Conference Paper
BibTex RIS Cite

The Comparasion of Economic Productivity of Gillnets used in the Keban Dam Lake

Year 2016, Volume: 28 Issue: 1, 39 - 45, 01.03.2016

Abstract

This study was carried out between July 2012 and March 2013. The economic productivity of multimonofilament and multifilament gillnetswhich used in research area were comparated. In the study,eighteen catch operation were carried out. A total of caught 247,191 kg fishes. The totalamount of fishcaughtwith the multimonofilamentgillnetwas calculated as138,848 kg (800 meter), andderived income 367,32. The totalamount of fishcaughtwith the multifilament gillnet was calculated as 108,343 (800 metre), andderived income278,825 .According to obtained data, calculations were performed for catch operations in the one fishing season (180 catch operation / 1 fishing season). As a result; multi-monofilament gillnets were six times more productivity than multifilament gillnets

Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Year 2016, Volume: 28 Issue: 1, 39 - 45, 01.03.2016

Abstract

Bu çalışma, Temmuz 2012- Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bölgede yaygın olarak kullanılan multimonofilament ve multifilament galsama ağlarının ekonomik verimlilikleri karşılaştırıldı. Çalışmada 18 avcılık operasyonu sonucunda toplamda 247,191 kg balık avlandı. Multi-monofilament ağlarla avlanan balık miktarı 138,848 kg, elde edilen toplam gelir; 367,32 olmaktadır. Multifilament ağlarla avlanan balık miktarı 108,343 kg, elde edilen gelir; 278,825 olarak tespit edildi. Elde edilen bu veriler ışığında, ekonomik verimlilik hesaplamaları, balıkçıların bir avlama sezonunda yaptığı avcılık operasyonuna göre yapıldı (180 avcılık operasyonu /1 avlama sezonu). Sonuç olarak; multi-monofilament ağların getirisinin multifilament ağlardan 6 kat daha fazla olduğu tespit edildi

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Other ID JA33FF67KP
Journal Section Articles
Authors

Mürşide Dartay This is me

Tuncay Ateşşahin This is me

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Dartay, M., & Ateşşahin, T. (2016). Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 28(1), 39-45.
AMA Dartay M, Ateşşahin T. Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2016;28(1):39-45.
Chicago Dartay, Mürşide, and Tuncay Ateşşahin. “Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28, no. 1 (March 2016): 39-45.
EndNote Dartay M, Ateşşahin T (March 1, 2016) Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28 1 39–45.
IEEE M. Dartay and T. Ateşşahin, “Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 39–45, 2016.
ISNAD Dartay, Mürşide - Ateşşahin, Tuncay. “Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28/1 (March 2016), 39-45.
JAMA Dartay M, Ateşşahin T. Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28:39–45.
MLA Dartay, Mürşide and Tuncay Ateşşahin. “Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 1, 2016, pp. 39-45.
Vancouver Dartay M, Ateşşahin T. Keban Baraj Gölünde Kullanılan Galsama Ağlarının Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28(1):39-45.