BibTex RIS Cite

Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri

Year 2015, Volume: 27 Issue: 2, 29 - 36, 01.06.2015

Abstract

Bu çalışmada, Keban Baraj Gölü’nde yaşayan Chondrostoma regium popülasyonunun yaş, eşey, boy-ağırlık
dağılımları, boy ve ağırlıkça büyüme özellikleri ve kondisyon faktörü belirlenmiştir. Nisan 2009-Mart 2010
tarihleri arasında toplam 294 adet örnek incelenmiştir. Populasyonun eşey dağılımı %55,78 dişi ve %44,22 erkek
olarak saptanmıştır. Yaş dağılımı I-VIII arasındadır. von Bertalanffy büyüme denklemi dişilerde Lt= 36,40[1-e
-
0,23(t+2,01)] , erkeklerde Lt= 35,49[1-e
-0,26(t+1,74)] ve tüm bireylerde ise Lt= 35,46[1-e
-0,26(t+1,73)] olarak bulunmuştur.
Boy-ağırlık ilişkisi dişilerde W=0,0154*TL2,8419, erkeklerde W=0,0156*TL2,8274 tüm bireylerde ise W=
0,0145*TL2,856 olarak tespit edilmiştir. Populasyonun kondisyon faktörü değerleri dişi bireylerde 0,58-1,15, erkek
bireylerde ise 0,44-1,87 arasında değiştiği saptanmıştır.

Growth Properties Of Chondrostoma Regium (Heckel, 1843) Living In Keban Dam Lake

Year 2015, Volume: 27 Issue: 2, 29 - 36, 01.06.2015

Abstract

In this study, the age, sex, length and weight distributions, growth in length-weight and condition factor of
Chondrostoma regium living in Keban Dam Lake have been determined. 294 specimens were analyzed between
April 2009 and March 2010. Sex composition of population was 55.78% for female and 44.22% for male. Age
distribution ranged between I and VIII. The von Bertalanffy growth equations were found as Lt= 36.40 [1-e
-
0.23(t+2.01)] for females and as Lt= 35.49 [1-e
-0.26(t+1.74)] for males and as Lt= 35.46 [1-e
-0.26(t+1.73)] for all individuals.
Length-weight relationships were estimated as W=0.0154*TL2.8419 for females, as W=0.0156*TL2.8274 for males
and as W= 0.0145*TL2.8560 for all individuals. Condition factors of the population were calculated between 0.58 -
1.15 for female and 0.44-1.87 for male.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA22VG77KF
Journal Section Articles
Authors

Songül Yüce This is me

Rahmi Aydın This is me

Fatih Gündüz This is me

Ferhat Demirol This is me

Tünay Şeker This is me

Mehmet Zülfü Çoban This is me

Dursun Şen This is me

Publication Date June 1, 2015
Submission Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 27 Issue: 2

Cite

APA Yüce, S., Aydın, R., Gündüz, F., Demirol, F., et al. (2015). Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(2), 29-36.
AMA Yüce S, Aydın R, Gündüz F, Demirol F, Şeker T, Çoban MZ, Şen D. Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. September 2015;27(2):29-36.
Chicago Yüce, Songül, Rahmi Aydın, Fatih Gündüz, Ferhat Demirol, Tünay Şeker, Mehmet Zülfü Çoban, and Dursun Şen. “Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma Regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27, no. 2 (September 2015): 29-36.
EndNote Yüce S, Aydın R, Gündüz F, Demirol F, Şeker T, Çoban MZ, Şen D (September 1, 2015) Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27 2 29–36.
IEEE S. Yüce, “Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 29–36, 2015.
ISNAD Yüce, Songül et al. “Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma Regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27/2 (September 2015), 29-36.
JAMA Yüce S, Aydın R, Gündüz F, Demirol F, Şeker T, Çoban MZ, Şen D. Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27:29–36.
MLA Yüce, Songül et al. “Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma Regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 2, 2015, pp. 29-36.
Vancouver Yüce S, Aydın R, Gündüz F, Demirol F, Şeker T, Çoban MZ, Şen D. Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’un Büyüme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2015;27(2):29-36.