BibTex RIS Cite

Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi

Year 2015, Volume: 27 Issue: 2, 1 - 8, 01.06.2015

Abstract

Bu çalışmada, sitrik asitle modifiye edilmiş çam kozalakları kullanarak Basic Blue 3 boyar maddesinin
sorpsiyonuna başlangıç pH’sı, temas süresi ve başlangıç boya konsantrasyonunun etkisini tanımlayan
matematiksel bir eşitlik elde edilmiştir. Sonuç değişkeni olarak boya giderim yüzdesi takip edilmiştir. Önerilen
ikinci derece model denklemin istatiksel analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda incelenen parametreler arasında en
etkin olanlar temas süresi ve başlangıç boya konsantrasyonu olarak belirlenmiştir. Ayrıca başlangıç pH’sındaki ve
temas süresindeki değişimin üstel bir şekilde boya giderim yüzdesini etkilediği görülmüştür. Maksimum boya
giderim verimi yüksek BB3 konsantrasyonunun minumum, temas süresinin maksimum ve başlangıç pH’sının 7.50
olduğu noktada elde edilmiştir. Sorpsiyon mekanizması kinetik modellerle incelenmiş ve yalancı ikinci mertebe
kinetiğin diğer modellerden daha uygun olduğu bulunmuştur.

Removing Cationic Dye by Modified Pine Cow with Citric Acid

Year 2015, Volume: 27 Issue: 2, 1 - 8, 01.06.2015

Abstract

In this study, a mathematical model equation was derived to determine effect of initial pH, contact time and initial
dye concentration for adsorption of Basic Blue 3 on modified pine cow with citric acid. Dye removal efficiency
(%) was selected as response. Predicted quadratic model equation was analyzed statically. According to statically
analyze results, contact time and initial dye concentration the most important variables for adsorption process. It
was shown that the change of contact time and initial concentration was effected efficiency of adsorption
exponentially. The mechanism of adsorption was investigated by using different kinetics models. Pseudo second
order model more suitable than others.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA26JF78PC
Journal Section Articles
Authors

M. Şaban Tanyıldızı This is me

H. Soner Altundoğan This is me

Publication Date June 1, 2015
Submission Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 27 Issue: 2

Cite

APA Tanyıldızı, M. Ş., & Altundoğan, H. S. (2015). Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(2), 1-8.
AMA Tanyıldızı MŞ, Altundoğan HS. Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. September 2015;27(2):1-8.
Chicago Tanyıldızı, M. Şaban, and H. Soner Altundoğan. “Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27, no. 2 (September 2015): 1-8.
EndNote Tanyıldızı MŞ, Altundoğan HS (September 1, 2015) Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27 2 1–8.
IEEE M. Ş. Tanyıldızı and H. S. Altundoğan, “Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 1–8, 2015.
ISNAD Tanyıldızı, M. Şaban - Altundoğan, H. Soner. “Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27/2 (September 2015), 1-8.
JAMA Tanyıldızı MŞ, Altundoğan HS. Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27:1–8.
MLA Tanyıldızı, M. Şaban and H. Soner Altundoğan. “Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 2, 2015, pp. 1-8.
Vancouver Tanyıldızı MŞ, Altundoğan HS. Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27(2):1-8.