Year 2017, Volume 2 , Issue 2, Pages 17 - 30 2017-06-30

Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tarkan TUZCUOĞULLARI [1] , Uğur ABAKAY [2]


Bu çalışmanın amacı planlı ve sürekli antrenman yapan elit genç sporcuların arasındaki farklıklıları ve benzerlikleri ortaya koymaktır. Çalışmada, Türkiye’de gençler kategorisinde yarışan farklı takım sporları ile uğraşan bireylerin bazı değişkenler açısından boyun eğici davranış düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elit genç sporcularda branş, cinsiyet, ailenin ekonomik düzeyi, eğitim düzeyi, anne-baba eğitim durumu, anne-baba meslekleri gibi değişkenler açısından boyun eğici davranış özelliklerinde farklılıklar olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma evreni, Türkiye gençler kategorisinde yarışan Voleybol (n:38), Basketbol (n:53), Hokey (n:65), Futbol (n:47) sporu ile uğraşan bireylerden seçilmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde, Çalışmada Gilbert ve Allan (1994) tarafından geliştirilen, Savaşır ve Şahin (1997) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programından yararlanılarak, ikili gruplar için Independent Samples T Testi, çoklu gruplar için One Way Anova ve Scheffe testleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda kadınlar ile erkekler arasında (p<0.01), 16-17 yaş grubu ile 18-19 yaş grubu arasında (p<0.01), voleybolcularla hokeyciler arasında (p<0.01), basketbolcularla hokeyciler arasında (p<0.01) ve futbolcularla hokeyciler arasında (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur. Sonuç olarak erkeklerin kadınlara göre, 18-19 yaş grubunun 16-17 yaş grubuna göre, hokeycilerin de diğer branşlara göre boyun eğici özelliklerinin daha düşük olduğu söylenebilir.


Takım Sporu, Elit Sporcu, Boyun eğici davranış
 • Adler A. (1985). İnsanı Anlama Sanatı. Dergah Yayınları, İstanbul.
 • Atıcı A. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin boyun eğici davranışlarının Yordanması. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 197 sayfa, İzmir
 • Beştepe E, Erbek E, Saatçioğlu Ö, Özmen HA, Eradamlar N. (2010). Psikiyatrik yardım talebi olan, olmayan ve boşanma aşamasındaki çiftler arasında cinsiyet yönünden uyum, problem çözme becerisi, boyun eğici davranış ve öfke tutumunun karşılaştırılması. Nöro-Psikiyatri Arşivi Dergisi. 47/1: 15-22.
 • Freedman JL, Sears DO, Carlsmith JM. (1993). Sosyal Psikoloji. İmge Kitabevi, Ankara.
 • Gilbert P, Allan S. (1994). Assertiveness, submissive behaviour and social comparison. British Journal of Clinical Psychology. 33: 295-306.
 • Gilbert P. (2001). Evolution and social anxiety: The role of attraction, social competition, and social hierarchies. The Psychiatric Clinics of North America. 24: 723-751.
 • Hofmann S, Heinrichs G, Moscovitch DA. (2004). The nature and expression of social phobia: Toward a new classification. Clinical Psychology Review. 24: 769-797.
 • Kabasakal K. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Selçuk Üniversitesi, Yüksek lisans tezi. 107 sayfa, Konya.
 • Kaya M, Güneş G, Kaya B, Pehlivan E. (2004). Submissive behaviors and its relationship with violence among students of medical school. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 5-10.
 • Koç M, Bayraktar B, Çolak S. (2010). Üniversite öğrencilerinde boyun eğici davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 28/1: 257-280.
 • Korkmaz B. (2001). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin boyun eğici davranış ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi, Yüksek lisans tezi, 175 sayfa, İstanbul.
 • Köktuna ZS. (2007). Çözüm odaklı kısa terapi tekniğinin alt sosyo ekonomik seviyedeki kadınların geleceğe umut ile bakabilme ve boyun eğici davranışlarına etkisinin incelenmesi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisan tezi, 162 sayfa, İstanbul.
 • Özkan İ.A, Özen A. (2008). Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 7/1: 53-58.
 • Savaşır I, Şahin NH. (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Türk Psikologlar Derneği. 9: 100-103.
 • Tekin M, Filiz K. (2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk ve boyun eğici davranış düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 6/1: 27-37.
 • Tekin M. (2010). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının umutsuzluk ve boyun eğici davranış düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29/3: 601–631.
 • Tuzcuoğlu S, Korkmaz B. (2001). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin boyun eğici davranış ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 14: 135-152.
 • Tümkaya S, Aybek B, Çelik M. (2010). Yoksul ailelerden gelen ergenlerde psikososyal bir olgu olarak umutsuzluk ve boyun eğici davranışların incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7: 1-21.
 • Tümkaya S, Çelik M, Aybek B. (2011). Lise öğrencilerinde boyun eğici davranışlar, otomatik düşünceler, umutsuzluk ve yaşam doyumunun incelenmesi. Enstitü Dergisi. 20/2.
 • Yılmaz S, Çeçen E, Yılmaz E, Yurttaş M, Bayır G, Akansel N, Yıldız H. (2010). Boyun eğici davranışlarda cinsiyete göre farklılık var mı?: Hemşirelik bölümü örneği. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. Sempozyum Özel Sayısı, 342.
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Author: Tarkan TUZCUOĞULLARI
Country: Turkey


Author: Uğur ABAKAY

Dates

Publication Date : June 30, 2017

Bibtex @ { gaunjss316763, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {17 - 30}, doi = {}, title = {Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Tuzcuoğulları, Tarkan and Abakay, Uğur} }
APA Tuzcuoğulları, T , Abakay, U . (2017). Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 17-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/29859/316763
MLA Tuzcuoğulları, T , Abakay, U . "Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 17-30 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/29859/316763>
Chicago Tuzcuoğulları, T , Abakay, U . "Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 17-30
RIS TY - JOUR T1 - Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Tarkan Tuzcuoğulları , Uğur Abakay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 30 VL - 2 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Tarkan Tuzcuoğulları , Uğur Abakay %T Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Tuzcuoğulları, Tarkan , Abakay, Uğur . "Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 2 (June 2017): 17-30 .
AMA Tuzcuoğulları T , Abakay U . Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. GUJSS. 2017; 2(2): 17-30.
Vancouver Tuzcuoğulları T , Abakay U . Takım Sporlarıyla Uğraşan Elit Genç Sporcularda Boyun Eğici Davranışların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(2): 17-30.