Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 151 - 172 2018-12-20

MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İrem KAYA [1] , Mehmet Özer DEMİR [2]


Ekonomik değişkenlerin önemli bir parçası olan faiz oranları, finansal alanda ulusal
paranın değerini yansıtmaktadır. Uluslararası faiz oranlarındaki yükseliş, ulusal
ekonomilerde sermaye çıkışına neden olurken, uluslararası faiz oranlarındaki düşüş,
ulusal ekonomilerde sermaye girişini yükseltebilmektedir. Ulusal faiz oranlarının
uluslararası faiz oranlarına bir etki veya tepki olarak değişim göstermesi
beklenmektedir. Çalışmanın amacı Major Merkez Bankalarının faiz oranları ile
TCMB faiz oranları arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Çalışmada Pearson
korelasyon katsayısı ve doğrusal regresyon denklemi kullanılarak TCMB’nın
iskonto faiz oranlarının majör merkez bankalarının iskonto faiz oranları ile ilişkisi
ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma bulgularına göre Avrupa’da oluşan faiz
oranlarının TCMB faiz oranları üzerinde daha yüksek etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Merkez Bankası, İskonto Faiz Oranları
 • BULUT, C. (2002). Kamu açıkları: enflasyon, . İstanbul: Der Yayınları.
 • DEMİRGİL, B., ve TÜRKAY, H. (2017). “Türkiye’de Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler: Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması”. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19(3), 907-928.
 • ÇIFTER, A. ve ÖZÜN, A. (2007). “Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Portföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama”. Bankacılar Dergisi (61). ECB, ESCB and the Eurosystem. (tarih yok). Nisan 12, 2018 tarihinde https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.en.html adresinden alındı
 • ECB/Publication. (2011). Nisan 12, 2018 tarihinde http://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html adresinden alındı
 • McNEES, S. K. (1993). The other tool of monetary policy. New England Economic Review, Jul/Aug93.
 • ÖNDER, T. (2005). “Para Politikası: Araçları, Amaçları ve Türkiye Uygulaması”. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Piyasalar Genel Müdürlüğü.
 • ÖZDEMİR, B. (2009). “Dolar ve Euro’nun Rezerv Para Mücadelesi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi. Kars: T.C. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • PAYA, M. (2007). Para Teorisi ve Para Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul
 • SAMUELSON, P. (1973). İktisat Içinde İstanbul: Menteş Kitabevi.
 • TERZİOĞLU, M. K. (2013). Gösterge Faiz Oranı, Dış Ticaret Hacmi ve İç Borç Stok İlişkisi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (26), 55-76.
 • TEZEL, Y. S. (1986). Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923- 1950). 2. Baskı, Yurt Yayınları No: 4, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İrem KAYA
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Author: Mehmet Özer DEMİR

Dates

Publication Date : December 20, 2018

Bibtex @research article { fuuiibfdergi500262, journal = {Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {2602-2184}, address = {iibfdergifirat@gmail.com}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {151 - 172}, doi = {}, title = {MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {KAYA, İrem and DEMİR, Mehmet Özer} }
APA KAYA, İ , DEMİR, M . (2018). MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2 (2) , 151-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fuuiibfdergi/issue/41388/500262
MLA KAYA, İ , DEMİR, M . "MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 151-172 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fuuiibfdergi/issue/41388/500262>
Chicago KAYA, İ , DEMİR, M . "MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 151-172
RIS TY - JOUR T1 - MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AU - İrem KAYA , Mehmet Özer DEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 172 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-2184- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %A İrem KAYA , Mehmet Özer DEMİR %T MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 2602-2184- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KAYA, İrem , DEMİR, Mehmet Özer . "MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2018): 151-172 .
AMA KAYA İ , DEMİR M . MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. fuuiibfdergi. 2018; 2(2): 151-172.
Vancouver KAYA İ , DEMİR M . MAJÖR MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KARAKTERİSTİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 172-151.