Ethical Principles and Publication Policy

ETİK
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, yüksek araştırma ve yayın etik kurallarına bağlıdır. Etiğe aykırı davranıştan şüphe duyulurssa, Yayın Kurulu ilgili uluslararası yayın etik kurallarına uygun hareket edecektir.

BENZERLİK
Yazarlar çalışmayı yüklerken intihal raporunu da yüklemelidir. İntihal, bilimsel yazıları etkileyen en yaygın ve ciddi bir etik sorundur. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, herhangi bir intihal biçimine izin vermemek için gerekli tedbirleri almaya çalışmaktadır. Ayrıca makalelerin, örtüşen ve benzer metin örneklerini tespit etmek için bir intihal yazılımı ( iTenthicate, Turnitin) ile taranır. Benzerlik puanı % 20' ten fazla olan makaleler yayınlanmak için kabul edilmez.