Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi açık ve bedelsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlıdır. Yazarlardan makale işleme, gönderme ve yayımlanma sürecinde herhangi bir ödeme talep edilmez. Her makaleye yayımlanma tarihinden itibaren derginin internet sayfası üzerinden Creative Commons License of CC BY-NC-ND lisansıyla hiçbir bir kısıtlama ve gecikme olmaksızın tam metin olarak erişilebilir. Okuyucular yayımlanan her makaleyi karşılıksız olarak indirebilir, bastırabilir ve paylaşabilir. Yazar isimlerine ve makale başlıklarına atıf yapılmalıdır. Makaleler hiçbir şekilde değişitirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Bu lisanslama türüyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.