Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 74 - 84 2017-04-04

Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

Gökhan DELİCEOĞLU [1] , Tuğba PEHLİVAN ÇAVUŞ [2] , Gülcan KARAMAN [3] , Tuğba KOCAHAN [4] , Erkan TORTU [5] , Ali TEKÇE [6]


Araştırmanın amacını kadın goalball paralimpik sporcularının kuvvet, denge ve esneklik parametrelerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırma grubunu 9 kadın (Xyaş=19±3,31 yıl; Xva=59,66±8,12 kg; Xbu=161,89±9 cm) oluşturmaktadır. Araştırma grubuna uygulanan teknik ağırlıklı antrenmanların kuvvet, denge ve esneklik parametrelerine etkisinin incelendiği bu çalışmada kuvvet testleri için Holtain Marka bacak ve el dinamometresi kullanıldı. Denge testi için Functional Movement Systems (FMS) marka Y-balance denge aleti, esneklik değerlerini ölçmek için Baseline marka otur-eriş sehpası kullanıldı. Goalball sporcularından elde edilen parametreler arasındaki farklılığı bulmak için SPSS 17.0 paket programında Wilcoxon testi kullanıldı. Anlamlılık değeri için (P<0,05) kabul edildi. Araştırma grubuna uygulanan kuvvet testi değerleri incelendiğinde;  bacak kuvveti ön test son test değerleri arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (Z=-2,073, p<0,05). Benzer şekilde Anterior, Posteromedial ve Posterolateral denge testi değerlerinde ise teknik ağırlıklı antrenmanların etkili olduğu görülmektedir (Za=-1,009; Zpm=-,422; Zpl= -,059; p<0,05). Kavrama kuvveti sağ ve sol el değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir (Z=-,059, p>0,05). Esneklik testi değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,281, p>0,05). Kadın goalball milli takıma uygulanan teknik ağırlıklı antrenmanlar alt ekstremite kuvvet ve anterior denge yetilerini etkilerken üst ekstremite kuvvet, esneklik, posterolateral ve posteromedial yönlerde ise anlamlı bir etki oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.

Bacak Kuvveti, Denge, El pençe Kuvveti
 • 1. Akman.N, Karataş.M, (2003). Temel ve Uygulanan Kinesyoloji, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara pp 247-288.
 • 2. Ataman, A.(2000). Görme Engellilerin Erken Çocukluk Eğitimi.Görme Özürlülerin Eğitimi. Körler Federasyonu Yayını No: 2, Ankara,s. 25–28. 34. 35.
 • 3. Cook.A.S, Horak.F.B.(1986):Assesing The Ifluence Of Sensory Integration On Balance.Phys.Ther.66(10):1548-1550 October.
 • 4. Craft.D.H. (1995). Visually impairments and hearing losses. adapted physical educatian and sport (Ed: J. P. Winnick). Human KineticsBooks Champaigne, 143-166, İIIinois.
 • 6. G.E.S.F, (2003). “Uluslararası Görme Engelliler Spor Branşları Oyun Kuralları.
 • 7. Ganley, T. (2001) Egzersiz ve çocuk sağlığı. Spor ve Tıp, Sayı 9, :3-4, s. 41-47.
 • 8. Günaydın G, Koç H, Cicioğlu İ.(2002); Türk Bayan Milli Takım güreşçilerinin fiziksel ve fizyolojik profilinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Ankara 13(1):25-32.
 • 9. Günaydın, T.(1993): Görme özürlü ve sağlıklı gençlerde motor değerlendirme üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Doktora tezi, s.38, Ankara.
 • 10. Hebbelline, M. "Flexibility", The Olimpic Book of Sports Modicine, Edit. Direx. A Knuttgen, H.G., Tittel, K. Oxford: Blackwell Scientif c Publ., 212-213.
 • 11. Hendry J, Kerr R.(1983) Communication through physical activity for learning disabled children. Percept Mot Skilles.; 56(1):155–8.
 • 12. Horak F.R: Clinical Measurement of Postural Control in Adults. Phys. Ther. (1991), 67(12):1881-1885,1987.
 • 13. Jan JE. (1991). Head movement of visuaIly impairment children. Dev. Med. Child NeuroL. Jui;33 (7): 645-647.
 • 14. Jastrejevskaya, N. (1995). Rhythmic Sportive Gymnastics Theory And Practice. Copyright FIG, s 538
 • 15. Kasap, H. (1989). Sporda Elektronik Fleksiyometre Geliştirilmesi ve Bu Yolla Esneklik Ölçümü. Doktora Tezi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bolumu. İstanbul , 36,49,74-75,79,1 1 1.
 • 16. Kayıhan R, Sade A, Cavlak U. Uysal H.(1989). Görme Özürlü ve Sağlıklı Gençlerde Denge ve dokunma algılamasının karşılaştırılması fizyoterapi- rehabilitasyon. 6(1):63-75.
 • 17. Krause.J.V, (1996);Basketboll skills &Drills,3-4 Eastern Washington University.
 • 18. Laneioni G. E., Ollva, D., Braealente S, & Hoopen G. (1996).: Use of an aeoustie orientation system for indoor travel with a spatially disabled blind man. Journal of Visual lmpairment& Blindness, 90, 36-41,
 • 19. Lieberman L. J. & McHugh B. E.(2001), Health re1ated fitness of children with visual impairmentsand blindness. Journal of Visual Impairrnent & Blindness, 95(5), 272-286.
 • 20. Lieberman L. J. & Taule 1, (1998).Including physieal fitness into the lives of individuals who are deaf-blind, Deaf-blind Perspeetives, 5(2), 6-10.
 • 21. Lieberman, L. & Cowart, J. (1996 ). Games for People with Sensory Impairments: Strategies for Including Individuals of All Ages. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.
 • 22. Maggill.R.A, (1980). Motor Leaming, .(1996),s.66-124, Wm. C. Brown Comp. Publ., USA.
 • 23. Makris. V, Yee. RD, lange feeld C.D,Chappel.A.S, Slemenda.C.W(1993).Visual loss and performance in blind athletes.Medicine and science in sports and exercise s:265-269.
 • 24. Murphy M.F,(1989). O'drriscoll M.: Observations on the Motor Development ofVisual1y Impaired Children. Physiotherapy, 75 (99: 505-508).
 • 25. Natale.J.D,Lee.M,Ward.G, & Shephard R.J(1985): Loos of physical condition in sightless adolescents during a summer vacation.Adapted Phisical Activitiy Quarterly, 2,144-152.
 • 29. Özer, D, (2005b). Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor, Nobel Yayınevi, Ankara, S. 38.
 • 30. Sevim.Y, (2002). Antrenman Bilgisi, Nobel Yayın, Ankara,
 • 31. Sucan.S, Yılmaz.A, Can.Y, Süer.C, (2005). Aktif futbol oyuncularının çeşitli denge parametrelerinin değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 1:36-42.
 • 32. Sundberg.S, (1982). Maximal oxygen uptake in relation to age in blind and normal boys and girls. Acta Paediatr Scand. Jul; 71(4):603-8.
 • 33. Tamer, K.(2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Bağırgan Yayımevi, Ankara, s: 48-49.
 • Coughlan G.F, Fullam K, Delahunt E, Gissane C, Caulfield B.M.,A comparison between performance on selected directions of the star excursion balance test and the Y balance test,366-371,2012,47
 • Baker-Nobles L, Bink M.P. (1979). Sensory integration in the rehabilitation of blind adults. The American journal of occupational therapy: official publication of the American Occupational Therapy Association, 33(9): 559-564.
 • Bilgiç M, Biçer M, Özdal M. (2016). Farklı branşlarda spor yapan 11-13 yaş grubu çocukların 2D: 4D parmak oranlarının sportif performansla ilişkisinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1): 48-56.
Subjects Sport Sciences
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Author: Gökhan DELİCEOĞLU
Institution: KIRIKKALE UNIV
Country: Turkey


