FOCUSS Journal of Sport Management Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2757-5160 | Period Biannually | Founded: 2020 | Publisher Nevzat MİRZEOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/focuss


Değerli Araştırmacılar,

FOCUSS, yayımlanmak üzere Spor Yönetimi ve Organizasyonu, Spor Pazarlaması ve Ekonomisi, Spor İletişimi, Spor Hukuku, Spor Etiği, Spor Yönetimi Eğitimi, Örgütsel Davranış, Spor Sosyolojisi, Yerel Yönetimler ve Spor, Olimpik Çalışmalar, Rekreasyon alanlarından araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, biyografi çalışmalarını kabul etmektedir.
Açık erişim politikası ile yılda iki kez yayımlanacak olan dergimiz, Haziran 2020’de çıkan ilk sayısının ardından Aralık ayında okuyucuları ile buluşacaktır. Yeni sayımız 28 Kasım 2020 tarihine kadar makale kabul etmektedir.

Sizlerin de katkıları ile yeni sayılarda buluşmak üzere.

Prof. Dr. Nevzat MİRZEOĞLU
Editör

FOCUSS Journal of Sport Management Research

ISSN 2757-5160 | Period Biannually | Founded: 2020 | Publisher Nevzat MİRZEOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/focuss
Cover Image


Değerli Araştırmacılar,

FOCUSS, yayımlanmak üzere Spor Yönetimi ve Organizasyonu, Spor Pazarlaması ve Ekonomisi, Spor İletişimi, Spor Hukuku, Spor Etiği, Spor Yönetimi Eğitimi, Örgütsel Davranış, Spor Sosyolojisi, Yerel Yönetimler ve Spor, Olimpik Çalışmalar, Rekreasyon alanlarından araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu, biyografi çalışmalarını kabul etmektedir.
Açık erişim politikası ile yılda iki kez yayımlanacak olan dergimiz, Haziran 2020’de çıkan ilk sayısının ardından Aralık ayında okuyucuları ile buluşacaktır. Yeni sayımız 28 Kasım 2020 tarihine kadar makale kabul etmektedir.

Sizlerin de katkıları ile yeni sayılarda buluşmak üzere.

Prof. Dr. Nevzat MİRZEOĞLU
Editör

Social Media