BibTex RIS Cite

Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu

Year 2015, Volume: 27 Issue: 1, 21 - 28, 01.03.2015

Abstract

Bu çalışmada, Orduzu Göleti’nin zooplankton faunası incelenmiştir. Örnekleme bölgesinde 4 istasyon
belirlenmiş ve Nisan 2011-Mart 2012 tarihleri arasında aylık periyotlarla örnekler alınmıştır. Su Sıcaklığı, pH ve
çözünmüş oksijen ölçümleri arazide anında yapılmıştır. Bu çalışmada toplam 47 zooplankton türü tespit
edilmiştir Rotifera şubesinden 15 familyaya ait 35 tür, Cladocera’ dan 4 familyaya ait 9 tür, Copepoda’dan ise 1
familyaya ait 3 tür saptanmıştır. Shannon Wiener indeks analizi sonuçlarına göre tür zenginliğinin en yüksek
olduğu ay mayıs ayı (H'=2,29), nın düşük olduğu ay ise eylül ayı (H'=1) olarak bulunmuştur. Sorenson Benzerlik
İndeksi sonuçlarına göre 1.ve 2. istasyonlarda benzerlik %74 olarak en yüksek oranda bulunmuştur. 1.ve 4.
istasyonlarda benzerlik % 69 olarak en düşük oranda bulunmuştur. Dominant zooplankton türü olan Polyatrhra
dolichoptera % 73,4 oranla temmuz ayında en yüksek yoğunluğuna ulaşmıştır. Tüm zooplankton içinde Rotifera
% 86,5 ile Cladocera % 10 ve Copepoda %3,5 luk oranla temsil edilmiştir.

Zooplankton of Orduzu Lake (Malatya)

Year 2015, Volume: 27 Issue: 1, 21 - 28, 01.03.2015

Abstract

In this study, zooplankton fauna of Orduzu Lake were investigated. Samplings were taken montly form 4
different stations between April 2011 and May 2012. Temperature, pH and dissolved oxygen of lake water were
determined in situ. In the study totally 47 zooplankton species were recorded. 35 rotifera species belonging to
15 families, 9 Cladocera species belonging to 4 families, and 3 Copepode species belonging to 1 families were
determined. As the result of Shannon Wiener species richness index analysis, species richness was found the
highest in may (H'=2.29) and the least in september (H'=1). Sorenson Similarity Index value was found the
highest between stations I and II with 74% and the lowest between stations I and IV with 69%. The dominant
zooplankton species, Polyarthra dolichoptera, was reached its maximum relative density with 73.4% in July.
Among all zooplankton, Rotifera was represented with 86.5%, followed by Cladocera 10% and Copepoda 3.5%.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA39FK36HB
Journal Section Articles
Authors

Özlem Gürel This is me

Serap Saler This is me

Publication Date March 1, 2015
Submission Date March 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 27 Issue: 1

Cite

APA Gürel, Ö., & Saler, S. (2015). Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(1), 21-28.
AMA Gürel Ö, Saler S. Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2015;27(1):21-28.
Chicago Gürel, Özlem, and Serap Saler. “Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27, no. 1 (March 2015): 21-28.
EndNote Gürel Ö, Saler S (March 1, 2015) Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27 1 21–28.
IEEE Ö. Gürel and S. Saler, “Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 21–28, 2015.
ISNAD Gürel, Özlem - Saler, Serap. “Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27/1 (March 2015), 21-28.
JAMA Gürel Ö, Saler S. Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27:21–28.
MLA Gürel, Özlem and Serap Saler. “Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 1, 2015, pp. 21-28.
Vancouver Gürel Ö, Saler S. Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27(1):21-8.