Author: Tuğba PEHLİVAN ÇAVUŞ
Country: Turkey


Author: Gülcan KARAMAN

Author: Tuğba KOCAHAN

Author: Erkan TORTU

Author: Ali TEKÇE

Dates

Publication Date : April 4, 2017

Bibtex @research article { gaunjss287784, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {74 - 84}, doi = {}, title = {Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Deli̇ceoğlu, Gökhan and Pehli̇van Çavuş, Tuğba and Karaman, Gülcan and Kocahan, Tuğba and Tortu, Erkan and Tekçe, Ali} }
APA Deli̇ceoğlu, G , Pehli̇van Çavuş, T , Karaman, G , Kocahan, T , Tortu, E , Tekçe, A . (2017). Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 74-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/28492/287784
MLA Deli̇ceoğlu, G , Pehli̇van Çavuş, T , Karaman, G , Kocahan, T , Tortu, E , Tekçe, A . "Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 74-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/28492/287784>
Chicago Deli̇ceoğlu, G , Pehli̇van Çavuş, T , Karaman, G , Kocahan, T , Tortu, E , Tekçe, A . "Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 74-84
RIS TY - JOUR T1 - Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi AU - Gökhan Deli̇ceoğlu , Tuğba Pehli̇van Çavuş , Gülcan Karaman , Tuğba Kocahan , Erkan Tortu , Ali Tekçe Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 84 VL - 2 IS - 1 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi %A Gökhan Deli̇ceoğlu , Tuğba Pehli̇van Çavuş , Gülcan Karaman , Tuğba Kocahan , Erkan Tortu , Ali Tekçe %T Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Deli̇ceoğlu, Gökhan , Pehli̇van Çavuş, Tuğba , Karaman, Gülcan , Kocahan, Tuğba , Tortu, Erkan , Tekçe, Ali . "Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 1 (April 2017): 74-84 .
AMA Deli̇ceoğlu G , Pehli̇van Çavuş T , Karaman G , Kocahan T , Tortu E , Tekçe A . Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. GUJSS. 2017; 2(1): 74-84.
Vancouver Deli̇ceoğlu G , Pehli̇van Çavuş T , Karaman G , Kocahan T , Tortu E , Tekçe A . Goalball Antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(1): 74-84.