Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 255 - 262 2020-09-14

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi

Metin YILDIZ [1] , Tuba ŞEKERCİ [2] , Abdurrahman KIRTEPE [3]


Özet Üniversite eğitimi yıllar boyu süren bir süreci kapsamaktadır. Araştırmanın amacını spor bilimlerinde okuyan öğrencilerin gelecek zaman algılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi oluşturmuştur. Araştırmaya Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 247 öğrenci katılmıştır. Çalışmada katılımcıların gelecek zaman algılarını ölçmek için Husman ve Shell (1996) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması ve geçerlik, güvenirlik çalışması Avcı ve Erden (2009) tarafından yapılan Gelecek Zaman Algısı Ölçeği (GZAÖ) kullanılmıştır. Çalışmada katılımcıların sosyo-demografik bilgilerinin dağılımlarının belirlenmesi için yüzde ve frekans istatistikleri, anlamlı farklılıkların belirlenmesi için ise Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Sonuç olarak: Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre yapacakları bir işi son güne ya da son ana bırakmadıkları ve bu konuda kız öğrencilere göre sorumluluk duygularının daha fazla olduğu, öğrencilerin yaşlarına bakılmaksızın kendilerine yakın ya da uzak gelecekte bir hedef belirledikleri, öğrencilerin gelecek zaman ile ilgili bir plan yapmalarında düzenli spor yapmalarının herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Öğrenci, Gelecek zaman, Üniversite
 • Atasoy S. (2012). Farklı yaş gruplarının merkezi sınavlara hazırlanma sürecindeki durumluk kaygı düzeyleri ve gelecek zaman perspektiflerinin karşılaştırılması. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Avcı S, Erden M. (2009). Gelecek zaman algısı ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 1-12. Avcı,S., Erden,M. 2013.Gelecek zaman algısı ve akademik alanda arzuların ertelenmesinin öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerindeki etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 389-406.
 • Bembenutty H, Karabenick SA. (2004). Inherent association between academic delay of gratification, future time perspective, and self-regulated learning. Educational Psychological Review, 16, 35-57.
 • Çalışkan EA. (2004). Milli eğitimi geliştirme projesine bağlı okullardaki öğrencilerin gelecek zaman perspektifleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Deniz M, Avşaroğlu S, Fidan Ö. (2006). İngilizce öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,7(11), 61-73. Gjesme, T. (1975). Slope of gradients for performance as a function of achievement motive, goal distance in time, and future time orientation. The Journal of Psychology, 91, 143-160.
 • Gratton C, Jones I. (2010). Research methods for sport studies. Second Edition, Routledge, London.
 • Güven, M., Yeşil, S., (2011), İşletmelerde Zaman Yönetimi, (Editör: İ. Bakan), 2. Baskı, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, s:60,Beta Basım A.Ş., İstanbul. Hazlett A. (2011). How the past depends on the future. Blackwell Publishing Ltd Ratio (new series), 24, 167-175.
 • Husman JE, Shell DF. (1996). Beliefs and perceptions about the future: A conceptualization and measurement of future time perspective. 26TH International Congress of Psychology, Montreal, Canada.
 • Husman, J. Shell, D. F. (2008). Beliefs and perceptions about the future: A measurement of future time perspective. Learning and Individual Differences, 18(2), 166-175 Nurmi JE. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of future orientation and planning. Developmental Review, 11, 1-59.
 • Nuttin, J., Lens,W. (1985). Future Time Perspective and Motivation: Theory and Research Method. Belgium: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Phalet K, Andriessen I, Lens W. (2004). How future goals enhance motivation and learning in multicultural classrooms. Educational Psychology Review, 16(1), 59-89.
 • Simons,J., Vansteenkiste,M., Lens,W.,Lacante,M. (2004). Placing motivation and future time perspective theory in a temporal perspective. Educational Psychology Review, 16(2), 121-139.
 • Tengilimoğlu, D., Tutar, H., Altınöz, M., Öztürk Başpınar, N., Erdönmez, C.,(2003), Zaman Yönetimi, (Editör: Hasan Tutar), Nobet Yayın Dağıtım,Ankara. Tutar, H., (2007), Zaman Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • Ü. Ü. Üstün, O. Gümüşgül, U. Işık, M. Demirel, D. Harmandar Demirel (2016) Gelecek Zaman Algısı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma, İÜ Spor Bilimleri Dergisi 2016, Cilt (Vol) 6, Sayı (No) 1
 • Yıldız SM, Tüfekçioğlu E. (2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında eğitim destekleri, kariyer gelişim olanakları ve eğitim sonrasında istihdam durumunun öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşlerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 89-97.
 • Zimbardo PG, Boyd JN. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable ındividual differences-metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77 (6), 1271-1288.
 • Zorba E, Cerit A, Gümüşdağ H, Evli M. (2013). Rekreasyon bölümlerinin tercih edilme nedenleri ve bölüm öğrencilerinin beklentilerinin araştırılması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, 8(3).
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0003-0926-9965
Author: Metin YILDIZ (Primary Author)
Institution: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ELAZIĞ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0398-4477
Author: Tuba ŞEKERCİ
Institution: Fırat Üniversitesi/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/İktisadi ve İdari Programlar Bölümler
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3268-2192
Author: Abdurrahman KIRTEPE
Institution: Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 14, 2020

Bibtex @research article { gaunjss724694, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2020}, pages = {255 - 262}, doi = {10.31680/gaunjss.724694}, title = {Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Metin and Şekerci̇, Tuba and Kırtepe, Abdurrahman} }
APA Yıldız, M , Şekerci̇, T , Kırtepe, A . (2020). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 255-262 . DOI: 10.31680/gaunjss.724694
MLA Yıldız, M , Şekerci̇, T , Kırtepe, A . "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 255-262 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/article/724694>
Chicago Yıldız, M , Şekerci̇, T , Kırtepe, A . "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (2020 ): 255-262
RIS TY - JOUR T1 - Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi AU - Metin Yıldız , Tuba Şekerci̇ , Abdurrahman Kırtepe Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.724694 DO - 10.31680/gaunjss.724694 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 262 VL - 5 IS - 3 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.724694 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.724694 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi %A Metin Yıldız , Tuba Şekerci̇ , Abdurrahman Kırtepe %T Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi %D 2020 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 5 %N 3 %R doi: 10.31680/gaunjss.724694 %U 10.31680/gaunjss.724694
ISNAD Yıldız, Metin , Şekerci̇, Tuba , Kırtepe, Abdurrahman . "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (September 2020): 255-262 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.724694
AMA Yıldız M , Şekerci̇ T , Kırtepe A . Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi. GUJSS. 2020; 5(3): 255-262.
Vancouver Yıldız M , Şekerci̇ T , Kırtepe A . Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2020; 5(3): 255-262.
IEEE M. Yıldız , T. Şekerci̇ and A. Kırtepe , "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 255-262, Sep. 2020, doi:10.31680/gaunjss.724694