BibTex RIS Cite

Citrullus vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi ve Üretimin Optimizasyonu

Year 2016, Volume: 28 Issue: 1, 21 - 27, 01.03.2016

Abstract

Bu çalışmada, Citrullus vulgaris Schrad. (Karpuz) atıklarından tek hücre proteini üretimi ve üretimin optimizasyonu araştırılmıştır. Karpuz suyuna aktive edilmiş maya hürceleri (Candida utilis ve Saccharomyces cerevisiae) aşılanarak Tek Hücre Proteini (THP) üretilmiştir. Karpuz suyu ilave edilen besin ortamında farklı konsantrasyon, sıcaklık, glukoz, fruktoz, sakkaroz ve pH’ın etkisi araştırılarak en uygun THP üretim şartları belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre; S. cerevisiae % 30 karpuz suyu içeren ortamda, C. utilis ise %20 oranında karpuz suyu içeren ortamda en iyi gelişmeyi göstermiştir. En uygun sıcaklığın C. utilis için 30 ºC olduğu belirlenirken, S. cerevisiae için ise 25, 30 ve 35 ºC’lerde benzer sonuçlar alınmıştır. Karbonhidratların THP üretimine etkisinin belirlenmesi için yapılan çalışmaların sonucunda S. cerevisiae için %1 glukoz, C. utilis için ise %2 glukoz içeren; S. cerevisiae için %2 fruktoz, C. utilis için %3 fruktoz; S. cerevisiae için %3 sakaroz, C. utilis’in ise %2 sakaroz içeren ortamların uygun olduğu tespit edilmiştir. En uygun pH’nın ise S. cerevisiae ve C. utilis için pH 6 olduğu ve bu ortamın THP üretimi için uygun olduğu belirlenmiştir

Production of Single Cell Protein from Waste of Citrullus vulgaris Schrad. and the Optimization of Production

Year 2016, Volume: 28 Issue: 1, 21 - 27, 01.03.2016

Abstract

In this study, the production of single cell protein from waste of Citrullus vulgaris Schrad. (Watermelon) and the optimization of production were investigated. Single Cell Protein (SCP) was produced by inocolation of activated yeast cells (Candida utilis and Saccharomyces cerevisiae) into watermelon juice. In nutrient medium with watermelon juice, the effect of different concentration, temperature, glucose, fructose, sucrose and pH was investigated, and the most appropriate SCP production terms were investigated. As a result of research: it is determined that S. cerevisiae exhibited the best growing in the medium including 30% of watermelon juice and C. utilis exhibited the best growing in the medium including 20% of watermelon juice. For C. utilis, the most appropriate temperature was 30 ºC; for S. cerevisiae, the similar results were obtained at the temperatures (25, 30 and 35 ºC) applied in the study. In the study showed what the effect of carbohydrates to SCP production was, it was determined that S. cerevisiae 1 %, C. utilis 2 % were appropriate in the medium including glucose; S. cerevisiae 2 %, C. utilis 3 % in the medium including fructose; and S. cerevisiae 3 %, C. utilis 2 % in the medium including sucrose. It was found that pH 6 was the most appropriate pH for S. cerevisiae and C. utilis and this pH was appropriate for SCP production

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA59SJ25JE
Journal Section Articles
Authors

Elif Çınkır This is me

Metin Dığrak This is me

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Çınkır, E., & Dığrak, M. (2016). Citrullus vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi ve Üretimin Optimizasyonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 28(1), 21-27.
AMA Çınkır E, Dığrak M. Citrullus vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi ve Üretimin Optimizasyonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2016;28(1):21-27.
Chicago Çınkır, Elif, and Metin Dığrak. “Citrullus Vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi Ve Üretimin Optimizasyonu”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28, no. 1 (March 2016): 21-27.
EndNote Çınkır E, Dığrak M (March 1, 2016) Citrullus vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi ve Üretimin Optimizasyonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28 1 21–27.
IEEE E. Çınkır and M. Dığrak, “Citrullus vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi ve Üretimin Optimizasyonu”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 21–27, 2016.
ISNAD Çınkır, Elif - Dığrak, Metin. “Citrullus Vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi Ve Üretimin Optimizasyonu”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28/1 (March 2016), 21-27.
JAMA Çınkır E, Dığrak M. Citrullus vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi ve Üretimin Optimizasyonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28:21–27.
MLA Çınkır, Elif and Metin Dığrak. “Citrullus Vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi Ve Üretimin Optimizasyonu”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 1, 2016, pp. 21-27.
Vancouver Çınkır E, Dığrak M. Citrullus vulgaris Schrad. Atıklarından Tek Hücre Proteini Üretimi ve Üretimin Optimizasyonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28(1):21-7.