Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2536-5339 | e-ISSN 2536-5339 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss


Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale çalışmalarının yayınlandığı hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi;

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

- Spor Yönetimi

- Rekreasyon

- Hareket ve Antrenman Bilimleri

- Spor Fizyolojisi

- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

- Engellilerde Spor

- Sporcu Sağlığı

- Fonksiyonel Anatomi alanlarında

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

2016 yılında yayın hayatına başlamış olan GUSBD, uluslararası düzeyde yayın yapan ve kar amacı gütmeyen hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimiz, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak çevrimiçi yayınlanmaktadır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla.

 

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 2536-5339 | e-ISSN 2536-5339 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss
Kapak Resmi


Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale çalışmalarının yayınlandığı hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi;

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

- Spor Yönetimi

- Rekreasyon

- Hareket ve Antrenman Bilimleri

- Spor Fizyolojisi

- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

- Engellilerde Spor

- Sporcu Sağlığı

- Fonksiyonel Anatomi alanlarında

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

2016 yılında yayın hayatına başlamış olan GUSBD, uluslararası düzeyde yayın yapan ve kar amacı gütmeyen hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimiz, yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak çevrimiçi yayınlanmaktadır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla.

 

Cilt 5 - Sayı 3 - 14 Eyl 2020
 1. Implementation of plyometric exercises to improve throwing velocity of male youth baseball players
  Sayfalar 310 - 327
  Dinçer CÜRE , David GRIFFITHS , Anthony J STERLACE
 2. Basketbolcuların Antrenörden Algıladıkları Demokratik ve Otokratik Davranışın Mevkilere Göre Karşılaştırılması
  Sayfalar 219 - 230
  Zarife TAŞTAN , İ̇nci KESİLMİŞ , Turhan TOROS
 3. Geleneksel Çocuk Oyunlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 231 - 241
  Büşra Nur TURAN , Alpaslan GÖZLER , Mehmet TURAN , Mahmut İNCETÜRKMEN , Ahmet MEYDANİ
 4. Üst Düzey Sporcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 242 - 254
  Havva Gizem DEMİREL , Halil İ̇brahim CİCİOĞLU
 5. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Algı Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 255 - 262
  Metin YILDIZ , Tuba ŞEKERCİ , Abdurrahman KIRTEPE
 6. Osmanlı Devleti Okmeydanlarında Menzil Okçuluğu Eğitimi
  Sayfalar 276 - 285
  Serkan Necati METİN , Ahmet UYSAL
 7. Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyi
  Sayfalar 286 - 298
  Tuğba MUTLU BOZKURT , Kemal TAMER
 8. Spor Tesis Yeterliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 299 - 309
  Arif ÇETİN , Aydın KARAÇAM
 9. Başarı İhtiyacı Güdüsünün Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 328 - 338
  Fırat ÇETİNÖZ , Zeynep ONAĞ , Güliş PANÇALI , Gizem ERDEN
 10. Rekreatif Egzersiz ve Motivasyon: Fitness Merkezleri Üzerine Amprik Bir Çalışma
  Sayfalar 206 - 218
  Pınar GÜZEL , Melike ESENTAŞ , Özge YAVAŞ TEZ
 11. Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği
  Sayfalar 263 - 275
  Gökhan ÇAKMAK , Faik Orhun TAPŞIN