Gaziantep University Journal Of Sport Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2536-5339 | e-ISSN 2536-5339 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Gaziantep University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss


Gaziantep University Journal of Sports Sciences (GUJSS) is a refereed online journal which adopts open access policy and publishes scientific articles. The languages of the journal are Turkish and English.

It aims to publish conceptual or research oriented scientific articles which are considered to have contribution in the fields of Physical Education and Sports Teaching, Sports Management, Recreation, Kinesiology and Sport Studies, Psycho-Social areas in Sport, Sports for People with Disabilities, Functional Anatomy and Sportsman’s Health.

GUJSS, which started its publication life in 2016, is a non-profit refereed scientific journal at the international level. Our journal is publised online four times a year.


Thank you for your interest in our journal.

Gaziantep University Journal Of Sport Science

ISSN 2536-5339 | e-ISSN 2536-5339 | Period Quarterly | Founded: 2016 | Publisher Gaziantep University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss
Cover Image


Gaziantep University Journal of Sports Sciences (GUJSS) is a refereed online journal which adopts open access policy and publishes scientific articles. The languages of the journal are Turkish and English.

It aims to publish conceptual or research oriented scientific articles which are considered to have contribution in the fields of Physical Education and Sports Teaching, Sports Management, Recreation, Kinesiology and Sport Studies, Psycho-Social areas in Sport, Sports for People with Disabilities, Functional Anatomy and Sportsman’s Health.

GUJSS, which started its publication life in 2016, is a non-profit refereed scientific journal at the international level. Our journal is publised online four times a year.


Thank you for your interest in our journal.

Volume 5 - Issue 3 - Sep 14, 2020
 1. Implementation of plyometric exercises to improve throwing velocity of male youth baseball players
  Pages 310 - 327
  Dinçer CÜRE , David GRIFFITHS , Anthony J STERLACE
 2. Basketbolcuların Antrenörden Algıladıkları Demokratik ve Otokratik Davranışın Mevkilere Göre Karşılaştırılması
  Pages 219 - 230
  Zarife TAŞTAN , İ̇nci KESİLMİŞ , Turhan TOROS
 3. Geleneksel Çocuk Oyunlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Pages 231 - 241
  Büşra Nur TURAN , Alpaslan GÖZLER , Mehmet TURAN , Mahmut İNCETÜRKMEN , Ahmet MEYDANİ
 4. Üst Düzey Sporcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 242 - 254
  Havva Gizem DEMİREL , Halil İ̇brahim CİCİOĞLU
 5. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 255 - 262
  Metin YILDIZ , Tuba ŞEKERCİ , Abdurrahman KIRTEPE
 6. Osmanlı Devleti Okmeydanlarında Menzil Okçuluğu Eğitimi
  Pages 276 - 285
  Serkan Necati METİN , Ahmet UYSAL
 7. Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi
  Pages 286 - 298
  Tuğba MUTLU BOZKURT , Kemal TAMER
 8. Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 299 - 309
  Arif ÇETİN , Aydın KARAÇAM
 9. Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 328 - 338
  Fırat ÇETİNÖZ , Zeynep ONAĞ , Güliş PANÇALI , Gizem ERDEN
 10. Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma
  Pages 206 - 218
  Pınar GÜZEL , Melike ESENTAŞ , Özge YAVAŞ TEZ
 11. Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği
  Pages 263 - 275
  Gökhan ÇAKMAK , Faik Orhun TAPŞIN