BibTex RIS Cite

Arbutinin LC-MS/MS Tekniği ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini

Year 2016, Volume: 28 Issue: 2, 17 - 23, 01.06.2016

Abstract

Arbutin bir çok tıbbi bitkide bulunan ve doğal olarak oluşan glikozittir. Arbutin içeren ilaçlar başta cilt kanseri
tedavisi olmak üzere idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisi, böbrek taşı tedavisi, yetişkinlerin cildinde görülen
çil ve leke gibi rahatsızlıkların tedavisinde cilt beyazlatma ajanı olarak kullanılır. Arbutin bazı bitkilerde, yüksek
derişimde bulunan bir glikosile hidrokinondur. İnsan metabolizmasındaki tirozinaz enzimi üzerindeki önleyici
etkisi, doğal olarak oluşan arbutin anomerininkinden daha güçlü olduğu için kozmetik endüstrisinde büyük
uygulama potansiyeline sahiptir [1]. Metabolizmada ilaç etken maddeleri farklı pH şartlarıyla ve kimyasal
ortamlarda ayrışmakta ve emilim göstermekte ve bozunmaktadırlar. Bu etken maddelerin ruhsatlandırılması için
Uluslararası Uyum Konseyinin (ICH) [2], belirlediği şartlar doğrultusunda Arbutinin LC-MS/MS tekniği ile
farklı stres koşullarında (asidik, bazik, oksidatif, termal ve UV) davranışı incelenmesi önem arz etmektedir. Bu
çalışmada Arbutinin zorlanmış koşullardaki bozunurluk ürünleri analiz edilmiştir. HPLC tekniği ile MS/MS
analizleri için optimum koşullar belirlenmiştir. Analizlerde ACE 5 C18 250*4,6 mm kolonu kullanılmıştır.
Ayırma 10:90 (v/v) metanol-su ve %0,1 formik asit ortamında gerçekleştirilmiştir. Kütle analizlerinde EJS-ESI
tekniği ve pozitif iyon modda bozunurluk ürünleri gözlemlenmiştir [3-4-5].

Degradation Products Of Arbutin By Lc-Ms/Ms Technique in Forced Conditions

Year 2016, Volume: 28 Issue: 2, 17 - 23, 01.06.2016

Abstract

Arbutin is found in many medicinal plants and naturally occurring glycosides. Drugs containing arbutin is used
to treat urinary tract infections, including particularly skin cancer, kidney stone, disorders such as freckles and
stains on observed the skin of adults as a skin-whitening agent. Arbutin is glycosylated hydroquinonein present
at high level concentration in some plants. As The prevent effect on human tyrosinase inhibitory enzyme is
stronger than naturally occurring arbutin anomeric has great potential for application in the cosmetic industry.
Pharmaceutically active compounds in metabolism are separated in different pH, absorbed and degraded. In
accordance with requirements of the International Compliance Council Compliance, The behavior of arbutin
under different stress conditions (acidic, basic, oxidative, thermal and UV) must be examined with LC-MS / MS
technique for the licensing of these agents. In this study, Degradability products of arbutin under forced
conditions. Optimum conditions for HPLC technique MS / MS analysis were determined. ACE 5 C18 250x4,6
mm column was used during the analysis. Seperation was carried out with the mobile phase10:90:0.1 (v / v / v)
methanol-water-0.1% formic acid. Degradation products have been observed in mass analysis in EJS-ESI
technology and positive ion mode.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA25BF78AN
Journal Section Articles
Authors

Süleyman Gökce This is me

İbrahim Bulduk This is me

Selahattin Bozkurt This is me

Publication Date June 1, 2016
Submission Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 28 Issue: 2

Cite

APA Gökce, S., Bulduk, İ., & Bozkurt, S. (2016). Arbutinin LC-MS/MS Tekniği ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 28(2), 17-23.
AMA Gökce S, Bulduk İ, Bozkurt S. Arbutinin LC-MS/MS Tekniği ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. September 2016;28(2):17-23.
Chicago Gökce, Süleyman, İbrahim Bulduk, and Selahattin Bozkurt. “Arbutinin LC-MS/MS Tekniği Ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28, no. 2 (September 2016): 17-23.
EndNote Gökce S, Bulduk İ, Bozkurt S (September 1, 2016) Arbutinin LC-MS/MS Tekniği ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28 2 17–23.
IEEE S. Gökce, İ. Bulduk, and S. Bozkurt, “Arbutinin LC-MS/MS Tekniği ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 17–23, 2016.
ISNAD Gökce, Süleyman et al. “Arbutinin LC-MS/MS Tekniği Ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28/2 (September 2016), 17-23.
JAMA Gökce S, Bulduk İ, Bozkurt S. Arbutinin LC-MS/MS Tekniği ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28:17–23.
MLA Gökce, Süleyman et al. “Arbutinin LC-MS/MS Tekniği Ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 2, 2016, pp. 17-23.
Vancouver Gökce S, Bulduk İ, Bozkurt S. Arbutinin LC-MS/MS Tekniği ile Zorlanmış Koşullardaki Bozunurluk Ürünlerinin Tayini. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28(2):17-23.