibility in cities. To achieve the participation of their citizens, smart cities should also provide individual privacy and security. If the citizens are unwilling to participate, the main advantages of a smart city will also disappear. To understand the urban life of the 21st century, it is needed to understand current problems and smart city implementations that are used for the purpose of producing solutions to these problems, the concepts of data, big data and open data that are the material of these implementations, and finally, the concepts of the privacy and security of personal data that are used in smart city implementations. This study investigates the types of data used by smart city implementations and assesses the violation of personal data by taking the boundaries drawn by the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data as a reference.

References

 • Akıncı, A.Ş. (2019). Büyük Veri Uygulamalarında Kişisel Veri Mahremiyeti. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Aktan, E. (2018). Büyük Veri: Uygulama Alanları, Analitiği ve Güvenlik Boyutu. Bilgi Yönetimi Dergisi, 1(1), 1-22.
 • Albino, U. ve Berardi, R.M. (2015). Dangelico Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1), 3-21.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (2021, Ocak). Erişim adresi https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/tur&c.
 • Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J. ve Williams, P. (2010). " Foundations for Smarter Cities ". IBM Journal of Research and Development, 54(4), 1-16. doi: 10.1147 / JRD.2010.2048257.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (2021, Ocak). Erişim adresi https://www.balikesir.bel.tr.
 • Ballas, D. (2013). " 'Mutlu Şehri' Ne Yapar? ” Şehirler, 32(1), 39-50. doi: 10.1016 / j.cities.2013.04.009
 • Dameri, R.P. (2013). Searching for smart city definition: a comprehensive proposal. Int J Comput Technology, 11(5), 2544‐ 2551.
 • Dirks, S. ve Keeling, M. (2009). A Vision Of Smarter Cities: How Cities Can Lead The Way Into A Prosperous And Sustainable Future, IBM Institute for Business Value (s. 1-6), June. (Retrieved from http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/ibm_podcast_smarter_cities.pdf)
 • Doğan, K. ve Arslantekin, S. (2016). Büyük Veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum. DTCF Dergisi, 56(1), 15-36. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001461
 • Elmaghraby, A. ve Losavio, M. (2014). Cyber security challenges in Smart Cities: safety, security and privacy. J Adv Res. 5(4): 491‐ 497.
 • Forsberg, I. ve Jabbari, M.M. (2013). Big Data and the Big Gap (Lisans Tezi). University of Gothenburg, Gothenburg. Garfinkel S. Digital forensics. Am. Science, 101(5), 370.
 • Greenstone, M. ve Horbeck, R. (2010). Identifying Agglomeration Spillovers: Evidence from Winners and Losers of Large Plant Openingsi. Journal of Political and Economy, 18 (3), 50-55.
 • Gürel, B. (2021). WhatsApp’da Onaylatılmak İstenen Yeni Gizlilik Sözleşmesi ve Değerlendirmeler, Adalet Medya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2021, Ocak). İstanbul Büyükşehir Belediyesi itaksi Uygulamaları. Erişim adresi https://www.itaksi.com
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2021, Ocak). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Sistemi. Erişim adresi https://www.opendata.edp.com
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (2019). Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması (Yayın no.29). Ankara
 • Kitchin, R. (2016a). Theethics of smart cities and Urban science. Phil.Trans.R. Soc., 1-15.
 • Kitchin, R. (2016b). Reframing, reimagining and remaking smart cities. Routledge.
 • Lim, C. ve Maglio, P. (2018). Data-Driven Understanding of Smart Service Systems Through Text Mining, 10(2), 154-180.
 • Lim, C. ve Maglio, P.P. (2018). Data-Driven Understanding of Smart Service Systems Through Text Mining, Service Science, 10(2), 154-180.
 • Losavio, M. ve Keeling, D. (2014). Evidentiary power and propriety of digital identifiers and the impact on privacy rights in the United States. J Digit Foren Secur Law. 9(2): 197‐ 203.
 • Memiş, L. ve Güç, M. (2020). Akıllı Kentlerde Verinin Gizliliği ve Güvenliği: İlkeler ve Yaklaşımlar. Güvenlik Bilimleri Dergisi, UGK Özel Sayısı, 95-112.
 • Nam, T. ve Pardo T.A. (2011). Conceptualizing Smart City With Dimensions Of Technology, People, And Institutions, Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference On Digital Government Innovation In Challenging Times, 10.1145/2037556.2037602.
 • Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A.C., Mangano, G. ve Scorrano, F. (2014). Current Trends in Smart City Initiatives: Some Stylised Facts, Cities, 38, 25–36.
 • Şener, B.Ş. (2019). Kamu Hizmeti Anlayışındaki Değişim ve Akıllı Kentler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi (2021). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Erişim adresi https://www.kvkk.gov.tr
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi (2021). Erişim adresi https://www.mevzuat.gov.tr.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2021, Ocak). Akıllı Şehirler Uygulaması. Erişim adresi https://www.akillisehirler.gov.tr/
 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi (2021, Ocak). Şehrim İçin Fikrim Var. Erişim adresi https://www.trabzon.bel.tr/sehrim-icin-fikrim-var.aspx.
 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi (2021, Ocak). Erişim adresi https://www.trabzon.bel.tr.
 • Türkiye Bilişim Vakfı. (2019). Açık Veri. İstanbul: Set Pozitif Matbaa.
 • Woods, E. (2013). Smart Cities. Infrastructure, Information, and Communication Technologies for Energy, Transportation, Buildings, and Government: City and Supplier Profiles, Market Analysis, and Forecasts, Pike Research.
 • Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide. (2021). Analyze the Future. Erişim adresi https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P33195

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Yasemin HAYTA (Primary Author)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4450-6444
Türkiye

Publication Date May 20, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 31, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { firatsbed897321, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat University}, year = {2021}, volume = {31}, number = {2}, pages = {929 - 941}, doi = {10.18069/firatsbed.897321}, title = {AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ}, key = {cite}, author = {Hayta, Yasemin} }
APA Hayta, Y. (2021). AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 31 (2) , 929-941 . DOI: 10.18069/firatsbed.897321
MLA Hayta, Y. "AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (2021 ): 929-941 <https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/62378/897321>
Chicago Hayta, Y. "AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (2021 ): 929-941
RIS TY - JOUR T1 - AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ AU - Yasemin Hayta Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.897321 DO - 10.18069/firatsbed.897321 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 929 EP - 941 VL - 31 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.897321 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.897321 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ %A Yasemin Hayta %T AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ %D 2021 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 31 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.897321 %U 10.18069/firatsbed.897321
ISNAD Hayta, Yasemin . "AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 / 2 (May 2021): 929-941 . https://doi.org/10.18069/firatsbed.897321
AMA Hayta Y. AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 31(2): 929-941.
Vancouver Hayta Y. AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 31(2): 929-941.
IEEE Y. Hayta , "AKILLI KENT UYGULAMALARINDA KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 31, no. 2, pp. 929-941, May. 2021, doi:10.18069/firatsbed.897321