Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-9064 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Soner ÖZGEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fufbd


Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-9064 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Soner ÖZGEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fufbd