Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2536-5339 | e-ISSN 2536-5339 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss


ÖNEMLİ NOT: 2021 yılı itibari ile ETİK KURUL ZORUNLUDUR. Etik kurul onay belgesinin makale gönderimi sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen makaleler yazım kurallarına uygun olmadığı taktirde ön kontrol ve editör incelemesi yapılmadan ret edilecektir. Çalışmalar makale şablonuna göre düzenlenmelidir. Dergimizde benzerlik raporunun (%20 den fazla olmamalıdır) gönderilmesi zorunludur. Dergimizde yayınlanma süreci hakemlerin değerlendirme hızlarına ve makale yoğunluğuna göre değişmektedir. Çalışmanızı gönderirken bu hususları lütfen dikkate alınız.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale çalışmalarının yayınlandığı uluslararası, hakemli, bilimsel ve online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, spor bilimleri alanında kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla.

 

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 2536-5339 | e-ISSN 2536-5339 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss
Kapak Resmi


ÖNEMLİ NOT: 2021 yılı itibari ile ETİK KURUL ZORUNLUDUR. Etik kurul onay belgesinin makale gönderimi sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen makaleler yazım kurallarına uygun olmadığı taktirde ön kontrol ve editör incelemesi yapılmadan ret edilecektir. Çalışmalar makale şablonuna göre düzenlenmelidir. Dergimizde benzerlik raporunun (%20 den fazla olmamalıdır) gönderilmesi zorunludur. Dergimizde yayınlanma süreci hakemlerin değerlendirme hızlarına ve makale yoğunluğuna göre değişmektedir. Çalışmanızı gönderirken bu hususları lütfen dikkate alınız.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale çalışmalarının yayınlandığı uluslararası, hakemli, bilimsel ve online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, spor bilimleri alanında kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla.

 

Cilt 6 - Sayı 1 - 22 Mar 2021
 1. Tenis Oyuncularında Core Egzersizleri Tenis Performansını Etkiler Mi?
  Sayfalar 40 - 54
  Yasemin ARI, Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU
 2. Türkiye’de Badminton Sporuyla İlgili Yayınlanan Bilimsel Makale ve Tezlerin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 14
  Yahya DOĞAR, Mehmet AKARSU, Talha SERT
 3. Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Karma Model Araştırması)
  Sayfalar 15 - 39
  Berna CAN, Zekihan HAZAR, Sefa KURT
 4. Takım ve Bireysel Sporlarla Uğraşan Gençlerin Sosyal Fobi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 75 - 86
  Özge AYDIN, Selçuk GENÇAY
 5. Taraftar Motivasyon Faktörlerinin Psikolojik Bağlılık, Kulüp Ürünlerini Satın Alma ve Medya Yoluyla Kulübü Takip Etme Üzerindeki Etkileri: Yerel ve Ulusal Futbol Kulüpleri Düzeyinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Sayfalar 87 - 109
  Yusuf Bahadır DOĞRU, İdil SAYIMER, Cem ÇETİN, Fatih KOÇ
 6. Elit Seviyedeki Bireysel Kadın Sporcuların Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 110 - 122
  Demet ÖZTÜRK ÇELİK, Osman YILMAZ, İbrahim ŞAHİN, Mehmet BESLER
 7. Domates Suyu Takviyesinin Egzersizde HDL ve LDL Kolesterol Düzeylerine Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 55 - 62
  Ragıp PALA, Nezihe ŞENGÜN, Leyla Sultan GÜR, Eyyüp YILDIRIM
 8. Farklı Branşlardaki Sporcuların Kollajen Tip V gen (COL5A1) rs12722 Polimorfizmlerinin Dağılımı
  Sayfalar 63 - 74
  Celal BULGAY, Canan SERCAN DOĞAN, Gözdem KARAPINAR, Tolga POLAT, Ebru CETIN, Korkut ULUCAN