Research Article
BibTex RIS Cite

Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri

Year 2018, Volume: 30 Issue: 1, 29 - 35, 01.03.2018

Abstract

Bu çalışmada Elazığ’ ın Sivrice İlçesinde bulunan Hazar Gölü’nden Nisan -
Eylül 2014 tarihleri arasında üç istasyondan alınan makrofit örneklerindeki
epifitik diyatomeler bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerle birlikte
araştırılmıştır. Bu araştırma süresince epifitik diyatomelere ait toplam 45
takson kaydedilmiştir. Çalışma süresince Nitzschia
(6 tür) ve Navicula  (5 tür) hem en fazla türle temsil edilen hem
de epifitik diyatome topluluğu içerisinde ortaya çıkış sıklıkları ve
oluşturdukları populasyonların büyüklüğü bakımından en önemli diyatomeler
olmuşlardır.

References

  • 1. Palmer, C.M., (1980). Algae and Water Pollution, Castle House Pub. Ltd. New York. 110 pp. 2. URL1.http://www.agri.ankara.edu.tr./soilsciences 3. Akköz, C. ve Obalı, O. (1998). Beşgöz Gölü epifitik ve epipelik alglerinin kompozisyonu ve mevsimsel değişimleri. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül ,II, 282-291. 4. Dere, Ş ve Sıvacı, R.E. (2001). Kızılırmak (Sivas giriş-çıkış) epipelik, epifitik ve epilitik alg florası, Cumhuriyet Üniv. Fen Bil.Der., 22, Sayı:2. 5. Yüce, A. ve Ertan, O.Ö. (2001). Kovada Gölü epifitik algleri (Isparta-Türkiye). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. s: 216-224, Hatay. 6. Şen, B. ve Pala, G. (2001a). Çamişgezek bölgesi (Keban Baraj Gölü)’ ndeki Potamogeton perfoliatus L. üzerindeki epifitik algler. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, s:206-215, Hatay. 7. Özer, G. ve Pala, G. (2014). Elazığ ili çevresindeki bazı su kaynaklarından toplanan Lemna minör (l.)’ un epifitik algleri. İstanbul Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 29, sayı 1. 8. Demirkapu, S. ve Pala, G. (2016). Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum demersum L.’ un epifitik algleri. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 28 (1), 47-54. 9. Pala, G., Tepe, R. ve Çağlar, M. (2016). Karkamış Baraj Gölü (Gaziantep)’ nden toplanan Potamogeton lucans L.’ İn epifitik algleri. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 28 (1), 29-37. 10. Round, F. E. (1953). An Investigon of two Bentic Algal Communities in Malharm Tarn , Yorkshire, J. Ecol., 41, 97-174. 11. Bourelly, P. (1968). Les Algues D’ eau Douce Algues Jaunes et Brunes, N. Baubes, Paris, 439 p. 12. Bourelly, P. (1972). Les Algues D’ eau Douce Tome:1, Editions N. Boubee and Cie3, Place Saınt-Andre-Des-Arts, Paris, 569 p. 13. Prescott, G.W. (1951). Algae of the Western Great Lakes Area, Exclusive of Desmids and Diatoms. CranBrook Instıtute of science, Bulletin, 31, 932p. 14. Germain, H. (1981). Flora Des Diatmees Diatomophycees, Societe Nouvelle Des Editions Boube’e. Paris. 441 p. 15. Grimes, J., Rushforth, S.R. (1982). Diatoms of Recent Bottom Sediments of Utah Lake, Utah U.S.A. Bibliotheca phycologica Germany. 55,1-179 16. Patrick, R. ve Reimer, C.W. (1966). The Diatoms of The United States, Exclusive of Alaska and Hawaii, Monographs of the Academy of National Sciens of Philandephia No:13, Pennyslyvania, U.S.A 688 pp. 17. Patrick, R. ve Reimer, C.W. (1975). The diatoms of the United States exclusive of Alaska and Hawaii. Volume 2, Part 1. Monograph No: 13, The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 213 pp. 18. Krammer, K. and Lange-Bertalot, H. (1986). Bacillariophyceae. I. Teil: Naviculaceae in Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. and Mollenhauer, D. (eds) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/1. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, New York, 876 p. 19. Krammer, K. and Lange-Bertalot, H. (1988). Bacillariophyceae. II. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae in Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. and Mollenhauer, D. (eds) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/2. VEB Gustav Fischer Verlag: Jena. 596 p. 20. Krammer, K. and Lange-Bertalot, H. (1991a). Bacillariophyceae. III. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae, in Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. and Mollenhauer, D. (eds) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/3. Gustav Fischer Verlag: Jena. 576 p. 21. Krammer, K. and Lange-Bertalot, H. (1991b). Bacillariophyceae. IV. Teil:Achnanthaceae, Kritische Erganzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema, Gesamtliteraturverzeiichnis Teil I-IV. in Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. and Mollenhauer, D. (eds) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/4. Gustav Fischer Verlag: Jena. 437p. 22. URL 2. http://www.algaebase.org [12 Aralık 2016] 23. Cox, E.J. (1984). Observations on some benthic diatoms from North German Lakes: the effect of sustratum and lightregime. Verh ınternat. Verein. Limnol., 22, 924-928. 24. Şen, B. ve Pala, G. (2001 b). Dipsiz Göl ve Kırk Gözeler (Elazığ) Kaynak Sularında ortaya çıkan diyatomeler ve mevsimsel değişimleri, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 12,1-13.
Year 2018, Volume: 30 Issue: 1, 29 - 35, 01.03.2018

