Research Article
BibTex RIS Cite

Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

Year 2017, Volume: 29 Issue: 2, 23 - 31, 01.10.2017

Abstract

Bu çalışmada, sülfat hücumuna maruz kalan atık mermer tozu ve cam lif katkılı çimento harçlarının mekanik ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla 0.25 kg/m3, 0.50 kg/m3, 0.75 kg/m3 ve 1 kg/m3 cam lif içeren harç numunelerine filler malzemesi ile yer değiştirecek şekilde hacimce %10, %20, %30, %40 ve %50 oranlarında mermer tozu ilave edilmiştir. Elde edilen harç numuneleri %5’lik Na2SO4 çözeltisinde üç farklı kür şartına maruz bırakılmıştır. Numuneler üzerinde eğilmede çekme dayanımı, basınç dayanımı ve görünür porozite deneyleri gerçekleştirilerek, sülfat etkisi altındaki mekanik ve fiziksel değişimleri belirlenmiştir.

References

 • 1. Beycioğlu, A., Başyiğit, C. ve Subaşı S. (2008). Endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanımı ile geri kazanılması ve çevresel etkilerinin azaltılması, Çevre Sorunları Sempozyumu, (14-17 Mayıs 2008), Kocaeli, 1386-1394.
 • 2. Ceylan, H. (2000). Mermer fabrikalarındaki mermer toz atıklarının ekonomik olarak değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3. Kozak, M. (2003). Çelik lifli betonlar ve kullanım alanlarının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik bilimler Dergisi, 3(5):26-35
 • 4. Erdoğan, Y.T. (2003). Beton, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
 • 5. Karahan, O., Arı, K., Haktanır, T. ve Atiş, C.D. (2003). Farklı portland çimentolu betonların sülfürük asitli ortamdaki dayanıklılığının karşılaştırılması. 5. Ulusal Beton Kongresi, (1-3 Ekim 2003), İstanbul, 575-584.
 • 6. Şahmaran, M., Kasap, Ö. ve Yaman İ.Ö. (2005). Tras ve uçucu kül katkılı çimentoların sülfat etkisindeki performansları, 6. Ulusal Beton Kongresi, (16-18 Kasım 2005), İstanbul, 201-208.
 • 7. Uygunoğlu, T., Yücel, K.T. ve Yurtcu, Ş. (2006). Betonun zararlı ortamlardaki durumu: Yeraltı suyu etkisi, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1: 29-35.
 • 8. Rousan, R.A., Haddad, R. ve Al-Sa'di, K. (2013). Effect of sulfates on bond behavior between carbon fiber reinforced polymer sheets and concrete. Materials & Design, 43: 237-248.
 • 9. Ilıca, T. (2008). Farklı çimetolarla üretilen betonlarda sülfat etkisi ve klorür geçirimliliği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yapı Mühendisliği Programı.
 • 10. Canpolat, F. ve Yılmaz, K. (2002). Doğal zeolit ve uçucu kül katkılı ve katkısız harçların sülfat dayanıklılığı. Osmangazi Üniversitesi Müh. Mimarlık Fak. Dergisi, 16(2): 11-24.
 • 11. Postacıoğlu, B. (1986). Beton, Bağlayıcı Maddeler, Agregalar Cilt-1.
 • 12. TS EN 196-1. (2002). Çimento deney metotları, Türk Standartları Enstitüsü.
 • 13. TS EN 772-4, (2000). Tabii taş kagir birimlerin toplam ve görünen porozitesi ile boşluksuz ve boşluklu birim hacim kütlesinin tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • 14. Biricik, H., Gündüz, A.S., Çakır, Ö. ve Sarıer, N. (2003). Doksan gün sülfat etkisinde kaldıktan sonra kalker ve silis dumanı katkılı betonların bazı özellikleri. 5. Ulusal Beton Kongresi, (1-3 Ekim 2003), İstanbul, 493-502.
 • 15. Muratoğlu, Y. (2009). Kendiliğinden yerleşen betonda farklı filler malzemelerin rötre üzerindeki etkilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı.
 • 16. Alişer, B., Yıldız, S. ve Keleştemur, O. (2016). Cam lif takviyeli çimento harçlarının sülfat direncine mermer tozu ilavesinin etkisi. Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi, 28(2): 175-183.
 • 17. Güneyisi, E., Gesoğlu, M. ve Mermerdaş, K. (2007). Metakaolin katkılı betonların sülfat dayanıklılığının incelenmesi. 7. Ulusal Beton Kongresi, (28-30 Kasım 2007), İstanbul, 259-269.
 • 18. Yazıcı, H. (2006). Yüksek fırın curufu katkılı harçların sülfat dayanıklılığının incelenmesi. DEU Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 8(1): 51-58.
Year 2017, Volume: 29 Issue: 2, 23 - 31, 01.10.2017

