Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-9064 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Soner ÖZGEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fufbd


Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-9064 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Soner ÖZGEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fufbd