BibTex RIS Cite

Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektrik Ölçümleri

Year 2015, Volume: 27 Issue: 1, 49 - 56, 01.03.2015

Abstract

Bu çalışmada molce %5 ve %10 oranında p-klormetilstiren içeren poli(stiren-ko-p-klormetilstiren), p(St-koKMS),
stiren ve p-klormetilstiren monomerleri ile AIBN başlatıcısı varlığında serbest radikal polimerizasyonu
ile sentezlendi. Bu kopolimerin dietanolamin ve tris(hidroksimetil)aminometan ile ayrı ayrı modifikasyonuyla
sırasıyla, farklı oranlarda –OH yan grupları içeren poli[stiren-ko-p[bis(2-dihidroksietil)aminometil]stiren, p(Stko-DEAS)
ve poli[stiren-ko-p-tris(hidroksimetil)aminometil]stiren, p(St-ko-TMAS) elde edildi. Daha sonra
poli(stiren-ko-p-klormetilstiren)’in –OH uçları SOCl2 ile klorlanıp ardından tekrar dietanolamin ile
etkileştirilerek p(St-ko-p[bis(2,2-dihidroksiaminoetil)aminometil]stiren, p(St-ko-DAMS) sentezlendi. Elde
edilen kopolimerler FT-IR ve 1H-NMR ile karakterize edildi. Bütün polimerlerin oda sıcaklığında değişen
frekanslarda ve sabit frekansta artan sıcaklıkla impedans analizörle dielektrik sabitleri hesaplandı.

Synthesis, Characterization and Dielectric measurements of Polar Side Group Bearing Polystyrene

Year 2015, Volume: 27 Issue: 1, 49 - 56, 01.03.2015

Abstract

In this study, poly(styrene-co-p-choloromethylstyrene), p(St-co-CMS) containing 5% and 10% pchloromethylstyrene
was prepared by free radical polymerization of styrene and p-chloromethylstyrene
monomers in the presence of AIBN. This polymer was modified with diethanolamine and tris(hydroxymethyl)
aminomethane, respectively, and at poly [styrene-co-p-bis (2-dihydroxyethyl) aminomethyl styrene], p(St-coDEAS)
and poly[styrene-co-p-tris (hydroxymethyl) aminomethyl]styrene, p(St-co-TMAS) containing OH side
groups at different rates was obtained. Then –OH groups in poly(styrene-co-p-chloromethylstyrene) was reacted
with SOCl2 and was formed to chlorine groups in poly(styrene-co-p-chloromethylstyrene). Then it was reacted
with diethanolamine and was formed to p(St-co-p-bis(2,2-dihydroxyaminoethyl)aminomethyl)styrene, p(St-coDAMS).
The copolymers werw characterized by FT-IR and 1H-NMR. The dielectric properties of all the
copolymers were measured by different frequencies at room temperature and with increasing temperature at
constant frequency by impedance analyzer.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA24MR35EK
Journal Section Articles
Authors

Pınar Demir This is me

Publication Date March 1, 2015
Submission Date March 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 27 Issue: 1

Cite

APA Demir, P. (2015). Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektrik Ölçümleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(1), 49-56.
AMA Demir P. Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektrik Ölçümleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2015;27(1):49-56.
Chicago Demir, Pınar. “Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Dielektrik Ölçümleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27, no. 1 (March 2015): 49-56.
EndNote Demir P (March 1, 2015) Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektrik Ölçümleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27 1 49–56.
IEEE P. Demir, “Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektrik Ölçümleri”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 49–56, 2015.
ISNAD Demir, Pınar. “Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Dielektrik Ölçümleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27/1 (March 2015), 49-56.
JAMA Demir P. Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektrik Ölçümleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27:49–56.
MLA Demir, Pınar. “Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Dielektrik Ölçümleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 1, 2015, pp. 49-56.
Vancouver Demir P. Polar Yan Grup Taşıyan Polistirenin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektrik Ölçümleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27(1):49-56.