Aim & Scope

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri dergisinin amacı, bilim ve mühendislik alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, temel fen alanlarındaki deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlanmış özgün araştırma çalışmalarını yayımlamaktır. Dergimiz, gelecek yıllarda vazgeçilmez bir referans aracı olarak hizmet edecek olan, literatüre yüksek düzeyde değerli katkılar yapmayı hedefler. 

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 2002 yılından bu yana yılda 2 sayı (Eylül, Mart) olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam etmektedir.  Fen bilimlerinin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla fen bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilmektedir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale değerlendirme süreci sorumlu yazara bildirilir.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, Fen alanlarında orijinal bir araştırmayı kısa bir litaratür bilgisi ile birlikte bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazıları kabul etmektedir. Çalışmanın özgün ve mutlaka uluslararası bilime katkısı olmalıdır.

Fen Bilimleri Dergisi 2017 yılı itibariyle aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır:

  • GOOGLE SCHOLAR

  • EBSCO

  • AKADEMİK DİZİN

Yayın İlkeleri:

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir; kabul-ret kararı editörler tarafından hakem görüşleri dikkate alınarak verilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makeleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makelelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. Bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir. Makale hakkında verilen majör revizyon hakemlerce istenilen değişikliklerin kararı için 30 gün, minör revizyon kararı için 15 gün içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, makale reddedilir.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Baskı formatına uygun hazırlanmayan makaleler baskı sırasına alınmaz.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yazım Kuralları

Bir makale yayına kabul edildikten sonra, “Telif Hakkı Devir Formu” yazarlar tarafından doldurulup imzalanarak dergi sistemine yüklenmelidir. 

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Telif Hakkı Devir Formu


Etik Kurallar

Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

Dergimizde yayınlanan veya yayınlama amacı ile gönderilen yazılarda İntihal ve izinsiz veri kullanımına ilişkin tüm sorumluluk çalışmanın yazar ya da yazarlarına aittir. Böyle bir durumda Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Tüm yazarların gönderilen makaleye akademik ve bilimsel açıdan katkıları bulunmalıdır. Yazarlar gönderilen yayının her hangi bir şekilde öncelikli hale getirilmesini isteyemez. Makaleler, uluslararası kabul görmüş etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası başvuru sırasında yayın ile birlikte eklenmelidir.


Basım

Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlanarak son baskı formatına uygunluğu yazarlar tarafından kontrol edilmelidir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.


Period Months
March September