Değerlendirme Süreci

Dergimize yayınlanmak üzere iletilen çalışmalar, öncelikle sırasıyla; Editör, dil kontrolü,konu ve yazım kontrol sürecinden geçer, editör tarafından onaylanan araştırma, hakem görüşü alınmak üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından kabul edilen ve editörlerin bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun gördüğü çalışmalar dergide yayımlanır.

Dergide yayımlanacak çalışmaların daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanmamış ya da aynı anda birden çok dergiye yayımlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir.