Writing Rules

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Yazın kurallarına ait genel bilgiler Tablo 1 de özetlenmiştir. 

 

Tablo 1. Yayına kabul edilen makalelerin baskı formatı.

 

 

Açıklama

Genel

Hakem değerlendirmesinden sonra yayına kabul edilen makaleler, yazarları tarafından baskı formatında yeniden düzenlenerek sisteme yüklenir. Makalelerin basımı sırasında editörlüğün formatla ilgili uygulamaları dışında hiç bir dizgi işlemi yapılmayacaktır. Makaleler Office 2013 veya üstü ile yazılmalıdır. Metin, Times New Roman Türkçe karakteri ve tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

Sayfa Yapısı ve düzeni

Sayfa düzenlemede, üst 35, sol ve sağ 25 mm ve alt 30 mm olmalıdır. Üstbilgi ve altbilgi 25 mm olmalıdır. Üstbilgi, tek ve çift sayfalarda farklı ve ilk sayfada farklı seçenekleri işaretlenmelidir. Üstbilgiler 8 punto Times New Roman fontunda olmalıdır.

Türkçe Başlık

Makale başlığı Times New Roman fontuyla 11 punto, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, ortalı ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve Türkçe başlıktan önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Yazar Adları

Yazar adları Times New Roman fontu ile ortalı, koyu ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Yazar adları ile adres arasında boşluk olmamalıdır. Sorumlu yazar ve yazarlara ait ORCID numaraları, dipnot olarak 8 punto ile yazılmalıdır.

Adresler

Adresler Times New Roman fontu ile ortalı ve 9 punto olarak yazılmalı. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi, adres satırlarının alt kısmına yine aynı font ve punto ile yazılmalıdır. Adresin hemen alt satırında boşluk bırakmadan 9 punto ile e-posta adresi yazılmalıdır. (Geliş/Received: **.**.200*; Kabul/Accepted: **.**.200*) satırından önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Özet

 “Özet” 9 punto, koyu olarak yazılmalı, baş harfi büyük ve ilk satırın başında yazılmalıdır. Özet metni 9 punto, tek paragraf olacak ve 200 kelimeden uzun olmayacak şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Özet metninden sonra 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra 9 punto ile yazılmalı. En az 3 ve en çok 5 tane anahtar kelime küçük harf ile yazılmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra 1 satır boşluk olmalıdır.

İngilizce Başlık

Sadece baş harfleri büyük, ortalı ve koyu olarak Times New Roman fontu ile 10 punto olarak yazılmalıdır. İngilizce başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Abstract

 “Abstract” 9 punto, koyu olarak yazılmalı, baş harfi büyük yazılmalıdır. Abstract metni 9 punto, tek paragraf olacak ve 200 kelimeden uzun olmayacak şekilde yazılmalıdır.

Keywords

Abstract metninden sonra 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra 9 punto ile yazılmalı. En az 3 ve en çok 5 tane anahtar kelime küçük harf ile yazılmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra 1 satır boşluk olmalıdır.

Başlıklar

Başlıklar numaralandırılmalı, 1. derece başlıklarda tüm kelimelerin baş harfleri büyük, alt başlıklarda ise sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı ve tamamı koyu karakterler ile yazılmalıdır.  Başlıklardan önce ve sonra bir 1 satır boşluk bırakılmalı. Başlıklar sola dayalı olmalıdır.

Metin

Metin, Keywords’den sonra 1 satır boşluk (10 punto) bırakılarak tek satır aralıklı 10 punto ile yazılmalıdır. Paragraf girintisi 0,7 cm olmalı ve paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.

Tablo ve Şekiller

Her bir tablo ve şekil metin içindeki sıralanmasına göre numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstüne ortalanarak, şekil başlıkları şeklin altına ortalanarak konulmalıdır. Her bir şekil veya tabloda bir numara (örneğin Tablo 1., Şekil 1.) ve başlık bulunmalıdır, ayrıca koyu yazılmalıdır. Tablo ve şekil açıklamalarında sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı ve koyu olmamalıdır. Şekil ve tablolardaki yazılar en az 8 punto en fazla 10 punto olmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar listesi metin içerisinde kullanılma sırasına uygun olarak numaralandırılmalı ve 9 punto ile yazılmalıdır. Dergi başlıkları, Thomson Reuters Web of Science © kısaltmalarına göre kısaltılmalıdır.

(http://www.letpub.com/index.php?page=journalapp,

http://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations/)

 

 

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi için;

  • İlk gönderimde kullanılacak şablonu buradan indirebilirsiniz.

  • Baskı formatına uygun hazırlamada kullanılacak şablonu buradan indirebilirsiniz.