Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 62 - 73 2017-04-04

Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması

Mehmet KARGÜN [1] , Mehmet DALKILIÇ [2] , Yavuz Selim AĞAOĞLU [3] , Oktay KIZAR [4]


Bu çalışmanın amacı spor kulüplerine yönelik olarak kurumsal imaj algısının araştırılmasıdır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 372 katılımcı oluşturmaktadır. Kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgilere ilişkin sorular, ikinci bölümde kurumsal imaja yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi SPSS 16 paket programında yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistiklerden, t testi ve Anova testlerinden faydalanılmıştır. Bu çalışmada spor kulüplerine yönelik kurumsal imaj algısı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre spor kulüplerine yönelik algı bireylerin demografik özelliklerine göre farklılık göstermemektedir. Araştırma sonuçlarına göre spor kulüplerinin topluma yararlı olmasının ve medyada daha fazla yer edinmesinin, kurumsal imajı arttırdığı tespit edilmiştir. 

İmaj, Kurumsal İmaj
  • Argenti, Paul A., (1996),“ Corporate Communication as a Discipline: Toward a Definition”, Corporate Communication Quarterly, Vol:10.
  • Argenti, Paul A and Janis Forman (2002), The Power of Corporate Communication, McGraw-Hill Companies, NY, USA.
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Author: Mehmet KARGÜN

Author: Mehmet DALKILIÇ
Country: Turkey


Author: Yavuz Selim AĞAOĞLU

Author: Oktay KIZAR

Dates

Publication Date : April 4, 2017

Bibtex @research article { gaunjss292500, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {62 - 73}, doi = {}, title = {Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Kargün, Mehmet and Dalkılıç, Mehmet and Ağaoğlu, Yavuz Selim and Kızar, Oktay} }
APA Kargün, M , Dalkılıç, M , Ağaoğlu, Y , Kızar, O . (2017). Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 62-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/28492/292500
MLA Kargün, M , Dalkılıç, M , Ağaoğlu, Y , Kızar, O . "Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 62-73 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/28492/292500>
Chicago Kargün, M , Dalkılıç, M , Ağaoğlu, Y , Kızar, O . "Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 62-73
RIS TY - JOUR T1 - Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması AU - Mehmet Kargün , Mehmet Dalkılıç , Yavuz Selim Ağaoğlu , Oktay Kızar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 73 VL - 2 IS - 1 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması %A Mehmet Kargün , Mehmet Dalkılıç , Yavuz Selim Ağaoğlu , Oktay Kızar %T Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kargün, Mehmet , Dalkılıç, Mehmet , Ağaoğlu, Yavuz Selim , Kızar, Oktay . "Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 1 (April 2017): 62-73 .
AMA Kargün M , Dalkılıç M , Ağaoğlu Y , Kızar O . Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması. GUJSS. 2017; 2(1): 62-73.
Vancouver Kargün M , Dalkılıç M , Ağaoğlu Y , Kızar O . Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(1): 62-73.