Abstract

References

 • 1. Beycioğlu, A., Başyiğit, C. ve Subaşı S. (2008). Endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanımı ile geri kazanılması ve çevresel etkilerinin azaltılması, Çevre Sorunları Sempozyumu, (14-17 Mayıs 2008), Kocaeli, 1386-1394.
 • 2. Ceylan, H. (2000). Mermer fabrikalarındaki mermer toz atıklarının ekonomik olarak değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3. Kozak, M. (2003). Çelik lifli betonlar ve kullanım alanlarının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik bilimler Dergisi, 3(5):26-35
 • 4. Erdoğan, Y.T. (2003). Beton, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
 • 5. Karahan, O., Arı, K., Haktanır, T. ve Atiş, C.D. (2003). Farklı portland çimentolu betonların sülfürük asitli ortamdaki dayanıklılığının karşılaştırılması. 5. Ulusal Beton Kongresi, (1-3 Ekim 2003), İstanbul, 575-584.
 • 6. Şahmaran, M., Kasap, Ö. ve Yaman İ.Ö. (2005). Tras ve uçucu kül katkılı çimentoların sülfat etkisindeki performansları, 6. Ulusal Beton Kongresi, (16-18 Kasım 2005), İstanbul, 201-208.
 • 7. Uygunoğlu, T., Yücel, K.T. ve Yurtcu, Ş. (2006). Betonun zararlı ortamlardaki durumu: Yeraltı suyu etkisi, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1: 29-35.
 • 8. Rousan, R.A., Haddad, R. ve Al-Sa'di, K. (2013). Effect of sulfates on bond behavior between carbon fiber reinforced polymer sheets and concrete. Materials & Design, 43: 237-248.
 • 9. Ilıca, T. (2008). Farklı çimetolarla üretilen betonlarda sülfat etkisi ve klorür geçirimliliği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yapı Mühendisliği Programı.
 • 10. Canpolat, F. ve Yılmaz, K. (2002). Doğal zeolit ve uçucu kül katkılı ve katkısız harçların sülfat dayanıklılığı. Osmangazi Üniversitesi Müh. Mimarlık Fak. Dergisi, 16(2): 11-24.
 • 11. Postacıoğlu, B. (1986). Beton, Bağlayıcı Maddeler, Agregalar Cilt-1.
 • 12. TS EN 196-1. (2002). Çimento deney metotları, Türk Standartları Enstitüsü.
 • 13. TS EN 772-4, (2000). Tabii taş kagir birimlerin toplam ve görünen porozitesi ile boşluksuz ve boşluklu birim hacim kütlesinin tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • 14. Biricik, H., Gündüz, A.S., Çakır, Ö. ve Sarıer, N. (2003). Doksan gün sülfat etkisinde kaldıktan sonra kalker ve silis dumanı katkılı betonların bazı özellikleri. 5. Ulusal Beton Kongresi, (1-3 Ekim 2003), İstanbul, 493-502.
 • 15. Muratoğlu, Y. (2009). Kendiliğinden yerleşen betonda farklı filler malzemelerin rötre üzerindeki etkilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı.
 • 16. Alişer, B., Yıldız, S. ve Keleştemur, O. (2016). Cam lif takviyeli çimento harçlarının sülfat direncine mermer tozu ilavesinin etkisi. Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi, 28(2): 175-183.
 • 17. Güneyisi, E., Gesoğlu, M. ve Mermerdaş, K. (2007). Metakaolin katkılı betonların sülfat dayanıklılığının incelenmesi. 7. Ulusal Beton Kongresi, (28-30 Kasım 2007), İstanbul, 259-269.
 • 18. Yazıcı, H. (2006). Yüksek fırın curufu katkılı harçların sülfat dayanıklılığının incelenmesi. DEU Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 8(1): 51-58.
There are 18 citations in total.

Details

Journal Section FBD
Authors

Servet Yıldız This is me

Birsu Alişer This is me

Oğuzhan Keleştemur

Publication Date October 1, 2017
Submission Date September 23, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 29 Issue: 2

Cite

APA Yıldız, S., Alişer, B., & Keleştemur, O. (2017). Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 29(2), 23-31.
AMA Yıldız S, Alişer B, Keleştemur O. Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. October 2017;29(2):23-31.
Chicago Yıldız, Servet, Birsu Alişer, and Oğuzhan Keleştemur. “Atık Mermer Tozu Ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 29, no. 2 (October 2017): 23-31.
EndNote Yıldız S, Alişer B, Keleştemur O (October 1, 2017) Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 29 2 23–31.
IEEE S. Yıldız, B. Alişer, and O. Keleştemur, “Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 23–31, 2017.
ISNAD Yıldız, Servet et al. “Atık Mermer Tozu Ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 29/2 (October 2017), 23-31.
JAMA Yıldız S, Alişer B, Keleştemur O. Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017;29:23–31.
MLA Yıldız, Servet et al. “Atık Mermer Tozu Ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 29, no. 2, 2017, pp. 23-31.
Vancouver Yıldız S, Alişer B, Keleştemur O. Atık Mermer Tozu ve Cam Lif Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Etkisi Altındaki Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017;29(2):23-31.