BibTex RIS Cite

Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi

Year 2016, Volume: 28 Issue: 2, 43 - 50, 01.06.2016

Abstract

Bu çalışmada Atatürk Baraj Gölü Gerger Bölgesi balık faunası ve taksonomik özellikleri araştırıldı. Bu amaçla, balık örnekleri Ekim 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında Gerger bölgesinden 18, 24, 32 ve 54 mm göz genişliğindeki fanyalı ağlar, değişik göz açıklığı olan serpme ağları ve değişik ebatlarda balık yakalama kepçeleri kullanılarak yakalandı. Çalışma süresince toplam 267 balık incelendi. Yapılan inceleme sonucunda 3 aileye ait toplam 8 balık türü belirlendi. Balıkların doğal renk, leke, bant, benek, çizgi ve desenlerin şekil ve konumları arazide belirlendi. Daha sonra örnekler laboratuvara taşındı ve tür teşhisleri yapıldı. Türlere göre ayrımı yapılan tüm örneklerin metrik (total, çatal ve standart boyları ile baş, burun, predorsal, postdorsal uzunlukları, göz çapı, vücut yüksekliği) ve meristik (yüzgeçlerdeki yumuşak ve sert ışın sayıları, yanal çizgi üzerindeki pul sayıları, dorsal yüzgeç başlangıcı-yanal çizgi ve ventral yüzgeç başlangıcı-yanal çizgi arasındaki pul sayıları) özellikleri belirlendi. Elde edilen bulgular diğer su kaynaklarında yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırılarak, nedenleriyle birlikte benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmaya çalışıldı

Taxonomic Investigation of Fish Fauna of Gerger Region of Ataturk Dam Lake

Year 2016, Volume: 28 Issue: 2, 43 - 50, 01.06.2016

Abstract

In this study, fish fauna and taxonomic features of fish from Gerger Basin of Atatürk Dam Lake were investigated. For this purpose, fish samples were caught by using trammel nets with different mesh sizes (18, 24, 32 and 54 mm bar length), throw nets with different mesh sizes and different sizes of scoop nets between October 2012 and April 2013. Total 267 fish were examined during the study. A total of 8 fish species belonging to 3 families were found at the end of the investigation. The natural colour, stain, tape, spot, line and their shapes and locations were immediately determined as soon as fish were caught. Then the samples were transferred to laboratory and they were diagnosed. All samples were separated according to the species and then their metric (total, fork and standard lengths; head, nose, predorsal and postdorsal lengths, eye diameter, body height) and meristic (the numbers of soft and hard fin rays, the numbers of scales on lateral line, between dorsal fin-lateral line and between ventral finlateral line) features were determined. The findings were compared with other similar studies. The reasons for similarities and differences were discussed

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA93SH43PM
Journal Section Articles
Authors

Asiye Başusta This is me

Selma Yeniyol This is me

Publication Date June 1, 2016
Submission Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 28 Issue: 2

Cite

APA Başusta, A., & Yeniyol, S. (2016). Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 28(2), 43-50.
AMA Başusta A, Yeniyol S. Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. September 2016;28(2):43-50.
Chicago Başusta, Asiye, and Selma Yeniyol. “Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28, no. 2 (September 2016): 43-50.
EndNote Başusta A, Yeniyol S (September 1, 2016) Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28 2 43–50.
IEEE A. Başusta and S. Yeniyol, “Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 43–50, 2016.
ISNAD Başusta, Asiye - Yeniyol, Selma. “Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 28/2 (September 2016), 43-50.
JAMA Başusta A, Yeniyol S. Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28:43–50.
MLA Başusta, Asiye and Selma Yeniyol. “Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 28, no. 2, 2016, pp. 43-50.
Vancouver Başusta A, Yeniyol S. Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016;28(2):43-50.