Abstract

References

  • 1. Palmer, C.M., (1980). Algae and Water Pollution, Castle House Pub. Ltd. New York. 110 pp. 2. URL1.http://www.agri.ankara.edu.tr./soilsciences 3. Akköz, C. ve Obalı, O. (1998). Beşgöz Gölü epifitik ve epipelik alglerinin kompozisyonu ve mevsimsel değişimleri. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül ,II, 282-291. 4. Dere, Ş ve Sıvacı, R.E. (2001). Kızılırmak (Sivas giriş-çıkış) epipelik, epifitik ve epilitik alg florası, Cumhuriyet Üniv. Fen Bil.Der., 22, Sayı:2. 5. Yüce, A. ve Ertan, O.Ö. (2001). Kovada Gölü epifitik algleri (Isparta-Türkiye). XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. s: 216-224, Hatay. 6. Şen, B. ve Pala, G. (2001a). Çamişgezek bölgesi (Keban Baraj Gölü)’ ndeki Potamogeton perfoliatus L. üzerindeki epifitik algler. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, s:206-215, Hatay. 7. Özer, G. ve Pala, G. (2014). Elazığ ili çevresindeki bazı su kaynaklarından toplanan Lemna minör (l.)’ un epifitik algleri. İstanbul Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 29, sayı 1. 8. Demirkapu, S. ve Pala, G. (2016). Bir Balık Üretim Tesisi Toprak Havuzlarda Yetişen Ceratophyllum demersum L.’ un epifitik algleri. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 28 (1), 47-54. 9. Pala, G., Tepe, R. ve Çağlar, M. (2016). Karkamış Baraj Gölü (Gaziantep)’ nden toplanan Potamogeton lucans L.’ İn epifitik algleri. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 28 (1), 29-37. 10. Round, F. E. (1953). An Investigon of two Bentic Algal Communities in Malharm Tarn , Yorkshire, J. Ecol., 41, 97-174. 11. Bourelly, P. (1968). Les Algues D’ eau Douce Algues Jaunes et Brunes, N. Baubes, Paris, 439 p. 12. Bourelly, P. (1972). Les Algues D’ eau Douce Tome:1, Editions N. Boubee and Cie3, Place Saınt-Andre-Des-Arts, Paris, 569 p. 13. Prescott, G.W. (1951). Algae of the Western Great Lakes Area, Exclusive of Desmids and Diatoms. CranBrook Instıtute of science, Bulletin, 31, 932p. 14. Germain, H. (1981). Flora Des Diatmees Diatomophycees, Societe Nouvelle Des Editions Boube’e. Paris. 441 p. 15. Grimes, J., Rushforth, S.R. (1982). Diatoms of Recent Bottom Sediments of Utah Lake, Utah U.S.A. Bibliotheca phycologica Germany. 55,1-179 16. Patrick, R. ve Reimer, C.W. (1966). The Diatoms of The United States, Exclusive of Alaska and Hawaii, Monographs of the Academy of National Sciens of Philandephia No:13, Pennyslyvania, U.S.A 688 pp. 17. Patrick, R. ve Reimer, C.W. (1975). The diatoms of the United States exclusive of Alaska and Hawaii. Volume 2, Part 1. Monograph No: 13, The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 213 pp. 18. Krammer, K. and Lange-Bertalot, H. (1986). Bacillariophyceae. I. Teil: Naviculaceae in Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. and Mollenhauer, D. (eds) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/1. Gustav Fischer Verlag: Stuttgart, New York, 876 p. 19. Krammer, K. and Lange-Bertalot, H. (1988). Bacillariophyceae. II. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae in Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. and Mollenhauer, D. (eds) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/2. VEB Gustav Fischer Verlag: Jena. 596 p. 20. Krammer, K. and Lange-Bertalot, H. (1991a). Bacillariophyceae. III. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae, in Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. and Mollenhauer, D. (eds) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/3. Gustav Fischer Verlag: Jena. 576 p. 21. Krammer, K. and Lange-Bertalot, H. (1991b). Bacillariophyceae. IV. Teil:Achnanthaceae, Kritische Erganzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema, Gesamtliteraturverzeiichnis Teil I-IV. in Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H. and Mollenhauer, D. (eds) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/4. Gustav Fischer Verlag: Jena. 437p. 22. URL 2. http://www.algaebase.org [12 Aralık 2016] 23. Cox, E.J. (1984). Observations on some benthic diatoms from North German Lakes: the effect of sustratum and lightregime. Verh ınternat. Verein. Limnol., 22, 924-928. 24. Şen, B. ve Pala, G. (2001 b). Dipsiz Göl ve Kırk Gözeler (Elazığ) Kaynak Sularında ortaya çıkan diyatomeler ve mevsimsel değişimleri, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 12,1-13.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section FBD
Authors

İlhan Başbay This is me

Güneş Pala

Publication Date March 1, 2018
Submission Date June 7, 2017
Published in Issue Year 2018 Volume: 30 Issue: 1

Cite

APA Başbay, İ., & Pala, G. (2018). Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(1), 29-35.
AMA Başbay İ, Pala G. Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2018;30(1):29-35.
Chicago Başbay, İlhan, and Güneş Pala. “Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30, no. 1 (March 2018): 29-35.
EndNote Başbay İ, Pala G (March 1, 2018) Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30 1 29–35.
IEEE İ. Başbay and G. Pala, “Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 30, no. 1, pp. 29–35, 2018.
ISNAD Başbay, İlhan - Pala, Güneş. “Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30/1 (March 2018), 29-35.
JAMA Başbay İ, Pala G. Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018;30:29–35.
MLA Başbay, İlhan and Güneş Pala. “Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 30, no. 1, 2018, pp. 29-35.
Vancouver Başbay İ, Pala G. Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının Epifitik Diyatomeleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018;30(1):29-35.