BibTex RIS Cite

Karakaya Baraj Gölü'ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2016, Volume: 28 Issue: 1, 13 - 19, 01.03.2016

Abstract

Bu çalışmada, ülkemizin en önemli baraj göllerinden olan Karakaya Baraj Gölü'ndeki ağır metal düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle Karakaya Baraj Gölü üzerinde biri referans olarak seçilen Arguvan, diğeri kirliliğe maruz kalan Battalgazi olmak üzere iki farklı istasyon belirlenmiştir. Bu ağır metal birikiminin mevcut durumunu belirlemek için tatlı su midyeleri (Unio elongatulus eucirrus) incelenmiştir. Her iki istasyondan toplanan tatlı su midye örneklerinde 10 elementin (Fe, Co, Cd, Zn, Ni, Cu, As, Pb, Mn, Cr) konsantrasyonları atomik absorbsiyon spektrometre (AAS) cihazı kullanılarak tayin edilmiştir. Her iki bölgeden temin edilen midye örneklerinin (n=47) kas dokuları alınarak belirli miktar HNO3/H2O2ilave edilerek çözme işlemi Cem marka mikrodalga ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Numuneler belirli hacime saf su ile tamamlanmış ve Thermo 3500 marka AAS cihazı ile Cd, Pb, As elementlerin konsantrasyonları yaş ağırlık cinsinden ppb (µg/kg) diğer elementlerin konsantrasyonları ise ppm (mg/kg) olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, midyelerin kas dokusunda ağır metallerin derişim düzeyleri sırasıyla Arguvan bölgesinde As>Fe>Cd>Mn>Pb>Cr>Ni>Zn>Cu>Co, Battalgazi bölgesinde As>Cd>Fe>Mn>Pb>Cr>Co>Ni> Cu>Zn şeklinde bulunmuştur. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde Pb hariç diğer elementler arasında anlamlı fark bulunamamıştır (P > 0,05). Midye örneklerinde tespit edilen ağır metal düzeylerinin Türk gıda kodeksi bulaşanlar yönetmeliği ve su ürünleri yönetmeliği rehberlerindeki sınır değerleri geçmediği saptanmıştır

Determination of Heavy Metal Levels in Freshwater mussels (Unio elengatulus eucirrus Bourguignat 1860) in Karakaya Dam Lake

Year 2016, Volume: 28 Issue: 1, 13 - 19, 01.03.2016

Abstract

In this study was aimed to determine levels of heavy metals of Karakaya Dam Lake where one of the most important reservoirs in the country. Therefore Karakaya Dam Lake selected on two different stations as one of the reference Arguvan and other to be exposed to remaining pollution Battalgazi. Freshwater mussels (Unio elongatulus eucirrus) were investigated to determine the current state of heavy metal accumulation. Freshwater mussel samples collected from both stations was determined concentration of 10 elements (Fe, Co, Cd, Zn, Ni, Cu, As, Pb, Mn, Cr) by atomic absorption spectrometry (AAS). Cem brand in the microwave unit decoding has been completed which certain amount of muscle tissue taken of the mussel samples (n=47) obtained from both regions was added HNO3 / H2O2. The samples were complemented with pure water to a certain volume and concentrations of elements were determined with using Thermo brand AAS 3500, it was Cd, Pb, As ppb (µg/kg), other elements ppm (mg / kg) respectively. According to the obtained data, the concentration levels of heavy metals were found in the muscle tissue of the mussels it was in Arguvan As> Fe> C> Mn> Pb> Cr> Ni> Zn> Cu> Co, As in Battalgazi As> Cd> Fe> Mn> Pb> Cr> Co > Ni> Cu> Zn respectively. Results there was no significant difference between other elements except Pb, when considered statistically significant (P < 0.05). Mussel samples were found to not exceed limit values of heavy metal levels limit values in Turkish food codex and fisheries regulation guidelines

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA87DK94GA
Journal Section Articles
Authors

Ayşe Gül Şahin This is me

M. Raşit Sünbül This is me

Mehmet Küçükyılmaz

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Şahin, A. G., Sünbül, M. R., & Küçükyılmaz, M. (2016). Karakaya Baraj Gölü’ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 28(1), 13-19.
AMA Şahin AG, Sünbül MR, Küçükyılmaz M. Karakaya Baraj Gölü’ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2016;28(1):13-19.
Chicago Şahin, Ayşe Gül, M. Raşit Sünbül, and Mehmet Küçükyılmaz. “Karakaya Baraj Gölü’ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio Elongatulus Eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28, no. 1 (March 2016): 13-19.
EndNote Şahin AG, Sünbül MR, Küçükyılmaz M (March 1, 2016) Karakaya Baraj Gölü’ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28 1 13–19.
IEEE A. G. Şahin, M. R. Sünbül, and M. Küçükyılmaz, “Karakaya Baraj Gölü’ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 13–19, 2016.
ISNAD Şahin, Ayşe Gül et al. “Karakaya Baraj Gölü’ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio Elongatulus Eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28/1 (March 2016), 13-19.
JAMA Şahin AG, Sünbül MR, Küçükyılmaz M. Karakaya Baraj Gölü’ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28:13–19.
MLA Şahin, Ayşe Gül et al. “Karakaya Baraj Gölü’ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio Elongatulus Eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 1, 2016, pp. 13-19.
Vancouver Şahin AG, Sünbül MR, Küçükyılmaz M. Karakaya Baraj Gölü’ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860)’nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28(1):13-9.